Jitwike msalaba wako

Biblia inapozungumzia msalaba, mara nyingi haizungumzii msalaba wa mbao, labda tu inapozungumzia kuhusu kusulubiwa kwa Yesu Kalivari. Yesu anapozungumzia “kujitwika msalaba wako” katika kitabu cha Luka 9:23, anamaanisha kwamba unahitajika kukataa mawazo ya dhambi yanayokuja ndani yako na kuyaweke katika kifo. (Wakolosai 3:5; Wagalatia 5:24)