“Maisha yangu yote yamekuwa jibu la maombi”

“Maisha yangu yote yamekuwa jibu la maombi”

“Maombi ni nguzo moja kuu katika maisha yangu. Ninafurahi sana kwamba ninaweza kumwendea Mungu na kupata msaada. Je, niende kwa nani nikiwa na uhitaji?”

10/11/20166 dk

Na Ukristo wa Utendaji

“Maisha yangu yote yamekuwa jibu la maombi”

Maisha yangu yote kwa kweli yamekuwa jibu la maombi.

Nilizaliwa katika familia ambayo mama yangu pekee ndiye alikuwa muumini. Baba yangu alikuwa mlevi na mara nyingi hakuwa nyumbani. Kwa miaka mingi, mama yangu alisali kwa nguvu kwa Mungu ili kuokoa familia yake.

Tuliishi kwenye shamba dogo, na kando ya nyumba yetu kulikuwa na ghala. Mama yangu alikuwa akitoka kwenda kwenye boma na kusali huko. Alisali kwa nguvu sana kiasi kwamba sisi watoto tungeweza kusikia tukiwa nyumbani na tulipocheza nje. Alisali kwamba tupate kumjua Mungu na nguvu Zake na kwamba tuepuke uovu. Tulisikia maombi yake na hilo lilitupa hamu ya kumtafuta Mungu pia.

Baada ya miaka kadhaa, baba yangu pia aligeuzwa. Kisha Mama na Baba walikuwa wakisali pamoja nyumbani, jikoni. Nilisikia maombi yao kila jioni. Mama yangu, hasa, alikuwa mwanamke wa sala, na sala zake zilinigusa sana.

Kuomba kuwekwa mbali na dhambi

Nilipokuwa na umri wa miaka 16, nilitamani sana kuishi maisha ya kushinda dhambi, maisha ambayo nilikuwa nimesikia na kuona kwa baadhi ya waumini waliotutembelea.

Nilikuwa sehemu ya Kanisa la Kipentekoste wakati huo, lakini nilianza kuona tofauti kati ya wageni hawa na wahubiri wa kanisa langu. Kulikuwa na roho ndani ya watu hawa ambayo ilishuhudia maisha waliyoishi. Nilitaka kupata maisha yale yale.

Kwa asili, nilikuwa mvulana mwenye hasira sana, asiye na subira, na mkorofi. Nilipokasirika, niliwafokea wazazi wangu. Kwa kweli sikutaka kuwa hivyo hivyo nilienda mahali ambapo ningeweza kuwa peke yangu na kusali ili Mungu anirehemu. Nilisali kwamba niweze kubadilika.

Miaka kadhaa baadaye nilitumikia jeshini kwa miaka miwili. Kulikuwa na mambo mengi ya kutomcha Mungu na ilibidi nipigane ili kujiweka safi. Sikutaka kuja katika dhambi. Nilikuwa na mahali pangu pa siri, chumba cha kuhifadhia, ambapo ningeweza kwenda kwa magoti yangu na kuomba kwa Mungu na kujijaza na Neno lake.

Maombi ndiyo yaliyoniweka mbali na dhambi. Hayakuwa tu majibu ya maombi yangu mwenyewe, lakini wengi pia walikuwa wakiniombea. Hata leo, nina hakika kwamba ni maombi thabiti ya wengine ambayo yalinisaidia kushinda dhambi na kubadilika.

Nguvu ya maombi kwa ajili ya familia yangu mwenyewe

Kupitia maombi, maisha yangu yamezuiliwa kutoka katika mtego wa dhambi na uharibifu, kama vile mama yangu alivyokuwa ameomba kwa miaka hiyo yote iliyopita. Baadaye, nilipokuwa na familia yangu, nilijionea pia nguvu ya maombi, hasa kwa mwanangu mdogo ambaye ana ugonjwa unaozuia damu yake kuganda vizuri.

Wakati fulani mwanangu ilibidi aende kufanyiwa upasuaji. Baada ya upasuaji, alipata pneumonia, na homa kali. Mimi na mke wangu tulikuwa hospitalini, lakini niliugua na ikabidi niondoke. Mke wangu alibaki pale naye. Pia tulikuwa na watoto nyumbani ambao walihitaji kutunzwa. Wakati wa usiku, mke wangu alipiga simu na kusema kwamba huenda mwana wetu angelazimika kuwa hospitalini kwa majuma mawili zaidi.

