Mtume Paulo: Vutiwa naye au umfuate?

Mtume Paulo: Vutiwa naye au umfuate?

Mtume Paulo anaandika, “Fuateni mfano wangu, kama mimi ninavyoufuata mfano wa Kristo.”

25/6/20164 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Mtume Paulo: Vutiwa naye au umfuate?

Mtume Paulo ni mmoja wa watu wanaojulikana sana katika Ukristo. Alitembelea makanisa mengi katika nchi mbalimbali, akisafiri mbali na kukabili hatari nyingi. Anasimulia jinsi alivyopigwa mawe, kupigwa, na hata kuvunjikiwa meli. (2 Wakorintho 11:25) Alikaa gerezani kwa miaka mingi kwa mashtaka ya uwongo, na mwishowe akafa akiwa mfia-imani huko Roma.

Ni wazi kwamba katika maisha yetu ya kila siku hatuwezi kumfuata Paulo kwa kupitia mambo yale yale aliyopitia. Kwa sababu hii, ni rahisi kustarehe na badala yake kuona watu kama Paulo kama "mashujaa" ambao hatuwezi kufuata. Kwa hiyo, ni vizuri sana kusoma kile ambacho Paulo aliandika katika barua zake. Je, mambo yaliyompata yalikuwa mambo muhimu zaidi maishani mwake? Je, Ukristo wake ulihusu zaidi hali zake za nje, na mambo yote aliyokumbana nayo wakati wa safari zake?

Je, ni jambo gani lililo muhimu zaidi kwa Paulo katika maisha yake?

Paulo anapowaandikia Wakorintho, “Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo.” (1 Wakorintho 11:1, ni mfano gani tunaopaswa kufuata? Ili kujua jibu la hilo, tunahitaji kujua ni jambo gani lililokuwa muhimu zaidi maishani mwake. Na hiyo ilikuwa ni kwamba alimpenda Yesu Kristo kuliko vitu vingine vyote. Ndiyo sababu aliishi na kutumikia. Haikuwa nia ya Paulo kwamba kuwe na "mashujaa" wachache tu - watu wachache maalumu wenye maisha maalumu na huduma maalumu - wakati kila mtu mwingine alikuwa "Mkristo wa kawaida".

Alipokuwa gerezani, aliandika barua kwa Wafilipi. Hapo alieleza, miongoni mwa mambo mengine, jambo la muhimu zaidi maishani mwake lilikuwa nini: “Kama vile nilivyotazamia sana, na kutumaini... ataadhimishwa katika mwili wangu; ikiwa kwa maisha yangu, au ikiwa kwa mauti yangu.” Wafilipi 1:20. Hili ndilo tunaloweza kujifunza kutoka kwake na hapa tunaweza kufuata mfano wake!

"Nimeacha kila kitu kingine ... ninachotaka ni Kristo"

Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu, Bwana wangu; ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo” Wafilipi 3:7-8. “Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu; la! Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu.” Wafilipi 3:12. Hivi ndivyo kila Mkristo anapaswa kumfuata Paulo.

Furahini katika Bwana suku zote; tena nasema , Furahini. Msijisumbue kwa neno lolote; bali katika neno la kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, hoja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.” Wafilipi 4:4,6-7. Je, huu si mfano unaofaa kufuata?

Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji; maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo.” Wafilipi 4:11. Hiyo iliandikwa na mtu aliyeketi gerezani. Je, hatuwezi kumfuata Paulo katika hili ili tujifunze jambo lile lile katika hali zetu?

Kuvutiwa au kufuata?

Katika michezo tunaona kwamba ni rahisi sana kukaa pembeni na kuwastaajabia wale ambao wamefanya mazoezi kwa bidii na kujitolea kila kitu kwa ajili ya mchezo wao. Lakini sio maana ya Ukristo kabisa kwamba tunavutiwa na watakatifu wachache ambao tunawaona kama "mashujaa". Mtume Paulo ameliweka hili wazi kabisa. Ukristo ni kumpenda Yesu Kristo kwa moyo wako wote. Ukristo unamaanisha kwamba tunamfuata Yesu, kuishi kulingana na Neno Lake, na kufuata wanaume na wanawake watakatifu wa Mungu ambao wameishi kabla yetu. Inapaswa kujaza mawazo yetu yote, maneno, na matendo - kila siku, popote tulipo.

Kisha hatuvutiwi na Paulo tu, bali tunamwona kama mfano ambaye tunaweza kufuata.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inatokana na makala ya Jan-Hein Staal iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.