Kwa nini nimsamehe mtu ambaye hajuti?

Kwa nini nimsamehe mtu ambaye hajuti?

Inaweza kuwa vigumu kutosha kusamehe mtu ambaye anajuta…

5/4/20165 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kwa nini nimsamehe mtu ambaye hajuti?

9 dak

Tayari inaweza kuwa vigumu kuwsamehe watu wanaposema samahani.

Vitu vya kuumiza au visivyofikirika ambavyo watu husema na kufanya vinaweza kuja juu na tena katika mawazo yangu ninapojisikia kuchoka, au niko chini au nikijuta. Lakini ikiwa watasema samahani, basi najua ni lazima niwasamehe kwa sababu angalau wamejishusha. Na muhimu zaidi, kwa sababu Yesu alisema hivi: "Na kama akikukosa mara saba katika siku moja, na kurudi kwako mara saba, akisema, nimetubu, msamehe." Luka 17: 4

Lakini vipi ikiwa hawadhani wamesema au wamefanya chochote kibaya? Au, vipi ikiwa wanajua, lakini hawajali? Labda ninaweza kusimamia kuwasamehe watu wanapotubu, lakini mawazo yangu ya kibinadamu yananiambia kuwa watu ambao hawataki msamaha hawastahili msamaha.

Lakini hapa kuna sababu sita nzuri sana za kumsamehe mtu ambaye hajuti.

1. Mungu ananiambia nisamehe

Nilisoma katika 1 Petro 3: 8-9  kwamba ni lazima “…mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikivu, wanyenyekevu; watu wasiolipa baya kwa baya, au laumu kwa laumu; bali wenye kubariki; kwa sababu hayo ndiyo mliyoitiwa ili mrithi baraka. "

Sipaswi kusamehe tu wakati wengine wanapotubu. Ikiwa hawatubu, Mungu bado ananiambia niwasamehe. Hii ni amri. Isitoshe, ikiwa sitasamehe basi Mungu hawezi kunisamehe, hata nikitubu. "Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu." Mathayo 6:15. Kwa kweli ni mbaya sana.

2. Yesu alinipa mfano  alipokufa msalabani

Moja ya mambo ya mwisho ambayo Yesu alifanya kabla ya kufa kwake ni kuhakikisha anawasamehe watu waliomuua: "Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo." Luka 23:34.

Na tumeitwa kufanana naye. Wanafunzi huchukua jambo hili kwa uzito.

3. Kwa hivyo maisha yangu hayaharibiwi na uchungu na hasira

Je! Ninaweza kufanya jambo gani ikiwa mawazo yangu ni machungu na yenye hasira? Mungu hawezi kunitumia. Mungu hawezi kunibariki. Uchungu huathiri mawazo yangu na roho yangu. unanifanya nikose furaha na niwe mchafu. Hili ni jukumu langu mwenyewe, na sio jukumu la mtu ambaye amenifanyia kitu kibaya.

“Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao; mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu; shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. ” Waebrania 12: 14-15.

4. Msamaha hunipa nguvu katika roho yangu

Inasema katika 1 Timotheo 6:11, "Bali wewe.. uyakimbie mambo hayo; ukafuate haki, utauwa, Imani, upendo, saburi, upole. ”

Ninapofanya hivi basi ninajifunza kujua mema na mabaya. (Waebrania 5: 12-14.) Ndivyo ninavyojifunza. Ninakuja katika hali na enenda kwa Neno la Mungu ili kujua ni nini nipaswa kufanya, kwa sababu mawazo yangu mwenyewe na hisia ya mema, ni makosa. Ni makosa kwa sababu asili yangu yote ya kibinadamu imechafuliwa na dhambi. Wakati mwingine hujificha vizuri sana hata nisiione. Lakini iko, na lazima nimwombe Mungu anionyeshe, lazima nikiri, na kuikataa. Njia hii ya maisha inanipa nguvu katika roho yangu na ni ushindi wa mema juu ya mabaya. Ninafanya yaliyoandikwa katika Neno la Mungu badala ya kuishi kwa mawazo yangu ya kibinadamu. (2 Wakorintho 2:14.)

5. Watu wengi hawaelewi umuhimu wa kile wanachosema na kufanya

Ikiwa watu wangeelewa kuwa wanachosema na kufanya huathiri uhusiano wao na Mungu, na hiyo inaathiri furaha yao milele yote, basi labda wangejaribu kwa bidii kuwa watu bora, wema, na wenye upendo zaidi. Wangemuomba Mungu awasaidie kuishi katika njia bora. Lakini watu wengi hawana uhusiano huo na Mungu na wanafikiria tu juu ya maisha yao ya baadaye duniani, sio kwa umilele. Lazima niwasamehe kwa sababu, kama Yesu alivyosema, hawajui wanachofanya…

6. Kwa sababu mimi nina hatia pia

Mimi ni mwanadamu ambaye pia ninaweza kuwasumbua na kuwaudhi watu wengine. Ikiwa nimesema au kufanya chochote bila kujua kuwakera watu wengine, basi naweza kuwa na dhamiri safi na sijisikii na hatia, lakini hiyo haimaanishi kwamba sijamkasirisha mtu kwa kitu nilichosema kwa bahati mbaya (au sikusema). Sijui watu wanafikiria nini juu yangu, juu ya jinsi ninavyoathiri wengine, juu ya makosa ambayo nimefanya bila kujua. Yesu alisema, "Yeye asiye na dhambi, miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe." Yohana 8: 7.

Lazima nisihisi uchungu kwa watu ambao hawatubu kwangu, au kuwahukumu, kwa maana mimi pia nina mambo ya kutubu. Yesu anatuambia tujihukumu wenyewe, tuchunguze sababu zetu kwa nini tunafanya au kusema mabo na kile kilicho ndani ya moyo wetu. Ninapofanya hivi, ninaweza kuona jinsi mimi mwenyewe ninavyohitaji msamaha wa Mungu, na pia msamaha wa wengine. Sina lawama kama vile ningependa kufikiria.

Na hapana, si rahisi kusamehe. Lakini kadiri ninavyomsikiliza Mungu na kusoma kile anachosema katika Neno Lake, ndivyo ninavyoelewa zaidi jinsi ya kuitikia kwa njia ya kimungu; inakuwa rahisi. Ninapoteza pole pole njia yangu ya "kibinadamu" ya kufikiria kile kilicho sawa na kibaya na kuja katika njia ya Mungu ya kufikiria, ambayo ni maisha yaliyojaa joto na nguvu. Sipaswi kuhukumu au kuwaadhibu wengine kwa makosa yao; Ninaweza kumwachia Mungu.

Na nitakapomwachia Mungu, nitapumzika kabisa.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Maggie Pope awali iliyochapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.