Kujazwa roho

Kujazwa roho inamanisha kwamba umepokea roho mtakatifu, na unaheshimu anachokwambia, na umejazwa na kuishi maisha yako kwa ajili ya Mungu, umepokea karama za kiroho na ufunuo katika neno la Mungu. (Luka 4:1; Matendo ya mitume 2:4; Matendo ya mitume 4:31; Waefeso 5:28)