Ni nini maana ya "kuwa rafiki wa ulimwengu ni kuwa adui wa Mungu"

Ni nini maana ya "kuwa rafiki wa ulimwengu ni kuwa adui wa Mungu"

Je, Ninajuaje ikiwa "mimi ni rafiki wa ulimwengu"

26/5/20206 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Ni nini maana ya "kuwa rafiki wa ulimwengu ni kuwa adui wa Mungu"

8 dak

Je, Ninajuaje ikiwa "mimi ni rafiki wa ulimwengu"

Imeandikwa na Ukristo hai

“Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu”. Yakobo 4:4

Hiyo inamaanisha nini? Je, Inamaanisha kwamba ikiwa mimi ni rafiki wa watu ambao siyo Wakristo, basi mimi ni adui wa Mungu? Je, Inamaanisha kwamba napaswa kujitenga na wale ambao siyo Wakristo na kutokuwa na urafiki nao? Au niwe na mtazamo wa "mimi ni mtakatifu kuliko wewe" mtazamo wa kuwa rafiki wa Mungu?

Sidhani kama Yakobo alimaanisha hivyo, lakini kunaweza kuwa na watu wengi wanaoelewa hivyo, inamaanisha hawatasalimiana kwa mkono na watu ambao siyo Wakristo, au hata kula pamoja nao, kwa sababu wanaogopa kwamba watakuwa "wachafu" na kutokuwa waaminifu kwa Mungu. Watu wengine hawataki kukubali au kutumia teknolojia ya kisasa, magari na tarakilishi n.k kwa sababu wanaogopa kuwa "marafiki wa ulimwengu". Matokeo yake ni kwamba wanajitenga na kuishi mbali na watu wengine wengi!

Kwa kuwa Mungu anawapenda watu na anataka kuwarudisha kwake, kuwaokoa na kuwasaidia, uelewa kama huo utakuwa na athari tofauti, ambayo ni kusukuma watu mbali. Inasema katika Yohana 3:16, "Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwamwiniye asipotee, bali awe na uzima wa milele.”

Biblia haituambii mengi juu ya maisha ya Yesu hadi Alipokuwa na miaka 30, lakini tunaweza kudhani kwamba Aliishi na watu kwa njia ya kawaida. Watu walimfikiria kama "mtoto wa seremala"! Hakuishi mbali na watu. Kwa kweli, wakati wa miaka mitatu ya huduma Yake kwa umma, Alijulikana kama rafiki wa watoza ushuru na wenye dhambi. (Mathayo 11:19.) Lakini kwa hakika Yeye hakuwa rafiki wa ulimwengu!

"Ulimwengu" ni nini?

Kwa hivyo, kwa kuzingatia hili, kifungu “kuwa marafiki wa ulimwengu ni kuwa adui wa Mungu" inamaanisha nini? Kweli, kwa kuelewa hili, hebu turudi mwanzoni mwa ulimwengu. Katika Mwanzo 1:31 inasema, "Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya sita."  Lazima kuna kitu kilibadilika wakati huo, kwa Yakobo kuandika onyo hili! kwamba "kitu fulani" kimeelezewa kwenye Mwanzo 3 juu ya kutotii kwa watu wa kwanza na kuanguka katika dhambi, na mabadiliko mabaya ambayo yalisababishwa. Sura tatu tu baadaye katika Mwanzo 6: 5 inasema, "BWANA akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote.”

Hapo mwanzo, Adamu na Hawa walikuwa na uhusiano na Mungu pekee na walitawaliwa na Roho Wake na yote ambayo yalikuwa mazuri. Lakini kwa kumsikiliza nyoka (Shetani), waliathiriwa na roho mbaya ya kiburi. Walichagua kutomtii Mungu na wakaanguka katika dhambi na wakajitenga na Mungu. Kwa hivyo, upendo kwa Mungu, kwa amri zake, na kwa yote mema, yalibadilishwa na kujipenda mwenyewe.

