Haki na maasi

Haki na maasi

Kunaweza kuwa na sababu nyingi za "kufanya jambo sahihi". Sababu yako ni nini?

30/7/20124 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Haki na maasi

7 dak

Mtu anapuuza ishara ya taa za barabarani na kugonga gari lingine. Polisi walipofika wakamuuliza kilichotokea na akaeleza kuwa ni kosa lake. Kwanini hadanganyi?

Mwanamke anafanya manunuzi katika duka la vito. Ghafla anaona pete nzuri imelala juu ya kaunta. Anaona kuwa hakuna mtu anayemtazama. Kwa nini asiichukue tu?

Kwa muda sasa nimekuwa nikifikiria kuhusu maneno "haki" na "maasi" na kujiuliza yanamaanisha nini kwa watu. Najua watu wengi wanaishi maisha mazuri. Hawaibi. Hawapigi watu wanaowakera. Wanafunzi wengi hawafanyi udanganyifu katika mitihani yao, na watu wengi watalipa karo zao kwa uaminifu.

Kwa nini kufanya jambo sahihi?

Lakini kwa nini? Je, mwanamke anaiacha pete kwenye kaunta kwa sababu anajua ni makosa kuiba na hataki kufanya jambo baya, au ni kwa sababu ya kamera ya usalama ambayo "inaona" kila kitu katika duka?

Je, mtu aliyepata ajali ya gari anawaambia polisi ukweli kuhusu kilichotokea kwa sababu ya watu wote walioona kilichotokea, au kwa sababu anajua ni makosa kusema uwongo na anataka kutenda yaliyo sawa?

Na wewe je? Ikiwa ungekuwa na nafasi ya kuiba pesa nyingi na ulijua hakika kwamba hakuna mtu ambaye angepata kujua, je, ungefanya hivyo? Labda hautachukua pesa nyingi lakini vipi kuhusu pesa kidogo tu ambayo hakuna mtu atakayekumbuka?

Kuna tofauti kubwa kati ya “kufanya jambo lililo sahihi” kwa sababu unaogopa kukamatwa, na kufanya jambo sahihi kwa sababu hilo ndilo unalotaka kufanya kutoka ndani kabisa ya moyo wako.

Unapenda kutenda mema?

Ikiwa kweli unataka kutenda mambo mabaya, basi unaweza kuhisi uzito sana kusema Hapana dhidi yake kila wakati. Lakini vipi ikiwa kungekuwa na njia ya kutaka kutenda yaliyo sawa? Je! hiyo haingekuwa rahisi? Je, isingekuwa bora zaidi kutaka kuwa mkweli na mwaminifu? Huo ndio mtazamo wa akili aliokuwa nao Yesu. Tunaweza kusoma haya kumhusu yeye katika Waebrania 1:9 :

Umependa haki, umechukia maasi; kwahiyo Mungu, Mungu wako wamekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio.”

Aya iko wazi sana. Bila shaka alifurahi alipopenda lililo sawa! Je, mtu yeyote asingekuwa mwenye furaha ikiwa angependa kufanya lililo sawa, ikiwa angependa kufanya hivyo zaidi ya kutenda baya? Kila kitu kinakuwa rahisi sana. Lakini Yesu alikujaje kuwa hivi? Alizaliwa na asili kama yetu - ambayo mara nyingi haitaki kufanya yaliyo sawa machoni pa Mungu. Je! Aliwezaje kufikia hatua ambapo Alipenda kutenda yaliyo sawa na kuchukia kutenda yaliyo mabaya?

Jibu ni rahisi sana. Yesu alimpenda Mungu sana kiasi kwamba alitaka tu kufanya yale yanayompendeza Mungu. Alitaka kumpendeza Mungu zaidi ya Alivyotaka kutii asili Yake ya kibinadamu pamoja na tamaa zake. Hii ni rahisi kuelewa katika maisha ya kawaida ya kila siku. Fikiria mtu ambaye unampenda sana - usingependa kumuumiza kwa njia yoyote, sivyo? Watu unaowajali ni wale ambao unataka wawe na furaha, na ikiwa unawapenda vya kutosha utakuwa tayari kuacha mambo mengi ili kuwafurahisha.

Mtazamo mpya wa akili

Ni sawa kabisa na Mungu pamoja na Yesu. Unapoanza kuelewa jinsi wanavyokupenda - Mungu ambaye "aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe wa pekee" (Yohana 3:16, na Yesu ambaye alitoa damu yake ya thamani ili kukuokoa kutoka kwenye dhambi zako (1). Petro 1:19) - basi utataka kurudisha upendo huo.

Mtazamo wako wote wa akili utabadilika. Asili yako ya kibinadamu haibadiliki - bado utajaribiwa kusema uwongo, kutokuwa mwaminifu, n.k., lakini utakuwa na nia mpya. Tofauti na hapo awali, sasa unataka kupinga jaribu, kwa sababu hutaki kutenda makosa tena. Unampenda Yesu na unataka kumfurahisha, na unajua kwamba haitamfurahisha ikiwa wewe, kwa mfano, unasema uwongo ili kuficha kosa.

Bado utakuwa na asili yako ya dhambi ya kibinadamu, kwa hivyo bado unapaswa kuchagua, lakini sio chaguo gumu tena. Unasema Hapana kwa tamaa zako za dhambi kwa sababu unampenda Yesu. Na unapoendelea kusema Hapana kwa mambo yanayokujaribu, unaanza kuona mabadiliko katika miitikio yako. Dhambi iliyo katika asili yako ya kibinadamu - ile ambayo Biblia inaiita dhambi katika mwili – ile inayokufanya ujaribiwe, inapoteza nguvu zake taratibu. Biblia inasema ni “kuuawa”. (Warumi 8:12-13.)

Utaratibu huu umeelezewa waziwazi katika sehemu nyingi katika Agano Jipya. Kwa mfano, katika Warumi 8:5, 12 (GNT) imeandikwa: “Maaana wale waufatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, fikira zao zinatawaliwa na matakwa ya mwili. Wale waifuataoroho, huyafikiri mambo ya roho… Kwa hiyo, ndugu zangu, tuna wajibu, lakini si kuishi kama asili yetu inavyotaka tuishi. Kwa maana kama mkiishi kufuatana na tabia zenu za kibinadamu, mtakufa; lakini mkiyafisha matendo yenu ya dhambi kwa Roho, mtaishi."

Kwa kweli inakuwa rahisi, na inakuja siku ambayo hata hutajaribiwa kwa dhambi hizo tena. Je, unaweza kufikiria jambo lolote bora zaidi?

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Anna Risa yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.