Dhambi huanza na vitu vidogo

Dhambi huanza na vitu vidogo

Njia ya maisha yangu imeundwa na chaguzi za kila siku ninazofanya.

15/5/20174 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Dhambi huanza na vitu vidogo

6 dak

Inaweza kuwa rahisi sana kuhukumu dhambi kwa watu wengine. Wakati mwanamume hana uaminifu kwa mkewe au wakati mwanamke anampiga mtoto, ni rahisi kujiuliza ni nini kitamfanya mtu kutenda hivyo. "Kuna nini kwao?" tunafikiria. Uzinzi na dhuluma ni dhambi ambazo zinaharibu maisha ya watu wengi. Lakini ambacho wengi wetu hatujui ni kwamba mzizi wa vitu hivyo, mwanzoni, uko ndani yetu sote.

Tunaweza kusoma katika Zaburi 143: 2, "Wala usimhukumu mtumishi wako, Maana kwako hakuna aliye hai mwenye haki., “” Tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya, na ukweli haumo ndani yetu.” Kwa hivyo, tunaelewa kuwa sisi sote tuna dhambi, ambayo ni kwamba, ni sehemu ya asili yetu ya kibinadamu kutaka kutenda dhambi.

“Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi.” Wagalatia 5: 19-20. Katika tafsiri nyingine ya Biblia hizi huitwa "matendo ya mwili".

Tamaa ya kutenda dhambi

Sisi sote tuna hamu kwa asili yetu ya kibinadamu kufanya dhambi. Ni sehemu yetu. Ni kawaida sana kuwa na wivu, kukasirika, kumtamani mwanamume au mwanamke. Na tunapokubali tamaa hizi za asili, tunakubali kuwa ni sawa kutenda dhambi, na dhambi itaonyesha katika mawazo na matendo yetu. Tunaweza kwenda hadi kujidanganya wenyewe kuwa vitu hivi sio dhambi. "Ni ndogo sana kujali," au "haionakani mbaya sana." Kama maisha yetu yanaendelea na hatuachi dhambi hizo kutoka wakati wa kwanza tunapojua kuwa tunajaribiwa nazo, tunategwa kwa tamaa, hasira, wivu, mapigano, n.k Kilichoanza kama "kitu kidogo tu; sio mbaya sana,” sasa ni uzinzi, uchungu wa maisha yote kwa mtu, tabia ya vurugu, au uraibu. Kama Yesu, tunahitaji kusema hapana kwa dhambi hizi wakati tunaziona, na hatupaswi kuruhusu mawazo yetu wenyewe au Shetani kutuondoa kwenye kile kilichoandikwa katika Neno la Mungu. Basi majaribu hayapati nafasi ya kuwa dhambi katika miili yetu na katika maisha yetu.

Hatukukusudiwa kunaswa katika kila aina ya dhambi. “Usiruhusu dhambi kudhibiti njia yako ya kuishi; usikubali tamaa za dhambi.” Warumi 6:12. Paulo anaandika wazi kabisa kwamba tunaposhindwa na dhambi, basi tunakuwa watumwa wa dhambi. Lakini kuwa huru kutoka kwa utumwa huu, lazima kwanza tuchukie dhambi. Tunapaswa kufikiria alivyofikiria Daudi. “Je! BWANA nisiwachukie wanaokuchukia? Nisikirihike nao wakuasio? Nawachukia kwa ukomo wa chuki, Wamekuwa adui kwangu.” Zaburi 139: 21-2. Kwetu sisi maadui ni dhambi ambazo ninaona katika asili yangu ya kibinadamu. Kuwachukia si rahisi, kwa sababu dhambi ni ya kibinadamu; ni sehemu yetu. Hii ndiyo sababu watu wengi hawaachi kamwe uzinzi, mapigano na hasira; dhambi ni sehemu yetu sana hivi kwamba hatuwezi kuichukia kiasili.

Kuwa mcha Mungu

Lakini hatuhitaji kubakia "asili" na "binadamu", tunaweza kubadilika, tunakusudiwa kuwa wacha Mungu. "… Ili kwa njia yao upate kushiriki katika asili ya kimungu, baada ya kutoroka kutoka kwa uharibifu ulioko ulimwenguni kwa sababu ya tamaa mbaya." 2 Petro 1: 4. Tunapoona dhambi yetu wenyewe, tunaweza kumwomba Mungu atusaidie kuichukia. Kuchukia dhambi tunayoiona ndani yetu ni hatua ya kwanza kwenye njia ya kuwa huru kutoka kwa dhambi hii. Halafu tunahitaji kuomba imani ya kupigana dhidi ya dhambi ambayo tunachukia, kwa hivyo haitakuwa na udhibiti juu ya maisha yetu na ya wale wanaotuzunguka. Hatukuwi sana "binadamu" bali zaidi kama Yesu. Badala ya kuwa wasio na furaha na kuharibu maisha yetu na ya wale walio karibu nasi, tunaweza kuwa baraka wakati wetu hapa duniani.

"Lakini njia ya wenye haki ni kama nuru ya alfajiri, ambayo inaangaza zaidi na zaidi mpaka mchana kamili." Mithali 4:18

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea nakala ya Emily Weston iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.