“Naenda wapi kutoka hapa?”

“Naenda wapi kutoka hapa?”

"Naenda wapi kutoka hapa?" lilikuwa ni swali lililokuwa likiunguza moyo wa kijana mmoja kutoka Cameroon baada ya kuokoka.

23/3/20134 dk

Na Ukristo wa Utendaji

“Naenda wapi kutoka hapa?”

Kufanya mawasiliano

Kamerun 1973: Ni Jumapili asubuhi na washiriki wa kanisa la Kikristo wanaabudu pamoja. Wanajiona wanapungukiwa na kitu maishani mwao na Mungu - mahubiri ni makavu. “Njooni, na tumwombe Mungu atujibu,” anasema mmoja wa wahudumu hao. Wanamwomba Mungu ili awasaidie na awaongoze, kisha mmoja wa wanaume hao akatoa kijitabu kidogo alichokuwa amebeba mfukoni mwake. Juu yake ni anwani ya kikundi cha waumini huko Ufaransa. “Huenda ikawa jibu la maombi yetu,” mwanamume huyo asema kwa matumaini, na wanaamua kuwasiliana na waamini hao Ufaransa.

Naenda wapi kutoka hapa?

Cameroon 1978: Claude ana umri wa miaka ishirini na moja. Anaketi kwenye benchi katika jengo la kale la kanisa, na anaposikiliza ujumbe huo, moyo wake unawaka kwa hamu ya kuishi kwa ajili ya Yesu. Anamwomba Mungu na anaokoka. "Dhambi zangu zimesamehewa!" anawaza huku akitabasamu.

Majuma machache yanapita, naye anaendelea kujiuliza: “Nitaenda wapi kutoka hapa?” Anapoelekea kanisani, hajui kuwa Jumapili hii, swali lake litajibiwa.

Akichukua nafasi yake kwenye benchi, Claude anatazama pande zote. Katika safu ya mbele wameketi wazungu wawili. Ana hamu, lakini hawezi kujizuia kushangaa. Mawazo yake yanawaendea wamisionari wengi waliokuja katika nchi yake. "Wanakuja na pesa," Claude anafikiria. “Wanaona sisi ni maskini, Afrika ni maskini. Na watu wangu wanapendezwa zaidi na pesa kuliko mahubiri.”

“Huu ndio ukweli, Claude!”

Muda si mrefu mmoja wa watu hao wawili anaombwa kuongea. Mara moja, Claude anaona kwamba kuna jambo tofauti kuhusu mtu huyu. “Hatuonyeshi kwamba tunampenda Mungu tunapomjia na kusema, ‘Mungu, nisamehe dhambi zangu zote, na uzitupe katika bahari ya usahaulifu.’ Bila shaka, tunahitaji kufanya hivyo, lakini siyo uthibitisho kwamba tunampenda Mungu.” “Tunaporuhusu Neno la Mungu na Roho kutuonyesha ubinafsi wetu, kiburi, majivuno, uchafu, n.k. na kuukubali na kutubu, ndipo tunaanza kuonyesha kwamba tunampenda Mungu kweli!”

Maneno hayo yanaufikia moyo wa Claude anaposikiliza kwa makini. Kitu ndani yake kinazungumza kwa sauti kubwa na wazi. “Huu ndio ukweli, Claude! Hii ndiyo njia ya kwenda. Mtu huyu amejaa hofu ya Mungu, na anasema ukweli!”

Mtu huyo anaendelea, “Wale walio wanyoofu hujijaribu wenyewe. Ndipo Roho Mtakatifu aweza kuwaonyesha ukweli kuhusu wao wenyewe, ambapo bado wamefungiwa kutenda dhambi, na kisha ukweli unaweza kuwaweka huru kutokana na dhambi!” ( Yohana 8:32 )

"Huru kutoka kwa dhambi." Haya ni maneno ambayo Claude hajawahi kuyasikia, na yanamjaza furaha. Hawezi kungoja hadi mwisho wa ibada ili kuzungumza na watu hawa na kujua zaidi kuhusu maisha wanayohubiri. Maisha - maisha ya familia na maisha ya kibinafsi - bila dhambi!

Uzoefu binafsi

Kamerun 1982: Kusafiri sio rahisi, hakuna mtandao bado, na barua huchukua mwezi mmoja kutuma na kupokea, lakini Claude na mmoja wa watu kutoka Ufaransa, Arild, wanaendelea kuandikiana mara kwa mara. Claude ana hamu ya kujifunza zaidi kuhusu Ukristo huu, na Arild anachukua muda kujibu maswali yake kwa undani.

Kisha Claude anaanza kutekeleza mambo aliyojifunza katika maisha yake mwenyewe. Siku moja, anapozungumza na mtu fulani mjini, anahisi kwamba anapaswa kushiriki jambo ambalo limemfurahisha sana. Anasema, “Ninapojaribiwa kuwa na hasira, kwa mfano, ninahitaji kukiri kwamba hasira ni dhambi, kisha ninachukua msalaba wangu na kusema Hapana! “Wewe ni mchungaji?” mtu huyu anauliza. “Mimi si mchungaji,” Claude ajibu, “Mimi ni Mkristo.”

Mbegu iliyoota

Ilianza na nafsi chache zilizokuwa na hamu ya kupata kweli. Mbegu ilipandwa wakati watu kama Arild walipohubiri neno la Mungu kwa njia rahisi na iliyo wazi. Watu hawa hawakutoa pesa; walihubiri neno la Mungu na walikuwa mifano hai ya neno la Mungu.

Baada ya muda, Claude na wengine walielewa kwamba ilikuwa dhambi yao wenyewe ambayo ilikuwa ikiwafanya wasiwe na furaha, na mbegu hiyo ilikua walipojifunza kuchukua msalaba wao na kusema Hapana kwa dhambi waliyojaribiwa. ( Mathayo 16:24 ) Walijifunza kufanya neno la Mungu kwa uaminifu sahili nyumbani, kupambana dhidi ya dhambi kwa kumtii Mungu wakati hakuna mtu mwingine aliyekuwa akitazama, na upesi neno la Mungu likawa pia maisha yao. Wengine waliona kitu tofauti ndani yao kisha pia wakatamani maisha yale yale.

Mbegu iliendelea kukua, na kisha ikaanza kuzaa matunda. Wanaume na wanawake hawa walipokea furaha kubwa ambayo hawakuwahi kuipata hapo awali, furaha iliyokuja pale walipojifunza kuishi maisha ambayo hawakukubali kamwe kutenda dhambi walizojaribiwa, maisha ya uhuru kutoka kwa dhambi!

"Kusema au kuhubiri kitu ni jambo moja, lakini lazima kuwe na maisha nyuma ya kile unachosema. Kwanza ishi maisha - baadaye unaweza kuwasaidia watu. Ninahitaji kuwa mwadilifu katika maisha yangu yaliyofichika na kuwa na uhusiano na Mungu - kwanza!!" (Claude, 2012.)

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii imajikita kwenye Makala (“Mmishonari wa aina tofauti”) ya Irene Leing na I.M. Larsen awali ilichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na imechukuliwa na kupewa ruhusa kutumika kwenye tovuti hii.