Imani hubadilisha mambo yote

Imani hubadilisha mambo yote

Tangu roho ya imani iingie moyoni mwangu, maoni yangu juu ya maisha yamebadilika kuwa maelezo.

31/10/20186 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Imani hubadilisha mambo yote

Imani ni nini? Ni neno ambalo sisi kama Wakristo tunasikia mara nyingi sana. Imani kwa Yesu, Mwana wa Mungu, na dhabihu Yake kwa ajili yetu, imetuokoa kutoka katika adhabu ya milele na kifo. Imani katika dhabihu ya Yesu kwetu ni msingi wa wokovu. Inatuunganisha na Mungu. Lakini imani hii inageukaje kuwa kitu halisi katika maisha yangu ya kila siku, ninapofanya majukumu yangu nyumbani, kazini, au popote nilipo? Je! Inamaanisha nini kuwa na imani katika Mungu?

 

Imani hai ndani ya Mungu

 

Muda si mrefu uliopita, nilikuwa na ufunuo wa kibinafsi kuhusu imani. Unaweza kuiweka hivi, imani hiyo imekuwa halisi kwangu. Ilibadilika kutoka kwa kitu ambacho nilijitahidi kukielewa kwa kichwa changu, na kuwa kitu kilichoingia moyoni mwangu. Imani sasa ndiyo inayonifanya niendelee wakati wa mchana. Inaongoza maamuzi yangu ya kila siku kufanya chaguo sahihi.

 

Imani imekuwa kitu ambacho ninaweza kukigusa, kitu cha vitendo, kibinafsi. Imebadilisha mtazamo wangu juu ya maisha. Kweli, imebadilisha mambo yote. Sio kwa njia ya jumla. Lakini kwa njia ambayo imeathiri kila kitu kutoka kwa kazi za kawaida za kila siku hadi majaribio na mitihani mikubwa, kutoka kuamini kwamba nitakuwa na nguvu za kutosha kumaliza kazi baada ya siku ndefu, na kuwa na imani kwamba nitakuja kuwa na utimilifu kamili wa kimungu , asili ya kimungu (Waefeso 3:19). Binafsi, ningesema kwamba hii ndio maana ya kuwa na imani hai.

 

Imani - uthibitisho wa kile tusichokiona

 

Nimekuwa nikijiuliza juu ya nini inamaanisha kuwa imani ni uthibitisho wa kile ambacho hatuoni. Imani ni ukweli wa kile tunachotarajia, uthibitisho wa kile ambacho hatuoni. (Waebrania11.1.)

 

Inawezekanaje kuamini kitu ambacho siwezi kukiona, au hata sijui chochote kukihusu?   kwa mfano, kwamba wakati wangu ujao - hata ikiwa haujulikani - uko salama mikononi mwa Mungu? Lakini nimegundua kuwa imani kweli ni uthibitisho wa kile ambacho hatuoni, kwa sababu wakati ninaanza kuamini, tayari kinatokea. Kitu hubadilika moyoni mwangu na kwamba kile nina imani nacho huwa ukweli.

 

"Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa." Yohana 15: 7 . Nina imani kamili katika hili na nanashuhudia haya kila siku!  kwa kuomba kitu rahisi, kwa mfano, nitaweza kupata usafiri, au kwamba kikundi cha watoto kanisani kwangu kitakuwa cha baraka na nzuri, au maombi ya uponyaji na ulinzi kwa wengine, ninaona kwamba Mungu anajibu maombi tena na tena. Hii inanipa imani zaidi, na hamu zaidi ya kuomba - ninategemea maombi, ninahitaji kuomba. Ninaweza kuombea mambo madogomadogo ya kila siku au majaribu na mitihani mikubwa, na kupumzika kwa sababu najua maombi yangu yamesikilizwa.

 

“Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema; Heri mtu yule anayemtumaini.” Zaburi 34:8. Hivi ndivyo ninavyomshuhudia Mungu!

Imani kwa Mungu hutoa ushindi

 

Ninaamini kwamba ninaweza kupata ushindi juu ya dhambi. Pamoja na kunisaidia kupumzika katika maisha ya kila siku, imani imenisaidia kuamini kwamba Mungu ambaye ameanza kazi nzuri ndani yangu, hatasimama kabla haijakamilika siku ambayo Kristo Yesu atarudi. (Wafilipi 1: 60). Hiyo haimaanishi kwamba sifanyi chochote na ninasubiri tu kitu kitokee, hapana, imani inanifanya nisiwe na hofu katika vita vyangu. Ikiwa ulilazimika kwenda vitani ukiwa na  hakika  asilimia mia kwamba utatoka hai na kwa ushindi, je! Hiyo haikukupa nguvu zote na ujasiri wa kupigana na kujihatarisha, kwa hivyo utashinda ushindi ambao tayari unauona mbele yako?

