Yesu alimaanisha nini aliposema, “Nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu”?

Yesu alimaanisha nini aliposema, “Nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu”?

Maneno haya ya Yesu yalikuwa msingi wa kazi Yake yote ya wokovu! Alifanya nini, na ina maana gani kwetu?

11/12/20174 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Yesu alimaanisha nini aliposema, “Nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu”?

6 dak

“Nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu!”

Miaka 4000 baada ya kutabiriwa kwamba angekuja, Yesu alizaliwa katika ukoo wa Daudi ili kuponda kichwa cha Shetani (Mwanzo 3:15). Wakati muhimu sana katika historia ya mwanadamu ulianza Alipokuja ulimwenguni na kusema, “Ndipo niliposema, Tazama, nimekuja (katika gombo la chuo nimeandikiwa) Niyafanye mapenzi yako, Mungu.” Waebrania 10:7.

Mapenzi ya Mungu yalikuwa wazi. Mungu alitaka nguvu za Shetani juu ya mwanadamu ziharibiwe kabisa. Ili kufanya hivyo, Mungu alimpa Yesu mwili ambao ulikuwa wa ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili (Warumi 1:3).

Yeye hakuwa wa kwanza kuwa na mwili kama huo. Katika vizazi 42 Mungu alitumia miili kutoka kwa familia hii ili kujitambulisha katika historia ya Israeli; lakini Shetani alitumia miili hiyohiyo kwa vizazi 42 kufanya kazi yake mwenyewe. Hebu fikiria Sulemani. Alimjengea Mungu hekalu kulingana na mpango ambao Mungu alimpa Daudi (1 Mambo ya Nyakati 28:19). Lakini licha ya hekima na ujuzi mwingi ambao Mungu alimpa Sulemani, Shetani alitumia wanawake ili kumtoa Sulemani mbali na Mungu.

“Kama ilivyoandikwa kunihusu katika Maandiko Matakatifu”

Yesu pia alipokea mpango kutoka kwa mkono wa Mungu. Mpango huu ulikuwa katika Maandiko. Alipokea mpango wa uumbaji mpya, hekalu jipya takatifu ambalo angepaswa kujenga - si hekalu halisi kama Sulemani alijenga, lakini hekalu ndani ya mwili wake wa kidunia. Mwili ambao ulikuwa sawa tu na wale ambao walikuwa mahali pa kazi ya Shetani kwa vizazi 42 (Mathayo 1:17).

Lakini sasa Yesu angeshinda nguvu za Shetani kabisa, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Matokeo yake yangekuwa mwili ambapo Kristo alikuwa katika udhibiti kamili na mtiifu kwa sheria za Mungu katika mambo yote - mwili ambao Shetani angeangamizwa milele. Kazi hii ilikuwa kubwa sana.

Yesu alianza kazi hii kwa maneno haya rahisi: “Tazama, nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu.” Ndipo Mungu akapendezwa sana na Mwanawe mpendwa. Hadi wakati huo ibada zote zilikuwa zimefanywa nje ya mwili - kwa dhahabu, fedha, shaba, mavazi maalum, desturi za kuvutia na dhabihu. Haya yote yalitoweka pamoja na ukuhani wa zamani na madhabahu. Kanuni za kisheria zilizokuja kwa kufuata andiko la sheria zilibadilishwa na huduma mpya iliyofichwa ndani ya moyo wa Yesu, yenye dhabihu mpya za ndani na ukuhani mpya.

Ibada zote zilitoka nje ya mwili hadi ndani ya mwili wa Yesu. Yesu mwenyewe alifanyika kuhani aliyeleta dhabihu ambazo Mungu alimwonyesha ndani yake. Mungu alipoihukumu dhambi katika asili ya kibinadamu ya Yesu (Warumi 8:3), Yesu aliiua dhambi iliyohukumiwa, aliipinga dhambi hii mpaka ikafa. Hiki ndicho Paulo anachokiita “kufa kwa Bwana Yesu” (2 Wakorintho 4:10). Kifo hiki kilikomesha tamaa na tamaa za dhambi katika asili ya mwanadamu - jambo ambalo halikuwezekana kabla (Waebrania 10: 4).

“Nimekuja kufanya mapenzi yako”- Utii kwa amri za Mungu

Hivi ndivyo Yesu alivyojenga kimya kimya “hekalu” jipya ambapo Mungu angeweza kuishi - jiwe kwa jiwe; hakuna aliyeliona, wala hakuna aliyelisikia (Waefeso 2:22). Kwa kuwa mtiifu kwa amri za Mungu, Yesu alidumisha ushirika na Mungu. Neno alifanyika mwili na nuru ikafunuliwa, kama ilivyoandikwa katika Yohana 1:9 na 14. Haya yote yalifanyika kwa kufuata maneno haya rahisi ambayo Yesu alisema hapo mwanzo, “Tazama, nimekuja kufanya mapenzi yako, Ee Mungu. ”

Hebu fikiria kwamba tuna kiongozi na mfano wa namna hiyo! Warumi 8:18 inasema kwamba mateso tunayopata wakati huu hayawezi kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu!

Katika Biblia haikuandikwa tu juu ya Yesu, bali pia na sisi. Hapa tunaona pia mpango wake kwa ajili yetu, na hiyo ni kuwa kama Yesu (Warumi 8:29). Mungu asifiwe kwamba Roho anaweza kufanya hili kuwa hai sana kwa ajili yetu kwamba tumpende Yeye na kwa hiari kufuata mfano kama huo kwa furaha kuu.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Jaap G. Littooij ambayo ilionekana kwa mara ya kwanza chini ya kichwa “Tazama, nimekuja, Ee Mungu!” katika jarida la BCC la "Skjulte Skatter" (Hazina Zilizofichwa) mnamo Februari 2003. Imetafsiriwa kutoka kwa Kinorwe na imechukuliwa kwa ruhusa ya kutumika kwenye tovuti hii.