Huru kweli!

Huru kweli!

Fedora anasimulia jinsi alivyoachana kabisa na hasira yake mbaya.

19/3/20156 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Huru kweli!

10 dak

"Msalaba ndio suluhisho kwa kila hali," Fedora anasema. “Unajua nikiwa nyumbani na watoto wangu sita wananitazama. Na zaidi ya chochote nataka kuwaonyesha kwamba msalaba unafanya kazi kweli! Hivi ndivyo unavyoishi. Haya ni maisha ya kweli, halisi!”

Fedora ni mtu mwenye furaha. Kwa uso unaong'aa kwa uchangamfu na wema, anasimulia jinsi alivyopata maisha ya "aliyesulubiwa" pamoja na Yesu.

“Nilipokuwa nikikua niligundua kuwa kweli nilikuwa na hasira. Hasira nyingi sana, unajua. Ikiwa jambo dogo tu lingetokea, ningekasirika.

Nakumbuka nililia kuhusu hili. Nilisali hivi: ‘Bwana Yesu, nitafanya lini jambo hili?’ Lakini kisha Baba akaniambia, ‘Ni msalaba tu utakaokuweka huru. Na mnapokuwa huru, ukweli unapowaweka huru, mmekuwa huru kweli kweli.” (Yohana 8:32.)

Jibu lake la kwanza lilikuwa, “Baba, sijui. Nadhani hasira hii… nitakuwa nayo kila wakati.”

Msalaba umenifanya kuwa huru kweli kweli

Ilikuwa vigumu kwa Fedora kuamini kwamba inawezekana kwake kuacha kukasirika hivyo. Aliendelea kuhisi hasira zake zikipanda mle ndani hasa alipokuwa na kaka na dada zake. Lakini maombi yake yalijibiwa - alipata imani ya kweli katika kile Yesu anasema katika Luka 9:23:

"Wote wanaotaka kunifuata lazima wakatae nafsi zao, wajitwike msalaba wao kila siku, wanifuate."

Aliamua kuamini kwa urahisi yale aliyosoma katika Biblia. Alipata imani kwamba ilikuwa inawezekana kabisa kumfuata Yesu katika maisha yake mwenyewe, Yeye ambaye Mwenyewe alikuwa amesema Hapana kwa tamaa za dhambi katika asili Yake ya kibinadamu, kila siku, katika hali zote. (Waebrania 2:14-17; 4:14.)

"Kuna mara nyingi nilianguka, ambapo haikufaulu. Lakini sikukata tamaa. Na kadiri muda ulivyopita, imani yangu iliongezeka. Zaidi na zaidi nilianza kushinda vita,” asema. Kupigana na kile unachojaribiwa ni sawa na vita unavyopigana kwenye vita. Katika vita vya ndani dhidi ya hasira na kuwashwa kwake, alikuwa anaanza kushinda zaidi na zaidi.

Inachukua nini ili kushinda?

“Nilihitaji kuchukua Neno la Mungu na kulifanya; nyumbani - ambapo nilikuwa nikipoteza hasira."

Inaonekana rahisi sana wakati anazungumza juu yake. Amani na kujiamini kwake anapozungumza ni jambo la kushangaza, na ni wazi kuwa hili ni jambo ambalo amepitia na kutekeleza kwa vitendo. Lakini ni nini kinachohitajika kushinda?

Ninamuuliza ikiwa kuna andiko hususa katika Biblia ambalo limemsaidia. Anajibu haraka, “Kwangu, nilipokuwa mdogo, mistari hii katika Waefeso 6 ilinisaidia sana. Kuhusu kuvaa silaha zote za Mungu. Ili kushinda katika hali hizo, nilihitaji sana ngao ya imani, chapeo ya wokovu, na upanga wa Roho, kama ilivyoandikwa humo.”

Vaeni silaha zote ambazo Mungu anawapa, mpate kuweza kuzipinga hila mbovu za Ibilisi … Siku zote mchukue imani kama ngao; kwa kuwa kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote inayowaka inayorushwa na yule Mwovu. Pokeeni wokovu kama kofia ya chuma, na neno la Mungu kama upanga ambao Roho anawapa. Fanya haya yote katika maombi, ukimwomba Mungu akusaidie. Ombeni kila wakati, kama Roho aongozavyo. Kwa sababu hii kuwa macho na kamwe usikate tamaa; salini sikuzote kwa ajili ya watu wote wa Mungu.” Waefeso 6:11,16-18.

