Kupigania umilele wangu

Kupigania umilele wangu

Nina ahadi ya umilele ambayo inafaa kupigania.

6/3/20173 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kupigania umilele wangu

5 dak

Kwa nini ni muhimu kuacha mawazo yasiyofaa wakati bado ni madogo?

Katika Wimbo Ulio Bora 2:15 inasema, "Lazima tuwavue mbweha wadogo waharibuo mashamba ya mizabibu." Nina ahadi ya umilele ambayo inafaa kupigania, na mawazo hayo madogo ni kama "mbweha wadogo" ambao wanaweza kuharibu kila kitu.

Hivi majuzi, wazo ambalo sikualikwa lilikuja akilini mwangu. Halikuwa wazo zuri na safi. ( Wafilipi 4:8 ) Halikuwa wazo ambalo ningechagua kuwaza. Lakini nilikuwa nimechoka sana na nilihisi kana kwamba sikuwa na nguvu ya kuizuia wakati huu. Nilishawishika kuiacha tu. Ilinibidi kweli kuamua kupigana na kusema “Hapana! Sipaswi kuruhusu wazo hili la dhambi kuishi!”

Nilisali kwa Mungu kwamba anipe uwezo wa kushinda jaribu hilo, na nikafikiria mistari ya Biblia ambayo inaweza kuniambia nifanye nini kuhusu mawazo hayo. Nilijaribiwa kuruhusu wazo hilo kuishi, lakini sikukata tamaa. Nilishinda katika vita hivyo, na Shetani akashindwa.

Kwa nini napigana na dhambi?

Lakini basi wazo likaja, “Kwa nini nipigane dhidi ya wazo dogo kama hilo? Kwa nini ni muhimu sana kwamba nisikubali? Je, ni dhambi kweli?”

Ninajua kwamba kutenda dhambi ni kufanya jambo ambalo najua ni kinyume cha Neno la Mungu na mapenzi yake. Biblia pia inatuambia tukamata kila wazo. (2 Wakorintho 10:5.) Kwa hiyo najua kwamba dhambi huanzia katika maisha yangu ya mawazo; sio tu tendo la nje ambalo ni dhambi. Lakini labda nyuma ya akili yangu bado ninajiuliza, "Ingeleta madhara gani kwa kweli? Sio mbaya hivyo. Kwa kweli haitaumiza mtu yeyote, hakuna mtu atakayejua."

Lakini basi namfikiria Yesu; Yeye ndiye sababu ya kweli kwa nini ninapaswa kupinga dhambi zote zinazokuja katika maisha yangu ya mawazo. Aliishi hapa duniani na alijaribiwa kwa kila njia kama mimi, lakini hakutenda dhambi, kama inavyosema wazi katika Waebrania 4:15. Alifanya hivyo kwa ajili yangu, na sasa sina budi kufuata nyayo zake, kama inavyosema katika 1 Petro 2:21-22, “Maana mliitwa kwa ajili hiyo, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yetu, akawaachia kielelezo, ili wafuate nyayo zake: Ambaye hakutenda dhambi…”

Ndiyo sababu inanibidi kusema Hapana kwa mawazo haya yote; hakuna kinachoweza kuruhusiwa kuishi. Baada ya kila kitu ambacho Yesu amenifanyia, hivi ndivyo ni lazima nifanye ili nimpendeze na kumstahili Yeye.

Ninaishi milele

Ingawa niko hapa duniani, ninaishi milele. Jinsi ninavyotumia umilele inategemea kabisa jinsi nimeishi hapa duniani. Katika Mathayo 7:21 Yesu anasema, “Si kila mtu aniambiaye, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yule tu anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.” Katika uzima wa milele hakuna nafasi ya dhambi yoyote.

Kujitoa katika dhambi, hata iwe ndogo na iliyofichwa kiasi gani, daima itakuwa na matokeo mabaya. “Malipo ya dhambi ni mauti…” imeandikwa katika Warumi 6:23. Sio kwamba Mungu anataka niteseke; kwamba hataki nijifurahishe. Kwa kweli ni kwa ubora wangu tu, kwa kila njia, kwamba ni lazima nishinde dhambi. Nitapata matokeo ya hilo hapa duniani, na kwa umilele wote. Mstari unaobaki unaendelea kusema, “… lakini karama ambayo Mungu hutoa bure ni uzima wa milele unaopatikana katika Kristo Yesu Bwana wetu.”

Hicho ndicho ninachopigania kwa kweli: uzima wangu wa milele pamoja na Yesu Kristo. Ninataka kutokuwa na lawama, kustahili Yeye. Ni wito wa ajabu. Hakuna kitu duniani kinachostahili kupoteza wito huo. Haijalishi hisia zangu ni zipi, nitaacha mawazo na mapenzi yangu mwenyewe, na kuwa mtiifu tu kwa kile ambacho Mungu anazungumza kwa moyo wangu.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Ann Steiner yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.