 

Ujamaa huu - hamu hii ya kupata chochote 'ninachotaka, kufikiria, au kuona bila kujali ni nini sawa au kibaya, na kuishi kwa kiburi changu mwenyewe - ilikuja kwa wanadamu wote. Hii ndio maana ya "ulimwengu," na sio kitu ambacho kiko nje mahali pengine! Iko ndani ya kila mwanadamu. Bibilia inaita asili hii ya kibinadamu baada ya anguko "asili ya kibinadamu yenye dhambi", "nafsi yenye dhambi" au "mwili," na hii imeathiri kila mtu ulimwenguni.

Roho wa Shetani sasa ndiye mtawala mkuu ulimwenguni, yeye ambaye ni adui wa Mungu na watu, kama ilivyoandikwa katika Waefeso 2: 2-3, "… kumfuata mtawala wa nguvu mbaya zilizo juu ya dunia. Roho hiyo hiyo sasa inafanya kazi kwa wale wanaokataa kumtii Mungu.Hapo zamani sisi sote tuliishi kama wao, tukijaribu kupendeza miili yetu ya dhambi na kufanya vitu vyote ambavyo miili na akili zetu zilitaka. Tungepaswa kuteseka kutokana na hasira ya Mungu kwa sababu tulikuwa wenye dhambi kwa asili. Tulikuwa sawa na watu wengine wote.”

Watu wote walipotea katika dhambi bila matumaini au njia ya kutoka, na ndio sababu Mungu kwa upendo wake mkuu kwetu alimtuma Yesu kutuokoa. (Yohana 3:16; Warumi 5: 8.) Yesu alikua mwanadamu na kama mwanadamu alikuwa wazi kwa udhaifu wote tulionao. Angeweza kujaribiwa na alijaribiwa kama sisi (Waebrania 4:15), lakini katika vishawishi hivi, Alipigana na kushinda tamaa za udhalimu katika asili yake ya kibinadamu. Alifanya hivi kila siku na alilia kabla tu ya kufa, "Imekwisha!" Njia ya kurudi kwa Mungu ilifanywa sasa, lakini kila mtu lazima achague mwenyewe atafanya nini.

Je, Utakuwa mkweli juu yako na kukubali hitaji lako la kibinafsi la Mwokozi kukusaidia kupata ushindi dhidi ya ulimwengu wa dhambi ulio ndani yako? Au utajidanganya na kujifanya yote ni sawa?

 

Je! kuwa "rafiki wa ulimwengu" ni nini?

Kwa hivyo, kuwa rafiki wa ulimwengu kunamaanisha kwenda pamoja na, kuishi ndani, kukubaliana na kupenda tamaa katika asili yako ya kibinadamu yenye dhambi na roho ya msukumo nyuma yao - ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi! Huwezi kufanya hivyo na ukawa rafiki wa Mungu! Njia pekee ya kuwa rafiki wa Mungu ni kuachana na dhambi, kumgeukia Yesu na kumpa moyo wako wote na kumfuata.

 Ni kuchukia tamaa katika asili yako ya kibinadamu yenye dhambi - ujamaa wote, kiburi na uovu - na kupenda anachopenda Mungu - yote yaliyo mema, safi, yasiyo na ubinafsi na ya kupendeza.

Mistari katika 1 Yohana 2: 15-17 inaweka hili wazi: “Mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani, tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, havitokani na baba, bali vyatokana na dunia.”

Tunapomrudishia Mungu mioyo yetu na maisha yetu kupitia mwanawe Yesu Kristo na kuanza kumfuata kwa utii, Roho Mtakatifu wa Mungu hutujaza na kutuongoza. Kadiri tunavyoachiliwa kutoka kwenye tamaa za dhambi katika asili yetu ya kibinadamu (ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi), upendo zaidi, furaha, amani na kila kitu kilicho kizuri kinatujaza. Tumejazwa na upendo kwa Mungu na watu, na tunataka kusaidia watu, tulivyosaidiwa.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea nakala ya Peter Damnjanovic iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na kupewa ruhusa kutumika kwenye tovuti hii.