Ndoa ni nini kulingana na Neno la Mungu?

Ndoa ni nini kulingana na Neno la Mungu?

Mungu Anaona Ndoa Kama Uhusiano Mtakatifu!

29/4/20166 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Ndoa ni nini kulingana na Neno la Mungu?

Ili tuwe na furaha ya kweli, tunapaswa kwenda kwenye Biblia kwa miongozo muhimu ambayo itatusaidia. Hii inatumika pia kwa wale ambao tumeoa na kuolewa.

Uhusiano wa furaha na wa kuridhisha

Ni wazi kabisa kwamba tangu mwanzo Mungu alikusudia ndoa kuwa uhusiano wenye baraka, kuridhisha na furaha. Aliumba mwanadamu kuwa kama yeye mwenyewe (Mwanzo 1:27), hivyo mwanadamu aliweza kupenda, kuwasiliana na kuumba.

Lakini kazi ya ajabu ya Mungu ya uumbaji haikukamilika hadi alipomfanya mwanamke. “Bwana Mungu akasema, Si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye." Mwanzo 2:18. Msaidizi, mwenzi, wa kufanana nae, mtu wa kushiriki mawazo yake ya kina na kurudisha upendo wake!  Mungu alipompeleka mwanamke kwa Adamu, furaha yake ilikuwa kamili kama alivyosema: "Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu,." Mwanzo 2:23.

Halafu inasema katika mstari unaofuata: "Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja." Mwanzo 2:24 . Yesu mwenyewe anarudia mstari huu katika Mathayo 19:5, na anaongeza, "Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe." Mathayo 19:6. Mtume Paulo pia anarejelea aya hiyo hiyo, akieleza kwamba ndoa ni picha ya "siri kuu", yaani Kristo na kanisa.   (Waefeso 5:32)

Dawa ya kutibu tatizo la kweli

Ni wazi kwamba Mungu anaona ndoa kama uhusiano mtakatifu! Hivyo ndivyo alimaanisha tangu mwanzo. Tangu mwanzo pia aliwapa watu sheria ambazo ziliahidi furaha kwa muda mrefu kama walitii sheria hizi. Lakini kwa kusikitisha, tendo moja la kutotii lilibadilisha kila kitu, na dhambi iliingia katika uumbaji mwema wa Mungu. Kama sisi ni waaminifu, tunapaswa kukubali kwamba bado ni dhambi ambayo inaharibu mahusiano, husababisha matatizo katika ndoa, na kusababisha upendo kupoa.

Watu wengi hutambua kwamba tunazaliwa kama viumbe wa kujitegemea, ambao hufikiria tu kuhusu sisi wenyewe na starehe zetu wenyewe. Hii haisababishi ndoa yenye furaha! Lakini Yesu anatupatia suluhisho katika Luka 9:23: "Akawaambia wote, mtu ye yote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate."

Sio tu mioyo miwili, lakini mapenzi mawili

Ili kuelewa hili vizuri, tunahitaji kuelewa maana ya "kujikana wenyewe" na "kuchukua msalaba wetu". Linapokuja suala la mambo ya kidunia, mara nyingi si vigumu sana kujikana wenyewe, au kusema Hapana kwetu wenyewe. Ikiwa mtu anataka kuwa mwanamichezo mzuri, kwa mfano, anaweza kujinyima chakula kisicho na afya. Lakini kile ambacho Yesu anazungumzia ni kitu cha kina zaidi kuliko hiki.

"Kujikana wenyewe" kunahusiana na mapenzi yetu wenyewe—tamaa zetu, matakwa na mahitaji ambayo yanatokana na asili yetu ya kibinafsi kama wanadamu. Mapenzi yetu kila wakati yapo kinyume na  mapenzi ya Mungu. Tunapokuwa  wapya katika ndoa, tunagundua kwamba si tu kuwa na mioyo miwili na maisha mawili kuja pamoja, lakini pia haiba mbili tofauti, kila mmoja na mapenzi yake mwenyewe!