“Lazima nijiandae. Maana ni vita!” anasema. “Ni lazima niombe. Inabidi nisome Neno la Mungu. Kwangu, ilibidi nifanye hivyo kila siku. Nisingeweza kufanikiwa bila hilo.”Anazungumza kwa msisimko kuhusu jinsi yeye, kwa msaada wa maombi na Neno la Mungu, alivyopokea nguvu na usaidizi wa kusulubisha (kusema Hapana) mambo ya dhambi ambayo alijaribiwa.

Paulo aliandika: “Nimesulubishwa pamoja na Kristo…” Wagalatia 2:20. Paulo hakusulubishwa kwenye msalaba wa kimwili. Anatumia usemi huu kama ishara kueleza kwamba mapenzi yake mwenyewe yaliyotaka kufanya dhambi "yalisulubishwa". Dhambi zetu zinapaswa "kusulubiwa", ziwe "msalaba", zinapaswa kufa, na kwa hiyo zisidhibiti matendo yetu tena. Mtu anayeishi "maisha ya kusulubiwa" ni mtu ambaye haruhusu dhambi kudhibiti matendo yake. Wanashinda dhambi.

Kadiri wakati ulivyosonga, Fedora aligundua kuwa hasira yake ilikua shida kidogo na kidogo. Badala yake, Mungu alimsaidia kuwa na subira na fadhili kuelekea ndugu na dada zake.

"Na kushinda hivyo ... ilinijaza tu na furaha nyingi!" anasema huku akitabasamu sana. “Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwangu. Furaha nyingi. Msalaba uliniweka huru kweli kweli. Na kisha nilipokua, niliweza kusema: “Nimesulubishwa pamoja na Kristo. wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo yu hai ndani yangu.” (Wagalatia 2:20.)

Bado inahitaji msalaba

Fedora anazungumza kwa ujasiri rahisi na utulivu. Haya ni maisha ambayo tayari ameishi kwa miaka mingi, na ambayo anaweza kushuhudia kwa ujasiri kwamba inafanya kazi. Lakini je, amefika mbali kiasi kwamba hahitaji tena msalaba?

“Oh hapana!” anasema. "Ninahitaji msalaba zaidi kuliko hapo awali."

Ingawa ameshinda katika maeneo mengi maishani mwake, atakuambia kwamba Mungu anaendelea kumwonyesha maeneo mapya ambapo bado kuna dhambi ambayo anapaswa kuachana nayo - mambo ambayo hapo awali hakuona kama dhambi.

Akiwa mama wa watoto sita, nyakati fulani yeye hupata hasira yake ya zamani ikijaribu kuibuka tena. Watoto wake wanapogombana na kulalamika, na kila mtu anataka usikivu wake mara moja, yeye huhisi kuchanganyikiwa ndani. Lakini anajua jinsi ya kupigana vita. Anajua kwamba hahitaji kushindwa na kishawishi cha kukasirika. "Bado nafanyia kazi eneo hilo la hasira. Vita vingi vimeshinda. Lakini bado ninajaribiwa kukasirika, bado napambana dhidi ya “adui” huyo. Lakini ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba siku moja “adui” huyo atashindwa kabisa.

Katika siku zake zenye shughuli nyingi, hana wakati mwingi wa kusoma Neno la Mungu kama vile alipokuwa kijana. Anasema kuwa kuimba nyimbo za imani ni msaada mkubwa. Kuimba nyimbo zilizoandikwa na wanaume na wanawake wanaomcha Mungu ambao wameishi maisha ya uaminifu huleta roho nzuri ndani ya nyumba.

"Wakati mwingine kila kitu ndani yangu kinataka kusema, 'Kila mtu akae kimya!' 'Nenda kwenye chumba chako' - na bila shaka, wakati mwingine unapaswa kufanya hivyo," anaongeza haraka, "Lakini kwanza ninapaswa kuwa mtulivu, na kisha mimi. anaweza kupanga watoto,” anasema huku akicheka.

Ijaribu!

Ninamuuliza angesema nini kwa mtu ambaye haamini katika nguvu na msaada wa msalaba kushinda katika majaribu.

“Kama hawaamini, nitasema, ‘Ijaribu kwanza. Ijaribu! Na ikiwa haikusaidii, basi sijui, nitashangaa sana, "anasema.

"Lakini jaribu, kwa sababu Roho wa Yesu ana nguvu sana kwamba inaweza kusaidia katika kila hali."

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya I.M. Larsen yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.