Kutuhusu

Ukristohai.afrika kutokana na kanisa la kikristo la Brunstad inaeleza jinsi neno la Mungu linavyotualika na kutusaidia kuishi asilimia mia kulingana na mapenzi ya Mungu, kwa hivyo hatuhitaji kuanguka kwenye dhambi tena bali kuja kwenye maisha yenye ushindi dhidi ya dhambi.

Tunachoamini

Imani yetu katika Neno la Mungu imetufanya kuwa tulivyo  na ikaunda tunachokiamini. Neno la Mungu liko wazi sana linaposema kwamba maisha ya kawaida ya Kikristo yanapaswa kuwa maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, na tunaliamini! Hii inawezekana kabisa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hebu sikiliza anachoandika Paulo kwa Warumi: “Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hampo  chini  ya sheria  bali chini ya neema. Ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu hatupo chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha!” Warumi 6:14-15.

 

Kwa maneno mengine, kuna uwezekano kabisa kuja kwenye maisha ambayo tunapata ushindi dhidi ya dhambi- na kuishi kwenye dhambi hakuhitajiki tena! Tunaweza kuwa wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo aliye tenda kila kitu alichosema tufanye ili tuwe wanafunzi wake, na sasa tunaweza kumfuata kwenye njia mpya ya umilele. Huu ni ukweli? Maelfu ya watu miongoni mwetu wanaweza kujibu:  NDIYO! Kwa uwazi. Sio kwamba tunaiamini tu bali tunaishuhudia wenyewe kwa msaada wa roho mtakatifu.

Imani yetu

Tunaamini kwa Mwenyezi Mungu, kwa mwana wake Yesu Kristo na katika roho mtakatifu. Tunaamini kuwa Biblia ni neno la Mungu na msingi pekee wa imani yetu. Msamaha wa dhambi, ubatizo na karamu ya Bwana (ushirika mtakatifu) ndiyo mambo ya kimsingi  ya Imani yetu. Kulingana na neno la Mungu, unahitajika “kuthibitisha kwa jinsi unavyoishi kuwa umetubu dhambi zako na kumrudia Mungu” baada ya kupokea msamaha wa dhambi. (Mathayo 3:8, matendo ya Mitume 26:20)

Yesu alikuwa mtu kama sisi

Tunaamini kwamba mimba ya Yesu ilitungwa kutokana na uwezo wa Roho Mtakatifu, na kwamba alizaliwa na bikira Maria, na kwamba alifufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, kama inavyosemwa katika Biblia.

Biblia pia inafundisha  kwamba Yesu Kristo alikuwa mtu kama sisi, aliyezaliwa "kwenye ukoo wa Daudi" Katika waebrania 4:15 inasema “ Yesu, kuhani wetu mkuu anauwezo wa kuelewa unyonge wetu.Wakati Yesu aliishi duniani, alijaribiwa kwa kila njia. Alijaribiwa tunavyojaribiwa, lakini hakufanya dhambi. Kuelewa kwamba Yesu alikataa kutenda dhambi alipojaribiwa, inatupa imani katika ushindi kamili juu ya dhambi katika maisha yetu wenyewe. Soma zaidi kuhusu "Kristo alifunuliwa katika mwili" hapa

Ushindi juu ya dhambi ya ufahamu

Yesu alishinda dhambi katika kila jaribu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, hakukubali wakati alijaribiwa. (Waebrania 4: 15-16.) Kwa hivyo, tunaamini kwamba wakati sisi pia tunajaribiwa kufanya yaliyo mabaya machoni mwa Mungu, tunaweza kupata nguvu ya kujikana na kushinda, kwa hivyo hatutendi dhambi tunapojaribiwa. (Warumi 6: 1-2.) Tunaamini ushindi dhidi ya kila kitu ambacho tunajua ni dhambi, na katika ukuaji wa kiroho na maendeleo katika yote yaliyomema, kama vile Biblia inatueleza. Soma zaidi juu ya "kushinda dhambi" hapa

Utakaso

Baada ya kubadilishwa na kupokea msamaha wa dhambi, Biblia inatuambia kuna njia ya kwenda kama wanafunzi katika nyayo za Yesu. Kwa kumtii Roho Mtakatifu, tunaongozwa kwa njia hii, na kusababisha sisi kubadilishwa na kupata asili ya kimungu. (2 Petro 1: 4.) Biblia inaita mchakato huu utakaso.

