Kupondeka

Hiki ni kitendo ambapo Mungu huvunja hali ya mtu kujihesabia haki, nguvu na kiburi na hivyo kumfanya awe mnyenyekevu na mtiifu. Ndipo Mungu anaweza kumtumia kutimiza mapenzi yake. (Zaburi 51:16-17; Isaya 53:10)