Yesu pia alikuwa na mapenzi ya kibinadamu, lakini alisema, "Walakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke."Luka 22:42. Yesu alichagua kukataa mapenzi yake mwenyewe, kusema hapana kwa mapenzi yake mwenyewe, ili aweze kufanya mapenzi ya Mungu. Waebrania 10:9 "Tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako." Yesu alikuja kufanya mapenzi ya Mungu, na ilimaanisha kwamba ilibidi aache mapenzi yake mwenyewe. Yeye ni mfano wetu katika kila kitu, kwa hivyo tunaweza pia kusema Hapana kwa mapenzi yetu wenyewe na badala yake kufanya mapenzi ya Mungu. Tunapofunga ndoa, hii itasababisha ndoa yetu kuwa bora na bora.

Yesu alikufa msalabani ili kulipia dhambi zetu. Lakini wakati wa maisha Yake, Alichukua msalaba Wake wa "kila siku", na hii inamaanisha kwamba Yeye kamwe hakufanya mapenzi Yake mwenyewe, Yeye kamwe hakukubali dhambi katika asili yake ya kibinadamu ambayo alijaribiwa. Hii ndiyo Paulo anaita "kufa kwa Bwana Yesu" katika 2 Wakorintho 4:10. Yesu anatualika kumfuata kwa njia hii ambapo dhambi inaweza kushindwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukimfuata kwa njia hii, maisha yake pia yataonekana ndani yetu na hii itakuwa baraka kubwa kwa wale walio karibu nasi, ikiwa ni pamoja na mume au mke wetu!

Tunaweza kuimarisha maisha ya kila mmoja!

Ni habari njema sana kwamba Mungu hajabadilisha mawazo yake juu ya ndoa, ingawa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia wanandoa wa kwanza! Anataka ifanikiwe kwa ajili yetu, na kwa upendo wake ametupa sheria zake ambazo, tukizitunza, zitatuweka huru kutokana na ubinafsi wetu wa kibinadamu, ili tuweze kujifunza kupendana kama anavyotupenda.

Asili ya kibinadamu ni rahisi sana kukosewa! Ni rahisi sana kutokuelewana kidogo, tabia ambayo hatupendi, neno lisilo na mawazo, au mwonekano muhimu wa kuharibu uhusiano wetu.

Lakini kwa shukrani tuna Neno la Mungu na sheria za kutusaidia. Ikiwa tunafuata, kwa mfano, maneno ya Wakolosai 3: 12-14, tuna tumaini nzuri la uhusiano wenye furaha na kutimiza jinsi Mungu alivyokusudia kuwa: "Basi, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana, na kusameheana, na mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake; kama Bwana alivyowasamaehe, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu."

Hii haina maana kwamba sisi daima tutakubaliana au kuwa na mtazamo sawa juu ya kila kitu. Mungu ametuumba sisi kama watu wenye haiba tofauti na njia za kufikiri. Lakini tunaweza kutiana moyo kwa unyenyekevu, wema, na huruma. Kwa njia hii tunaweza kuimarisha maisha ya kila mmoja na kuwa msaada wa kweli kwa kila mmoja, kama vile Mungu alivyotutaka tuwe.

Uhusiano wa uaminifu

Biblia inasema kwamba ndoa inaheshimika katika kila njia. (Waebrania 13:4).) Ina maana kuwa ni uhusiano wa heshima kwa pande zote mbili. Haipaswi kuwa na ukandamizaji, ama kwa upande wa mwanamume au mwanamke, bila kujali utamaduni au historia tunayotoka.

Katika Mithali 18:22 tunasoma, "Apataye mke apata kitu chema." Mungu alibariki uhusiano wa ndoa tangu mwanzo (Mwanzo 1: 27-28), na alikusudia wazi kuwa uhusiano ambapo mume na mke wanaaminiana na ni waaminifu kwa kila mmoja. Kama wenzi katika njia ya maisha, mume na mke wanaweza kufanya kazi pamoja kama timu, na kujifunza kupendana zaidi na zaidi, ili waweze kukua pamoja katika kila kitu ambacho ni chema. Ikiwa huu ni uzoefu wetu, basi tunaweza kusema kweli tuna ndoa yenye furaha.

Na kama bado hatujafika, hatuna sababu ya kukata tamaa. Tunaweza kuwa na imani kamili kwa Mungu kwamba tunaweza kufika huko, ikiwa tutafuata sheria na amri zake nzuri.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii ni msingi wa makala ya Helen Simons awali kuchapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na imepata ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.