Je, nitakuwa pamoja na Yesu atakapokuja?

Je, nitakuwa pamoja na Yesu atakapokuja?

Ili Niwe Pamoja Katika Unyakuo, Lazima Nifanye Leo Neno la Mungu linachoniambia Nifanye.

20/5/20244 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, nitakuwa pamoja na Yesu atakapokuja?

Kuna watu wengi wanaojiuliza: "Je, nitakuwa pamoja wakati Yesu atakapokuja kumchukua bibi arus wake?" Lakini swali ambalo wanapaswa kujiuliza ni: "Je, mimi niko Pamoja nae?" Nitakuwa pamoja nae tu wakati Yesu atakapokuja kumchukua bibi yake ikiwa niko Pamoja nae sasa.

Inamaanisha nini kuwa Pamoja nae?

Katika Waefeso 6:12 tunasoma, "Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya samu na nyama; bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho."

Inamaanisha nini kwamba "hatupigani dhidi ya maadui wa nyama na damu"? Hii ina maana kwamba hatuna chochote dhidi ya mtu yeyote. Hakuna mtu ambaye anasimama katika njia yetu. Hakuna mtu na hakuna kitu ambacho hatujasamehe. Hakuna hata mtu mmoja ambaye tunamrudisha nyuma. Je, wewe ni miongoni mwa watu hawa?

Lakini tunapigana "dhidi ya watawala waovu na mamlaka ya ulimwengu usioonekana, dhidi ya nguvu zenye nguvu katika ulimwengu huu wa giza, na dhidi ya pepo wabaya katika mahali pa mbinguni". Je, uko pamoja katika vita hivi, au unajiruhusu kusukumwa na roho ambayo sasa inafanya kazi kwa wale wanaokataa kumtii Mungu? (Waefeso 2:2.)

Kuwa pamoja katika vita hii inamaanisha kwamba watu watakudhihaki na kukukosoa kwa sababu hautaishi jinsi ulimwengu unavyoishi tena. Si hivyo tu, pia umechukua vita dhidi ya pepo wabaya ambao wanafanya kazi katika siku zetu. (Warumi 12:2.) Nuhu aliuhukumu ulimwengu kwa kile alichokifanya. (Waebrania 11:7.) Lutu aliishi kama mgeni huko Sodoma, na wengine huko walihisi kwamba alikuwa akiwahukumu kila wakati. Iliumiza nafsi yake ya haki kuona na kusikia juu ya matendo yao maovu. (Mwanzo 19:9; 2 Petro 2:8.)

Je, wewe ni miongoni mwa wanao pigana na pepo wabaya wa kidunia, na wako tayari kukejeliwa?

Pamoja na kupambana na hekima ya ulimwengu huu

Tunapigana "dhidi ya mamlaka zenye nguvu katika ulimwengu huu wa giza". Mafarisayo pia walikuwa miongoni mwa watu hao wenye nguvu, na watu waliogopa kutupwa nje ya masinagogi. (Yohana 12:42-43.) Kwa sababu watu wanataka kuwa na jina zuri, wanafanya kile ambacho watawala katika ulimwengu huu wa giza wanasema, iwe ni watawala wa kidini au wa kidunia. Wanataka kuwa sehemu ya kile ambacho ni kikuu machoni pa watu. Lakini wao pia ni sehemu ya uovu katika macho ya Mungu. (Luka 16:15.)

"Walakini ipo hekima tusemayo kati ya wakamilifu; ila si hekima ya dunia hii, wala hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika; bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele, kwa utukufu wetu; ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja; maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu ." 1 Wakorintho 2:6-8.

Tunaona kwamba haiwezekani kuunganisha hekima ambayo inatoka juu na hekima ya watawala wa ulimwengu huu. "Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho. Maana kwake huo ni upuuzi ..." 1 Wakorintho 2:14. Je, unaelezea Ukristo wako tena na tena kwa watu ambao hawana Roho ili uweze kuepuka kutokubali kwao, au umechukua vita dhidi ya hekima hii ya ulimwengu?

Je, taa yako inawaka?

"Viuno vyenu na view vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka; nanyi iweni kama watu wanaomngojea  bwana wao, atakaporudi kutoka arusini ili atakapokuja na kubisha, wamfungulie mara." Luka 12:35-36.

Je, uko pamoja katika hili? Ikiwa sivyo, hautakuwa pamoja katika unyakuo. Ikiwa unataka Yesu akujue, lazima ufanye kile Anachosema katika Neno Lake, na acha nuru unayopokea iangaze. Kisha Yesu atasema mbele ya malaika wa Mungu kwamba wewe ni wake. (Luka 12:8.) Kama wewe u  pamoja katika hili, basi utakuwa pamoja katika unyakuo.

Lakini unamkataa ikiwa haufanyi kile Neno linakuambia ufanye; basi hauruhusu nuru iangaze, naye pia atawaambia malaika wa Mungu kwamba wewe si wake. Basi ni wazi kwamba wewe si miongoni mwa watakaonyakuliwa.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Sigurd Bratlie ambayo ilionekana kwanza chini ya kichwa "Je, utakuwa pamoja? Je, wewe u pamoja?" katika kipindi cha muda cha BCC "Skjulte Skatter" (Hazina zilizofichwa) Mnamo Machi 1970. Imetafsiriwa kutoka Kinorway na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.