Ninapoumia kwa urahisi

Ninapoumia kwa urahisi

Sio sote tunazaliwa na nguvu za kihemko, na hiyo ni sawa. Lakini hapa ndio tunaweza kufanya mawazo na hisia zetu zinapojaribu kutuvuta.

28/11/20184 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Ninapoumia kwa urahisi

6 dak

Miaka mingi iliyopita, niliwauliza baadhi ya marafiki kama ningeweza kujiunga nao kwenye ibada ya maombi waliokuwa wakifanya.

Walisema, “Hapana.”

Hili halikuwa jibu nililokuwa nikitarajia.

Haikuwa kana kwamba nilikuwa naomba kwenda likizo pamoja nao au kujiunga nao kwa karamu ya faragha. Akilini mwangu, kuuliza kama ningeweza kwenda kwenye ibada ya maombi ilikuwa tu mimi kuwa na adabu; Sikutarajia kamwe wangesema Hapana.

Hisia zangu ziliumia. Niliitikia kimwili na tumbo lilianza kuniuma, na macho yangu yaliuma kana kwamba nilikuwa nataka kulia.

Nilihisi kukataliwa na nilijiona sina thamani. Mimi si mtu mwenye nguvu kihisia, ninaumia kwa urahisi.

Najionea huruma

Nilianza kujiuliza, marafiki zangu walifikiri nini kunihusu, jinsi walivyonithamini sana, na mahali nilipopatana na kundi zima. Nilifikiria sana jambo hili. Kwa kweli, lilionekana kuchukua sehemu kubwa ya mawazo yangu kwa sababu marafiki ni muhimu sana kwetu na, haswa katika siku hizi za mitandao ya kijamii, tunaweza kuona wanachofanya kwa urahisi. Niliona kwamba mara nyingine walipokutana pamoja hawakunialika moja kwa moja, kama walivyokuwa wakifanya. Nilikuwa "nimeachwa".

Matokeo yake ni kwamba nilijihurumia sana.

"Lazima ikome"

Lakini siku moja, baada ya kutofurahishwa nayo kwa muda mrefu, ghafla nilitambua kwamba nilijali zaidi yale ambayo watu wengine walifikiri kunihusu kuliko yale ambayo Mungu alifikiri kunihusu.

Roho anapotuonyesha kwamba kile ambacho tumekuwa tukifanya, kufikiri au kuhisi hakipatani na Neno la Mungu, basi inabidi kukoma. Hata nikifikiri ninachofanya, kufikiri au kuhisi ni sawa.

Ndiyo, inawezekana kuchanganyikiwa kwa muda, lakin mkanganyiko huo unapoinuka, tunapoona wazi, basi hatuna kisingizio cha kushikilia hisia za kuumiza na kulaumu matendo ya watu wengine kwa jinsi tulivyo.

Kuna wataalam tiba ambao wanaweza kutufundisha jinsi ya kubadilisha mwelekeo wetu wa mawazo hasi kuwa chanya, na hii inaweza kuwa ustadi muhimu haswa ikiwa tunashughulika na hali maalum, zenye uchungu kutoka zamani; lakini hii itatusaidia tu na afya yetu ya akili.

Ninapohisi asili yangu ya ubinadamu inahusika, ile ambayo daima inataka uangalifu na hukata tamaa ninapokuwa sipati kile ninachotaka, basi ninahitaji kupata mzizi wa tatizo langu. Kwamba ilikuwa muhimu zaidi kwangu kile ambacho watu walifikiri kunihusu, kuliko vile Mungu alifikiri kunihusu. Na ninapoona jinsi jambo hili lilivyo kosa na ninamwendea Mungu na kutubu, jambo la ajabu hutokea; Mungu hutuma Roho Wake ambaye ananijaza ujasiri na tumaini, na uwezo wa kusema Hapana kwa kufikiria tu juu yangu na kile ambacho watu wengine wanafikiria kunihusu.

Kufanya uamuzi thabiti

Sio kosa langu kwamba naumia kwa urahisi, nilizaliwa hivyo, lakini sipaswi kuruhusu kutawala maisha yangu. Uhusiano wangu na Mungu huwa na nguvu zaidi ninapoendelea kumwendea nikisema, “Nisaidie kwa hili!” Kwangu, ilifikia uamuzi thabiti. Siku moja nilipokuwa peke yangu, nilisema kwa sauti, “Ninaachana na mawazo haya yote ya ubinafsi; Ninaacha kujihurumia na kuwa na wasiwasi juu ya maoni ya watu juu yangu. Kuanzia sasa na kuendelea, ninataka kumpendeza Mungu pekee.”

Nilifanya uamuzi thabiti. Inaweza kuwa rahisi, wa haraka, na wa ukombozi.

Kwa hiyo, kila wakati ninapoanza kuwa na hisia za kuumizwa, ninakumbuka uamuzi niliofanya, na kutuma sala ya upesi: “Nisaidie sasa!” na ninahisi ninakuwa huru zaidi na zaidi kutoka kwa asili yangu ambayo huhisi kuumizwa haraka na yale ambayo wengine hunifanyia.

"Basi Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli." Yohana 8:36.

Na watu ambao hawakutaka niende kwenye ibada yao ya maombi? Sasa tuna ushirika mzuri sana pamoja, na ninaweza kuzungumza nao bila kufikiria yaliyotukia zamani. Nilipigana "vita" hivyo na nikashinda. Na hiyo ndiyo nguvu ya injili - inatufanya kuwa huru.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inatokana na makala ya Maggie Pope yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.