Usiku huo, niliwapigia simu waumini wawili waaminifu na kuwaomba ikiwa wangeweza pia kumwombea mvulana wetu. Jambo la kwanza asubuhi iliyofuata nilimpigia simu na kumuuliza mke wangu ni muda gani mtoto wetu anapaswa kuwa hospitalini. Mke wangu alisema kwamba kijana wetu alikuwa mzima kabisa. Karibu usiku wa manane, alikuwa amepona kabisa. Ilinibidi tu kuja kuwapeleka nyumbani.

Kuomba kwa Mungu ni njia kuu ya maisha. Inafungua milango ya usaidizi, nguvu, faraja, masuluhisho, na miujiza ambayo mwanadamu hawezi kufanya peke yake. Wakati fulani nilisoma kwenye magazeti kwamba serikali ingeacha kulipia dawa zinazohitajika kwa ajili ya hali ya mwanangu.

Nilianza kuhisi wasiwasi. Matibabu haya ni ghali sana lakini bila ya hayo, wagonjwa wana maumivu mengi. Jambo pekee nililoweza kufanya ni kuomba kwa Mungu. Nilimwomba Mungu anisaidie ili nisiingie kwenye wasiwasi na woga huu. Mungu alinipa mstari huo katika Waebrania 12:28, “Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema ambayo kwa hiyo kwahiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza, pamoja na unyenyekevu na kicho.” Kisha wasiwasi na woga wangu ukaisha. Baadaye serikali iliondoa mipango yake na kuendelea kugharamia matibabu hayo.

Kuwaombea wengine

Ninapoona kile ambacho nimeokolewa nacho na maisha mazuri ninayoweza kuyapata, nikajawa na hamu kubwa ambayo wengine wanaweza pia kupata hii.

Ninajua kwamba kila kitu kingekuwa kimeishia kuwa msiba ikiwa ningeishi tu kulingana na tabia yangu ya zamani ya hasira. Najua kwa hakika nisingeweza kushinda kwa uwezo wangu mwenyewe. Ninapozungumza na waumini wengine katika kanisa ninalohudhuria sasa, mara nyingi nasikia kwamba wananiombea. Labda baadhi ya watu hawana huduma inayoonekana, lakini mara kwa mara nasikia kwamba wananiombea, na hilo linanifanya nijisikie salama sana.

Hiyo inanipa hamu ya kujitolea pia kuwa pamoja katika kazi ya Mungu, katika kuwasaidia wengine. Ninaamini ni haki kwamba hatuishi maisha ya ubinafsi, ambapo tunajishughulisha na sisi wenyewe na kuwaacha wengine wafanye chochote wanachotaka au chochote wanachoweza kusimamia. Inapoendelea vizuri kwa watu ninaowaombea, basi ni furaha ya ziada kwangu kwamba ningeweza kuwa pamoja katika kuwasaidia.

Maombi ni moja ya nguzo kuu katika maisha yangu

Imeandikwa katika Yakobo 5:16 kwamba “Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii”. Ikiwa maombi yangu yanapaswa kuwa na nguvu kubwa, basi lazima niishi maisha ya haki. Mapenzi ya Mungu kwetu ni kuwa watakatifu (1 Wathesalonike 4:3). Tunapoomba sawasawa na mapenzi yake, ndipo tunajua kwamba anatusikia (1 Yohana 5:14). Haimaanishi kwamba atatusikia tunapoomba pesa nyingi, gari zuri au nyumba nzuri. Lakini ninapoomba kwa sababu ninaona udhaifu wangu, basi Yeye hunipa nguvu na msaada wa kushinda.

Maombi ni moja ya nguzo kuu katika maisha yangu. Ukweli kwamba ninaweza kumwendea Mungu na kupata usaidizi ndilo pendeleo kubwa zaidi. Mungu aliniumba na anajua udhaifu wangu wote na anataka kunisaidia. Wakati wa hali ninazopitia, Ananionyesha dhambi iliyo katika asili yangu; Ananipa Neno Lake na ghafla kila kitu kinakuwa wazi, na ninapata msaada wa kushinda.

Hili hunifanya niwe na shukrani sana na ninahisi salama na salama kwa sababu najua kwamba Yeye hataniangusha kamwe!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya, kulingana na mahojiano na Piotr Pilch, yalichapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.