Kushikilia imani kama ya mtoto wakati wa utu mzima

Kushikilia imani kama ya mtoto wakati wa utu mzima

Imani sahili katika Mungu huleta matokeo.

20/9/20185 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kushikilia imani kama ya mtoto wakati wa utu mzima

8 dak

Uzoefu wa imani

Nilipokuwa na umri wa miaka mitano, jambo fulani lilitokea ambalo lilikuwa muhimu sana katika maisha yangu yote ya Kikristo. Nakumbuka vizuri sana. Nilikuwa msichana mdogo mwenye hisia sana na mwenye wasiwasi. Wazo la kuanza shule liliniogopesha sana, na nililia tu nilipofikiria  kwamba ningeanza shule hivi karibuni.

Siku ya kwanza shuleni ikafika ikabidi mama aniache na mwalimu. Alipoondoka niliingiwa na hofu na kuanza kulia sana ikabidi mama arudi. Alinipeleka kando na kuniuliza kama nilitaka kuomba ili nisiwe na hofu. Alisema, “Clara, unapoomba, basi huhitaji kufikiria juu ya mambo ambayo unaogopa hata kidogo, kwa sababu tutamwambia Yesu kila kitu, na Yeye atakusaidia. Utaona kwamba kila kitu kitaenda sawa!

Katika moyo wangu mchanga, niliamini maneno yote ya mama yangu, kwa sababu sisi daima tuliomba kwa kila jambo nyumbani. Kulikuwa na watu wengi karibu, lakini nilipiga magoti na kusali kwa moyo wangu wote, “Yesu, nisaidie nisiogope tena!” Mama yangu aliniambia, “Sasa umemwambia Yesu, sasa unaweza kwenda!” Nilirudi kwa mwalimu kwa ujasiri mpya, na nikajiambia kimya-kimya, “Nilimwambia Yesu.”

Nilikuwa na amani na utulivu moyoni mwangu kwa muda wote wa mwaka, kwa sababu nilikuwa nimemweleza Yesu kila jambo na nilijikumbusha wakati wote. Sikuogopa tena; Nilihisi nguvu. Nilijua alikuwa pamoja nami. Uzoefu huu ulikuwa msingi wa maisha yangu ya Kikristo hadi leo. Yesu ni rafiki yangu mkubwa. Ninaweza kutoa kila kitu Kwake, kwa imani rahisi, na Yeye hunitunza!

Kushikilia imani kama ya mtoto wakati wa utu mzima

Kisha akamwita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, Amini, nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mathayo 18:2-3.

Nimepitia majaribu mengi tofauti tofauti maishani mwangu, pamoja na familia yangu, afya, pesa, n.k. - mambo mengi ambayo yamefanya imani yangu kwa Mungu kuwa na nguvu zaidi. Wakati fulani nimejaribiwa kuwa na wasiwasi tena. Tunapozeeka tunataka kuelewa kila kitu lakini uzoefu kutoka utoto wangu mara nyingi umenirudia. "Weka moyo wako kuwa rahisi kama mtoto." Imani hii rahisi kama ya mtoto - kuamini Neno la Mungu kama lilivyoandikwa - imekuwa msaada wangu.

Mungu hunitunza kwa kunipa pumziko la kina na amani wakati ninapokuwa, katika imani kama ya kitoto, ninapomtupia Yeye mahangaiko yangu yote! (1 Petro 5:7.) Kila wakati nimeamini na kutii Neno la Mungu bila kujaribu kuhoji kila kitu - jinsi nilivyofanya nilipokuwa na umri wa miaka mitano - Mungu amenipa amani. Mungu amenisaidia maisha yangu yote, kama ilivyoandikwa katika Zaburi 23 .

Maombi yanayompendeza Mungu

Katika miaka michache iliyopita, hasa tangu niwe mama, nimeelewa kwamba ikiwa ninataka kuishi maisha ya kweli ya Kikristo ambayo yanampendeza Mungu, maisha ambayo ninakuwa na furaha zaidi na yenye kujaa amani na nguvu. haijalishi ni nini kinakuja kwangu - basi jambo muhimu zaidi ni jinsi ninavyoitikia juu ya mambo. Hata mambo madogo. Jinsi ninavyotenda watoto wangu na mume wanaponiona katika maisha ya kawaida kila siku, lakini pia katika mawazo yangu ambapo ni Bwana pekee anayeniona. Je, mimi ni mtu yule yule kila ninapokwenda? Je, ninafanya kile ambacho Mungu ananiambia nifanye katika Neno Lake? Je! watoto wangu wanaweza kusema kwamba mimi ni mpole, mwenye furaha na mvumilivu kwao nyumbani kama mbele ya watu wengine?

Nimeona jinsi Mungu anavyojibu maombi yanayotoka kwenye moyo safi; maombi yanayompendeza. ( 1 Yohana 5:14-15 ujasiri zaidi, amani, n.k., najua kwamba maombi yangu yanampendeza Yeye.

Kwa nafsi yangu siwezi kupenda jinsi Mungu anavyotutaka, na imeandikwa katika Neno la Mungu kwamba tunapaswa kushiriki katika asili ya kimungu, kupata zaidi  upendo uleule ambao Kristo alikuwa nao kwetu. ( 2 Petro 1:4 Ninajua kwamba ninapoomba hivi, maombi haya yanampendeza Mungu kwa sababu si mapenzi yangu mwenyewe ninayotaka kufanya, bali mapenzi yake.

Siombi kuwa na kila kitu kizuri kwa ajili yangu, lakini kupata maisha Yake zaidi, matunda ya Roho zaidi, na ndiyo sababu nina hakika kwamba nitapata kile ninachoomba. Ninaweza kumwomba chochote, nikiamini kwamba ananisikia - na kuendelea katika maisha yangu ya kila siku na kujua kwamba yuko karibu nami na atanisaidia, chochote kitakachonijia. Yeye hushughulikia kila kitu, hata nikiwa nimelala!

Baada ya kuomba, ninaweza kujifunza kuwa mvumilivu na kujiambia, “Nilimwambia Yesu” hadi nipate pumziko hili, na ndipo matokeo yanakuja! Nimejifunza kuweka kando mawazo ya kwanza ya wasiwasi, mambo ambayo sielewi, nk, na nimeona jinsi Mungu, kwa wakati Wake, anajibu na kutoa kile ninachohitaji. Mara kadhaa, nimepata miujiza!

Kilichotokea nilipoomba sala hiyo rahisi nilipokuwa mdogo, kiliimarisha imani yangu. Lakini nimeona jinsi Mungu anavyotaka kufanya hata zaidi ndani yangu na kupitia kwangu - anataka kunibadilisha, ili niwe kama Yeye zaidi! Na nina ahadi yake kwamba atanibadilisha, na furaha kuu kwa sababu nina dhamiri safi. Mungu yuko upande wangu kila wakati! Yeye hunipa nguvu zaidi ya kutenda, zaidi ya Roho Wake Mtakatifu, na ufunuo zaidi katika Neno Lake.

Haya ndiyo maisha ya kuvutia zaidi mtu anaweza kuwa nayo hapa duniani!

Jamii
Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Clara Boussoir yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.