Kupanda na kuvuna: kufanya chaguo sahihi

Kupanda na kuvuna: kufanya chaguo sahihi

Maisha yamejaa chaguzi. Utavuna kile ulichopanda - kwa hivyo, chagua maisha!

30/11/20175 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kupanda na kuvuna: kufanya chaguo sahihi

8 dak

"Wewe huvuna kile ulichopanda" ni methali inayojulikana, lakini pia imeandikwa katika Biblia.

Mungu aliwaambia watu wa Israeli, "Leo ninawapa machaguo mawili. Unaweza kuchagua uzima au mauti. Chaguo la kwanza litaleta baraka. Chaguo lingine litaleta laana. Kwa hivyo chagua uzima! Ndipo wewe na uzao wako mtaishi.” Kumbukumbu la Torati 30:19 

Maisha yamejaa chaguzi. Imeandikwa katika Mithali "zingatia njia unayoamua kufuata… na uachane na uovu."  Mithali 4: 26-27. Tunahitaji kufikiria juu ya uchaguzi wetu na matokeo ya uchaguzi wetu ni nini. yanaweza kusababisha uharibifu, au uzima wa milele.

“Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.” Wagalatia 6:7-8

Unapojaribiwa, lazima uchague

 Kila kitu maishani huenda sawasawa kama ilivyoandikwa katika Neno la Mungu. Hakuna tofauti. Hii ni sheria ya maisha inayotumika kwa kila mtu, iwe wanaamini katika Mungu au la. Utavuna kile ulichopanda. Ufisadi wote uliopo ulimwenguni unatokana na tamaa zetu za dhambi. (2 Petro 1: 4.) Yakobo anauliza, “Vita vyatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu, katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu?” Yakobo 4:1

Dhambi zote huanzia kwenye maisha yetu ya mawazo. Jaribu linapokuja kama wazo na ninakubaliana nalo, linaongoza kwenye dhambi: na dhambi inapokua kabisa (dhambi inapotekelezwa) husababisha kifo. (Yakobo 1: 14-15.) Kifo hiki ni kifo cha kiroho, ambacho ni matokeo ya dhambi. Huu ndio wakati dhamiri ya mtu inakuwa ngumu na mtu hawezi kuona tofauti kati ya mema na mabaya. Mtu anaishi katika dhambi.

Imeandikwa kwamba Musa alikataa kufurahia dhambi. (Waebrania 11:25.) "Furaha" ya dhambi hudumu kwa muda mfupi tu, na kile watu hawafikirii ni kwamba baada ya "kufurahia" dhambi, uharibifu utafuata. Uharibifu huu unaweza kuwa shida katika ndoa na talaka zao. Inaweza kuwa shida ya kifedha. Inaweza kuwa katika maisha ya mawazo ya mtu na picha za tabia ya zamani ya dhambi. Mtu anaweza kujazwa na mawazo ya majuto, wasiwasi, tuhuma, kutoshukuru, uchungu, kutoridhika na kila aina ya kumbukumbu mbaya. Lakini Yesu anaweza kutuweka huru kutokana na haya yote! (Yohana 8: 34-36.)

 Neno la Mungu ndilo suluhisho

 Tunapaswa kuvuna kile tulichopanda. Ikiwa hatuchagui jambo linalofaa, basi kutakuwa na mavuno ya mawazo mabaya ambayo yanakuja katika akili zetu. Lakini tunaweza kuzishinda kwa kuzua vita dhidi ya mawazo haya mabaya moja kwa moja. Tunapaswa kuchukua kila wazo na kulinganisha na neno la Mungu linavyosema juu yake. na kama haliendani na neno la Mungu, lazima tutii neno la Mungu na kusema "hapana" dhidi ya mawazo haya mabaya. (2 Wakorintho 10: 3-5.) Paulo anaandika kwa mfano kuhusiana na wasiwasi kuchukua muda na kufikiria juu ya chochote kilicho cha kweli, bora, sahihi, safi, cha kupendeza na kinachostahili heshima. (Wafilipi 4: 8.) Halafu baada ya muda mawazo haya mabaya yatakoma.

Imeandikwa juu ya kudanganywa na dhambi na kuwa na moyo mgumu. (Waebrania 3:13.) Dhambi inaweza kutudanganya. Shetani anaweza kufanya kitu kionekane kuvutia sana. Hebu angalia tu kote na utaona matokeo ya udanganyifu kama huo. Utaona matokeo ya dhambi.

Chagua uzima!

 Kwa nini usichague uzima na uepuke mateso na taabu hii isiyo ya lazima? Kwa nini usipande kulingana na Roho na uvune uzima wa milele! Paulo anaandika katika Warumi kwamba ikiwa akili zetu zinatawaliwa na Roho, tutakuwa na uzima na amani. (Warumi 8: 6.) Ikiwa tunaenenda kwa roho, hatutafanya kile asili yetu ya kibinadamu ya dhambi inachotaka. (Wagalatia 5: 16-17.)

Kuna vita katika maisha yetu ya mawazo. Roho anataka kinyume cha asili yetu ya kibinadamu inavyotaka na asili yetu ya kibinadamu inataka kinyume cha kile roho anachotaka. Wanapingana wao kwa wao. Lakini kupitia nguvu ya roho wa milele, tunaweza kushinda tamaa hizo za asili yetu ya kibinadamu yenye dhambi! Paulo anaandika kwamba ikiwa tutakubali kazi za asili yetu ya kibinadamu yenye dhambi, hatutaurithi ufalme wa Mungu. Ufalme huo una haki na amani na furaha katika roho Mtakatifu, ambayo ni matunda ya maisha ambapo tunashinda dhambi.

Paulo pia anaorodhesha matunda ya Roho. “… Upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole, kujidhibiti…” Wagalatia 5: 22-23. Na alimwambia Timotheo atoroke vitu vya ulimwengu na apigane vita ya imani na ashinde uzima wa milele. (1 Timotheo 6: 11-12.) Yesu pia alipigania vita hii. Alijifunza utii kutokana na kile kilichomtesa katika vita hivi, na matokeo ya hayo ni kwamba alifanywa mkamilifu. (Waebrania 5: 8-9.) Utimilifu wote wa Mungu ulikuja kuishi katika roho yake. Na sasa tunaweza kumfuata kwa njia hii hii. Ni pambano linalofaa kupigwa. Kwa hivyo, katika hali zako za kila siku, chagua maisha! Hautasikitika.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea nakala ya William Kennedy iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na uharibifu wa matumizi kwenye tovuti hii.