Kanisa - mwili wa Kristo

Tunaamini kwamba ushirika wa kiroho unaokua kati ya wale wanaoishi kama Neno la Mungu linavyotuambia, ni kanisa, pia huitwa mwili wa Kristo, Kristo akiongoza. Wote ambao wanaishi maisha yao "yaliyosulubiwa pamoja na Kristo" ni wake na ni sehemu ya mwili huu - bila kujali ni wakati gani au mahali, rangi, asili, utamaduni au mila. (1 Wakorintho 12:27; Waefeso 4: 15-16.)

Ubatizo na Meza ya Bwana

Ubatizo

Tunafanya ubatizo wa waumini, ubatizo ambao ni wa watu wazima. Ubatizo ni "ahadi iliyotolewa kwa Mungu kutoka kwa dhamiri njema." 1 Petro 3:21. Ubatizo hauondoi dhambi, lakini kwa kubatizwa tunashuhudia mbele ya Mungu na watu kwamba tunataka kuishi maisha mapya. Tunaingia agano, makubaliano, na Mungu kwamba kuanzia sasa hatutaki tena kuishi kulingana na mapenzi yetu, bali tunataka kuishi kwa ajili yake na  kufanya mapenzi yake.

Meza ya Bwana (Ushirika Mtakatifu)

Meza ya Bwana au Ushirika Mtakatifu ni mkusanyiko ambapo tunafikiria juu ya maisha yetu na tunakumbuka kazi kuu ya wokovu ambayo Yesu alitufanyia, na kazi ambayo anataka kufanya ndani yetu. Meza ya Bwana pia ni wakati wa kukiri. Tunakiri kwamba tunashiriki kifo sawa na cha Yesu ’katika maisha yetu ya kila siku; kifo juu ya dhambi inayoishi katika asili yetu ya kibinadamu. Kwa kugawana mkate mmoja tunashuhudia kwamba sisi sote ni viungo vya mwili mmoja.

“ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiishi kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.     Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo” 1 Wakorintho 11:23-26

“Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je! Si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja;  kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja” 1 Wakorintho 10:16- 17

Kuhusu Kanisa la Kikristo la Brunstad

Kwa habari zaidi juu ya Kanisa la Kikristo la Brunstad, tembelea tovuti rasmi bcc.no/en - Kwa habari zaidi juu ya Kanisa la Kikristo la Brunstad barani Afrika, tembelea tovuti rasmi ya bcc.afrika

Mwanzo

Johan Oscar Smith alizaliwa Norway mnamo 1871 na ndiye mwanzilishi wa kanisa la kikristo la  Brunstad. Alipokuwa akisoma Biblia kwa uangalifu, ilimdhihirikia kwamba Wakristo wa kwanza walishikwa na upendo kwa Kristo na imani katika maisha ya mabadiliko. Hii ilimhimiza Johan Oscar Smith hivi kwamba, miaka elfu mbili baada ya kifo cha Yesu, alipata imani ile ile iliyokuwa hapo mwanzoni.

Johan O. Smith alibadilishwa akiwa na umri wa miaka 26. Kuanzia wakati Smith alipoanza kupokea mafunuo haya kutoka kwa Mungu, alianza kuzungumza na watu. Alihisi kuwa ni muhimu kabisa kwake kushiriki na wengine yale ambayo Mungu alimfundisha. Jitihada zake hazikutoa matokeo ya haraka; katika vikundi vya kidini huko Norway wakati huo kulikuwa na wahubiri wengi maarufu ambao walikusanya watu wengi zaidi kuliko mafundisho kuhusu “Yesu alijidhihirisha katika mwili”  yalivyofanya. Johan O. Smith hakupendezwa na kushikilia ukweli ili kuvutia watu wengi, au kuanzisha onyesho kubwa la kuwavutia watu kwake. “Mungu anatamani watu ambao wataishi mbele ya uso wake. Tayari kuna wengi ambao wanaishi mbele ya watu, ”alimwandikia kaka yake mnamo mwaka 1909.

Kufikia mwaka 1910 kati ya watu 50 na 60 katika Mashariki na Kusini mwa Norway walikuwa wamejiunga naye. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kanisa la kikristo la Brunstad. Kupitia safari za Johan O. Smith katika jeshi la wanamaji, mafundisho yake yalishika mizizi katika maeneo mengi kando ya pwani ya Norway. Leo kuna ushirika wa  kanisa la kikristo la Brunstad  katika maeneo kama 20 nchini Norway.

Nje katika ulimwengu mpana

Mnamo mwaka wa 1930 Kanisa la Kikristo la Brunstad lilianzishwa nchini Denmark na Sweden, na kufikia mwaka wa 1950 ujumbe wa Kanisa la Kikristo la Brunstad ulikuwa umeenea katika nchi nyingi za Ulaya. Tangu katikati ya miaka ya 1960, kumekuwa na ushirika ulioanzishwa wa BCC kote Canada na Marekani. Kanisa la Kikristo la Brunstad lilikuja Marekani Kusini, Asia na Australasia miaka ya 1970 na kwa nchi kadhaa barani Afrika kuanzia miaka ya 1970 na kuendelea.

