Ufunguo 1 rahisi wa kupata matokeo unapoomba

Ufunguo 1 rahisi wa kupata matokeo unapoomba

Sio siri! Yesu anatufundisha waziwazi katika mfano wa mjane ambaye hakukata tamaa.

24/1/20205 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Ufunguo 1 rahisi wa kupata matokeo unapoomba

8 dak

Mfano wa mjane ambaye hakukata tamaa

“Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu sikuzote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane, aliyekuwa akimwendea-endea, akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa; halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini, kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima.’’

“Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu, je! Hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapa haki upesi; walakini, atakapokuja mwana wa Adamu, Je! Ataiona Imani duniani?” Luka 18:1-8.

Ukweli kwamba mjane hakukata tamaa, ndio ulimfanya awe wa pekee na hiki ndicho Yesu alitaka kutufundisha kupitia mfano huu.

Ni nini kingetokea ikiwa mjane huyo angekata tamaa mara ya kwanza alipofukuzwa na kadhi? Itakuwaje kama, wakati asingesaidia, angejisemea tu, “Oh, nimejaribu, na ndivyo hivyo”? Je, baada ya kujaribu mara moja tu inatosha? Mfano unasema kwamba "alimsumbua". Aliendelea kuja. Alirudi na wakati wote alimsihi kadhi ampe haki yake. Alikuwa amekata tamaa. Alihitaji kupata haki yake dhidi ya adui yake, alijua ni wapi alihitaji kwenda ili kupata haki hiyo, na hakusimama hadi alipoipata.

Adui yangu ni nani?

“Kwa nini Mungu hanijibu ninapoomba? Ninahisi kama ninalia…” Mawazo ya aina hii ni ya kawaida. Lakini ni nini ninacholilia? Je, ni kufanya mapenzi yangu mwenyewe, au ni ili mapenzi ya Mungu yatimizwe maishani mwangu? Mjane huyo alililia haki yake dhidi ya adui yake.

Adui zangu ni nani? Je, si mambo katika asili yangu ya dhambi ambayo hunizuia kufanya mapenzi ya Mungu? Kuna "maadui" wengi katika asili yetu ya kibinadamu. Kiburi, tuhuma, ukaidi, uvivu, kutotaka kusamehe. Kutokuwa na uwezo wa kupenda na kuwa mwema kwa kila mtu ninayekutana naye. Wivu, kuwa na kitu dhidi ya mtu, wasiwasi, hasira mbaya.

Orodha inaendelea. Je, nimeomba na kuendelea kuomba mpaka Mungu ameniokoa kutoka kwa maadui hawa kama nilivyowaona ndani yangu? Mpaka anipe uwezo wa kuwapinga na kupigana nao mpaka washindwe kabisa? Mpaka niwe huru, ili wema na matunda yote ya Roho yaweze kukua katika maisha yangu?

 

 

Je, mimi ni kama mjane huyu?

vipi na mimi? Je, mimi pia hulia mpaka Mungu asikie maombi yangu? Yesu alisema kwamba Mungu atawasaidia watu wake haraka, wale “wamliliao usiku na mchana”. Je, nimelia kuhusu hitaji langu? Je, nimeendelea kuomba? Au nimeuliza, nikitarajia mema, lakini sina uhakika kama atanisikia? Huo ndio mtazamo uliomfanya Yesu aulize, “Lakini Mwana wa Adamu atakapokuja tena, je! Atakawakuta wanaomwamini?

Yesu pia alisema, “Na tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Mathayo 11:12. Haya ni maneno makali! Kulazimisha kuingia! Inabidi niendelee kulia hadi hitaji langu litimie! Nikikata tamaa kwa sababu ya ugumu wowote au kikwazo chochote, je, niliamini kweli kwamba Mungu angenisikia? Kama ningeomba kwa imani, bila mashaka yoyote, kama Yakobo anavyotufundisha kuomba, basi ningeendelea. ( Yakobo 1:5-6 ) Nisingeweza kukata tamaa kwa urahisi hivyo. Nisingepoteza tumaini.

Lakini sina budi kuwa na tamaa ya kupata "haki yangu dhidi ya adui yangu", ili kuwaondoa "maadui" hao wote katika asili yangu ya dhambi ya kibinadamu.

Haki yangu dhidi ya adui yangu: Kupata matunda ya Roho

“… fanya yote uwezayo kuongeza maishani mwako mambo haya: katika imani yako ongeza wema; kwa wema wako ongeza maarifa; katika ujuzi wako ongeza kiasi; katika kujizuia kwenu ongezeni saburi; katika saburi yenu ongezeni ibada kwa Mungu; katika kujitolea kwenu ongezeni wema kwa ndugu zenu katika Kristo, na katika wema huo ongezeni upendo. Mambo haya yote yakiwa ndani yako na kukua, hutakosa kuwa na manufaa kwa Mungu. Nanyi mtazaa matunda ya namna ya ufahamu wenu wa Bwana wetu Yesu Kristo.” 2 Petro 1:5-8.

Ikiwa haya ndiyo mambo ninayolilia, daima, na bila kukata tamaa, basi Mungu atanisaidia haraka. “Ombeni, nanyi mtapata; tafuteni, nanyi mtapata; bisheni, nanyi mtafunguliwa mlango. Kwa maana kila aombaye atapewa, na yeyote atafutaye atapata, na mlango utafunguliwa kwa wale wanaobisha.” Mathayo 7:7-8.

Ikiwa ninatafuta kwanza ufalme wa Mungu - nikitafuta kwanza kupata zaidi matunda ya Roho ndani yangu - basi nitapata pia kila kitu ninachohitaji, kiroho na kivitendo. Mungu anataka niwe huru kutoka kwa “adui zangu”, niwe huru kutokana na dhambi zinazozuia kukua kwangu katika Kristo. Kila kitu kinachotokea kwangu katika maisha yangu hufanya kazi kwa lengo hilo. Ikiwa ninataka kuwa huru, basi, kama yule mjane, najua kabisa mahali pa kwenda na kile ninachopaswa kufanya ili kuwa huru. ( Mathayo 6:33; 2 Wakorintho 4:10 . )

Jamii
Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inatokana na makala ya Ann Steiner iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.