 

Imani hutupa ushindi juu ya dhambi maishani mwetu. Imani inaahidi kwamba ni hakika asilimia mia kwamba tutapata ushindi juu ya dhambi iliyo ndani yetu. Na pamoja nayo inakuja baraka kubwa sana. Mapumziko ya kina. Furaha isiyotetereka. Nguvu ya kushinda hata zaidi.

 

Kwa imani, vitu visivyoonekana vinaonekana. Ninapata nguvu ya Mungu isiyoonekana ambayo sikuwa nayo hapo awali. Ninapata neema, ambayo ni msaada, na ninajua kwamba kwa sababu katika maeneo ambayo nilijitahidi hapo awali, inakuwa rahisi kidogo kidogo. Ambapo nilikuwa naogopa kukubali makosa yangu, imekuwa rahisi na rahisi zaidi ninapofanya hivyo.

 

Ninapata imani zaidi ninapoona yote ambayo Mungu hunifanyia na kunipa, singeweza kufanya peke yangu. Mungu ni halisi, Yeye ni Mwenyezi, ninapoona kile Mungu anachonifanyia napata hamu zaidi ya kumtumikia.

 

Imani kwa Mungu huleta pumziko

 

Imani, kumwamini Mungu, ushindi, na kupumzika huenda pamoja.

 

Imani huleta pumziko. Pumziko kwa sababu najua maisha yangu yako mikononi mwa Mungu. Pumziko kwa sababu ninapata ushindi juu ya dhambi iliyo ndani yangu. Ambapo wakati mmoja kulikuwa na vita vya mara kwa mara dhidi ya uovu ndani yangu ambao ulionekana kuinuka tena na tena, ushindi unamaliza vita. Kuna mwisho. Pumziko ni sawa na ushindi!

 

“ Basi kwa kuwa kristo aliteswa katika mwili wake,ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile; kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi.” 1 Peter 4:1

Kwa maneno mengine, kwa sababu Kristo aliteswa katika mwili, ambayo ni kwamba alipitia uchungu wa kutoa mapenzi yake mwenyewe, ningekuwa tayari pia kufanya vivyo hivyo. Mtu yeyote anayepitia uchungu wa kujitoa mwenyewe ataacha kutenda dhambi.

 

Kuamini kabisa kifungu hiki hufanya iwe rahisi kutokubali kujaribiwa. Inaonekana kuwa nzito na ngumu sasa wakati lazima nitoe mapenzi yangu mwenyewe, lakini ikiwa nitaendelea kutoa mapenzi yangu na kufanya mapenzi ya Mungu badala yake, itakuja siku ambayo sitahama tena nikiwa katika hali kama hiyo hali. Nitapata raha katikati ya dhoruba. Sitayumbishwa!

 

Imani hufanya maisha kuwa nyepesi na rahisi kuishi. Imani hunipa ujasiri. Hakuna siku ambayo lazima niwe na wasiwasi. Imani huacha mkanganyiko. Imani inamaliza mashaka yote.

Imani kwa Mungu ni chaguo

 

Imani ni chaguo! Ninaweza kuiombea, lakini katika hali tofauti za maisha, lazima niichague.

 

Kuchagua imani hakuhusiani na hisia zangu au ufahamu wangu mwenyewe. Sihitaji kuhisi nimejaa imani, lazima nichague kuamini kila kitu kilichoandikwa katika Neno la Mungu. Kadri ninavyofanya hivyo, ndivyo inavyokuwa rahisi. Imani hubadilisha mambo!

 

Imani inamaanisha kushikilia ahadi za Mungu (ambazo zimeandikwa katika Biblia) hata ikiwa mimi ni dhaifu na mnyonge. Imani ni chaguo la moyo, na kila mtu anaweza kufanya uchaguzi huo.

 

Tunachotakiwa kufanya, ni kuchukua hatua moja ya imani. Chagua kuamini; acha imani ibadilishe kabisa maisha yako!

 

“ Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema bwana wa majeshi; mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la.” Malaki 3:10.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Eunice Ng iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.