Jinsi ya kupata njia ya kutoka kwenye jaribu

Jinsi ya kupata njia ya kutoka kwenye jaribu

Mungu ana njia ya kututoa kwa kila jaribu. Lakini haijaandikwa kwamba jaribu linaondoka

22/8/20194 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Jinsi ya kupata njia ya kutoka kwenye jaribu

6 dak

“Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu; ila Mungu ni mwaminifu; ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili.” 1 Wakorintho 10:13

Njia ya kutokea

Katika 1 Wakorintho 10:13 imeandikwa kuhusu wakati tunapojaribiwa na kwamba Mungu anatupa njia ya kujitoa ili tuweze kuvumilia. Tuna tumaini kwamba tuna Mungu ambaye hupima kila jaribu ili tuweze kuvumilia! Mungu ana njia ya kututoa katika kila jaribu. Njia ya kutoka ni kwenda kwenye kiti cha enzi cha neema na kuomba neema wakati wa hitaji; kwa maneno mengine, kabla hatujajitoa kwa jaribu. Halafu tuna ahadi ya Mungu kwamba tutapata neema, ambayo ni nguvu na msaada kwa wakati unaofaa, ili tuweze kusimama baada ya kushinda vitu vyote. (Waebrania 4:16; Waefeso 6:13.)

Katika 1 Wakorintho 10:13 haisemi kwamba Mungu anatupa njia ya kutoka kwenye jaribu ili majaribu yaondoke; hapana, imeandikwa kwamba Yeye hutupa njia ya kutokea ili tuweze kuvumilia jaribu. Ametuahidi nguvu ya Roho Mtakatifu kutuimarisha ili tuweze kuvumilia jaribu. Ni Roho yule yule wa milele aliyempa Yesu nguvu alipokuwa mwanadamu mwenye asili ya kibinadamu kama sisi, ikimfanya ajitolee kwa Mungu kama Mwanakondoo bila kutokamilika. (Waebrania 9:14.)

Njia kama hiyo ya kutokea inatuwezesha kutokubali jaribu. Lakini basi lazima tuchague kukataa tamaa zetu za dhambi, na hii inamaanisha kwamba tunapaswa kuteseka. Mateso haya yanaitwa kuteseka katika mwili (1 Petro 4: 1). Kiasili, tusingependelea kuteseka kwa njia hii, lakini tunatumaini kwamba Mungu atatuondolea jaribu. Lakini haijaandikwa hivyo. Katika agano la kale Israeli walifikiri hivyo; na kwa hiyo walipoteza nafasi yao ya kuingia kwneye nchi ya Ahadi.

Pitia maadui zako!

Adui zetu katika agano jipya ni tamaa za dhambi katika asili yetu ya kibinadamu. Njia ipi ni ya karibu na maadui zetu? Ikiwa nachagua kuepukana na hali ambayo Mungu amepanga kwa ajili yangu, nachagua kuzunguka maadui zangu. Labda ninakaa katika hali maalum, lakini maadamu niruhusu mawazo hasi juu ya wengine, mawazo yasiyokuwa na shukrani, mawazo ambayo huwahukumu wengine au huwadai, nachagua kuzunguka maadui zangu.

Ukweli ni kwamba "maadui" wangu wanaishi katika asili yangu ya dhambi na hii haihusiani na watu wengine au hali zangu. Labda kisingizio kinakuja ili mwili wetu, asili yetu ya dhambi, isiwe na shida, na kisha mawazo haya yatokee: "Wengine ndio shida!" Wakati mimi, kwa neema ya Mungu, ninachagua kusema Hapana kwa mawazo hasi, yasiyo na shukrani, na hukumu ambayo huleta mahitaji kwa wengine, basi naona wazi kuwa ni asili yangu ya dhambi ndio shida. Kisha mimi hupitia adui zangu mpaka Nchi ya Ahadi.

Tusifuate mfano wa Waisraeli. Tuchague njia ya Mungu tunajaribiwa-njia ya kutoka ambapo nitavumilia jaribu na kupata nguvu ya kusema Hapana kwa jaribu ili niweze kumalizana na maadui zangu-kumalizana na dhambi! (1 Petro. 4: 1.) Ni wazi kwamba kutakuwa na mateso lakini hii ni kwa muda mfupi tu. (2 Wakorintho 4: 17-18.) Na huu ndio wakati naweza kumalizana na dhambi hiyo maalum! Huu ndio wakati ninaweza kumaliza na maadui zangu, kumaliza na mateso chini ya udhibiti wao, badala ya kuzunguka nao mwaka hadi mwaka bila mwisho.

Unafikiria mateso gani ni makubwa? Mtume anatuhimiza kwamba "tunapaswa kupitia shida za kila aina ili kuingia katika ufalme wa Mungu." Matendo 14:22 Ndio, kupitia shida nyingi, sio karibu na shida nyingi. Ndipo tunakuja katika ufalme uliojaa haki, amani, na furaha katika Roho Mtakatifu.

Mungu atutie nguvu kuchagua njia sahihi tunapojaribiwa, njia ambayo hupitia shida, sio karibu nazo. Mungu ametengeneza njia hii kutoka kwa udhalimu wote, machafuko, na kutokuwa na furaha! Heri kila mmoja ambaye anaitumia.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Vern Nicolette ambayo ilionekana mara ya kwanza chini ya kichwa "Njia ya kutoroka majaribu" katika jarida la mara kwa mara la BCC "Skjulte Skatter" ("Hazina Iliyofichwa") mnamo Juni 2014. Imetafsiriwa kutoka kwa Kinorwe na imebadilishwa kwa matumizi kwenye wavuti hii.