 Mwanzoni mwa mwaka wa 1970 BCC ilikuwa na uhusiano mzuri na Wakristo wa chini ya ardhi katika nchi nyingi za Mashariki mwa Ulaya, lakini hali hiyo ilifanya safari za kimishonari huko kuwa ngumu. Baada ya kuanguka kwa Ukomunisti mwanzoni mwa miaka ya 1990, hata hivyo, kazi ya utume katika Ulaya Mashariki iliongezeka na BCC sasa ina ushirika katika nchi nyingi katika eneo hili. BCC leo ina ushirika katika nchi zaidi ya 65 katika mabara yote.

Uunganisho wa kibinafsi na mkuu

"Sikukusanya watu kwangu mwenyewe, bali kwa Kristo ambaye ndiye Mkuu wa kanisa." Johan O. Smith alisema haya katika siku yake ya kuzaliwa ya 70, na hiyo bado inatumika kwa Kanisa la Kikristo la Brunstad. Johan O. Smith alitambua mapema kwamba kuwa kwenye shirika la kidini haimaanishi kwamba mtu ameokoka. Na Biblia kama msingi wake, alifundisha kwamba kanisa ni Mwili wa Kristo, ambapo washirika wote lazima wawe na uhusiano na mkuu-Yesu Kristo-ili waokolewe. Wakati kila mtu ana uhusiano wa kibinafsi na mkuu, pia wana umoja-ushirika-miongoni mwao . Kwa miaka yote hii, viongozi wetu hawajawahi kujaribu kujenga chochote karibu nao, lakini Mungu amefanya ukuaji wa Kanisa la Kikristo la Brunstad.

Nguzo za kanisa

Johan O. Smith

Johan O. Smith (1871-1943) alianzisha ushirika wa kiinjili ambao sasa unajulikana kama Kanisa la Kikristo la Brunstad. Alikuwa na hamu kubwa sana kwa Mungu na katika ukweli.

Kwa sababu hii, Mungu alimpa ufunuo katika mambo mengi. Katika kipindi cha maisha yake, J.O. Smith aliandika barua nyingi, makala na vitabu ili kushiriki ufunuo huu na ulimwengu wote.

Aksel Smith

Aksel Smith (1880-1919) alikuwa moja kati ya nguzo kuu katika Kanisa la Kikristo la Brunstad (BCC) wakati wa siku za mwanzo, ingawa aliishi tu kuwa na umri wa miaka 38. Njaa yake na kiu yake ya kujifunza zaidi juu ya utajiri wa utauwa ilisababisha kuandikiwa barua kwa bidii na kaka yake Johan O. Smith. Barua walizoandikiana zimekuwa chanzo kikuu cha msukumo na msaada kwa wale wanaotaka kuishi maisha ya kumcha Mungu. Aliacha maandiko mengi kuelezea na kueneza injili.

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen (1888-1976) alikuwa kiongozi wa Kanisa la Kikristo la Brunstad kutoka 1943 hadi kifo chake mnamo 1976. Alikuwa na jukumu muhimu sana katika kueneza injili ya ushindi dhidi ya dhambi kote Ulaya. Alikuwa moja kwa moja katika maneno na maandishi, na watu wengi wamepata msaada na ukweli kupitia maisha yake na kazi yake.

Sigurd Bratlie

Sigurd Bratlie (1905-1996) alikuwa kiongozi wa Kanisa la Kikristo la Brunstad kutoka 1976 hadi kifo chake mnamo mwaka 1996. Kupitia kazi yake injili ya ushindi dhidi ya dhambi ilienezwa kwa kiwango kikubwa katika  mabara yote. Maandiko yake yamekuwa msaada mkubwa sana kwa maelfu ya watu ulimwenguni kote, ikiangaza nuru juu ya ukweli ambao umeandikwa wazi katika Neno la Mungu. Alikuwa na uwezo maalum wa kuleta wazi injili na mafundisho ya mitume.

Aksel J. Smith

Aksel J. Smith (1919-1998) alikuwa kiongozi mkuu wa kiroho katika Kanisa la Kikristo la Brunstad. Alifanya kazi ya kueneza mafundisho mazuri ya Kristo. Angeweza kutoa faraja kubwa na kusaidia kila inapohitajika, lakini pia angeweza kuwa kama simba katika vita vya haki na ukweli, amejaa neema na wema. Aliacha pia nakala nyingi zilizoandikwa.