Kutafuta Ukristo wa kweli, lakini kukerwa na matokeo yake

Kutafuta Ukristo wa kweli, lakini kukerwa na matokeo yake

Maisha yangu yalibadilika kabisa nilipokutana na watu waliohubiri maisha ya Kristo - na kuyaishi.

9/6/20164 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kutafuta Ukristo wa kweli, lakini kukerwa na matokeo yake

Nilikata tamaa kabisa. Nilifikiri, ‘Haiwezekani kwamba yuko sawa!’” Unaweza kuhisi jinsi alivyokuwa akihisi siku hiyo, miaka 20 hivi iliyopita, wakati mchungaji wake alipoharibu matumaini yake yote ya kushinda dhambi.

"Lakini maisha yangu yalibadilika kabisa nilipokutana na watu ambao walihubiri maisha ya Kristo - na kuyaishi." Anasimulia hadithi ya njia yake kuelekea Kanisa na Kikristo la Brunstad , ambapo baada ya miaka mingi ya kutafuta hatimaye alisikia injili kuhusu kuja kwenye maisha ambayo Yesu aliishi.

Mgonjwa wa kile kinachoitwa Ukristo

Nilikuwa nikitafuta kitu fulani. Nililelewa nikiwa Mkatoliki, na chuoni nikawa Mkristo mwenye bidii. Nilisoma Biblia yangu peke yangu na vilevile pamoja na kikundi cha kujifunza Biblia chuoni. Sote tulikuwa tofauti. Kulikuwa na wengine ambao walikuwa Wakristo tangu utoto, na kulikuwa na watu kama mimi, Wakatoliki au wengine ambao walikuwa wakitafuta kitu ambacho hatukuweza kukipata katika makanisa mengine.

Lakini baada ya muda, niliudhika sana na Ukristo. 'Kila kitu kiko sawa! Mungu ni mwema sana!’ ‘Yesu alitufanyia kila kitu!’ bila kujali ni swali gani liliulizwa, sikuzote jibu lilirudi palepale. Ukristo huu ulinichanganya. Maisha ya Wakristo hawa hayakuwa ya ‘kumcha Mungu’ kuliko wengine chuoni. Sikuweza kuelewa.

Ingechukua miaka mingi kabla ya Mungu kujibu maswali yangu kuhusu Ukristo.

Haja ya kusoma Biblia yangu

Nilitumia miaka saba ya kwanza baada ya chuo kikuu kutafuta majibu. Nilitembelea makanisa. Sikuweza kupata maisha yoyote ya kweli huko. Niliacha kabisa kwenda kanisani, lakini nilihisi kwamba nilipaswa kusoma Biblia yangu. Kulikuwa na kitu hapo, ingawa sikujua ni kitu gani.

“Siku moja nilifungua Biblia yangu na ilikuwa kama mbingu imefunguka. Moyo wangu ulibadilika niliposoma nilichosoma pale. Nilikuwa na hisia hii ya kina kwamba Mungu alikuwa wa kweli. Nilianza kuamini Neno la Mungu kama lilivyoandikwa na nilipata imani juu ya mambo mengi.

Nilisoma kuhusu kushinda dhambi. Lakini hakuna mtu mwingine aliyezungumza juu yake au kuihubiri, na nilianza kuwa na shaka. ‘Inawezekana kweli? Inasema umeitwa kwenye maisha ya kushinda, lakini siwezi kupata mtu yeyote anayeishi maisha haya, au ambaye hata anayaamini!' Kila mahali nilipotazama palikuwa hivyohivyo: msamaha wa dhambi na sio zaidi ya hayo - hakuna chochote kuhusu maisha katika Neno la Mungu.

Mchungaji wangu aliniomba nizungumze katika wikendi ya wanaume, na nilizungumza kuhusu kushinda dhambi na kuhusu Yoshua na Kalebu kuteka ‘nchi’. Nilieleza ‘nchi’ hiyo kama kitu kilicho ndani yangu, tamaa zangu za dhambi, kutaka kwangu kuheshimiwa, na jinsi ambavyo tungeweza kushinda mambo hayo kama Yoshua na Kalebu walivyoiteka nchi.

Mchungaji alisimama na kusema, ‘Lakini Yesu alifanya kila kitu. Ingependeza sana ikiwa tungeweza kuishi maisha hayo, lakini kwa kweli hatuwezi.’ Nilivunjika moyo kabisa. Nilifikiri, ‘Haiwezekani hakuwa sawa!’ Nilikuwa na hakika sana juu ya kile nilichoamini. ‘Haiwezi kuwa sawa, haiwezi kuwa sawa!’ Kila kitu kiliandikwa kwa uwazi sana katika Biblia.

Sikujua kwamba karibuni maisha yangu yangebadilika kabisa. Maswali yangu yangejibiwa.

Nilisikia mahubiri yao, niliona maisha yao

“Mnamo 1993 nilikutana na Kanisa la kikristo la Brunstad . Nilisikia mahubiri yao na nikaona maisha yao, na nikasisimka imara!

Nilikutana na watu wengi; wengine walikuwa na umri wa miaka 20, mimi nilikuwa na miaka 35. Ingawa walikuwa na umri mdogo kuliko mimi, maisha yao yalizungumza nami; usafi, wema. Kila kitu walichohubiri kilikuwa kulingana na Neno la Mungu. Walihubiri maisha ambayo yaliandikwa katika Biblia, waliamini, na kulikuwa na matokeo - matokeo ya ajabu!
Yesu alisema mtaufahamu mti kwa matunda yake, nami nikajiambia, ‘Sawa, matunda ya hapa ni bora zaidi kuliko yote niliyopata kuona, kwa hiyo ninakaa katika kanisa hili hadi nipate mti wenye matunda bora zaidi. ikiwa kuna mti kama huo.’ Sijapata kitu chochote kinachokuja karibu!” 
Anacheka na macho yake yanaangaza. Amekuwa mtu mwenye furaha sana. Baada ya miaka 20 katika Kanisa la Kikristo la Brunstad, anaweza kusema:
Ujumbe muhimu zaidi wanaohubiri ni kwamba kila mtu anaweza kupata maisha ambayo Yesu aliishi, maisha ambayo yameandikwa katika Biblia. Hawazungumzii tu juu yake; wanaishi. Ahadi katika Biblia - zote ni kweli. Kushinda dhambi ndio njia ya uzima, na uzima huo ni kwa ajili yako!
Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Vern Nicolette yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.