Je, inawezekana kuwa mkamilifu?

Je, inawezekana kuwa mkamilifu?

Biblia inazungumza kuhusu kuwa mkamilifu. Hii inamaanisha nini, na inawezekana?

2/5/20184 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, inawezekana kuwa mkamilifu?

6 dak

Je, inawezekana kuwa mkamilifu? Na nini maana ya kuwa mkamilifu? Tunasoma katika Waebrania 9 kwamba dhabihu katika agano la kale zisingeweza kuifanya dhamiri ya mwabudu kuwa kamilifu. Ilihusu tu vyakula, vinywaji, na aina mbalimbali za kunawa na sheria za nje mpaka Mungu angeleta njia mpya ya kufanya mambo. ( Waebrania 9:9-10 )

Je, inawezekana kuwa mkamilifu?

Hapa tunaona kile ambacho dhabihu za zamani zisingeweza kufanya: zisingeweza kuwafanya watu kuwa wakamilifu kulingana na dhamiri zao; wangeweza tu kuwakumbusha watu dhambi zao. (Waebrania 10:3.) Lakini Kristo alikuja na njia mpya ya kufanya mambo, alikuja kuweka kila kitu katika mpangilio. Alifanya iwezekane kwamba tunaweza kuwa wakamilifu kulingana na dhamiri yetu. Dhamiri yetu ni ufahamu wetu wa mema na mabaya.

Kwa hiyo, kuwa wakamilifu maana yake ni kwamba tumeweka kila kitu katika maisha yetu kwa utaratibu kadiri tujuavyo. Kisha hatukumbushwi dhambi zetu kila wakati, kwa sababu kila kitu tunachojua si sawa tumeweka katika mpangilio.

Tofauti kati ya kuwa wakamilifu kulingana na dhamiri yetu, na wakamilifu kama Bwana wetu

Yesu anatuita wanafunzi. Anasema kwamba kama mtu ye yote anataka kuwa mwanafunzi wake, lazima ajikane, auchukue msalaba wake kila siku, na kumfuata. ( Luka 9:23 ) Mwanafunzi mkamilifu ni mtu anayeacha maoni na mipango yake yote na kumtii mwalimu wake. Mwanafunzi mkamilifu lazima aseme, kama Yesu alivyosema alipokuja ulimwenguni, “Ndipo niliposema, Tazama, nimekuja (katika gombo la chuo nimeandikiwa) Niyafanye mapenzi yako, Mungu.” Waebrania 10:7. Yuko hapa tu kufanya mapenzi ya Mungu! Kisha yeye ni mfuasi mkamilifu, ingawa bado hajakamilika kama Mwalimu.

Paulo anaposema, “Si kwamba nimekwisha kufika, au nimekwisha kuwa mkamilifu; la! Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu.” (Wafilipi 3:12), anamaanisha kwamba yeye bado hajakamilika kama Bwana wake, bali kwamba anafanya. kila awezalo kulifikia.

Kisha katika Wafilipi 3:15 anaendelea kusema, “Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo; na hata mkiwaza mengine katika jambo lo lote, Mungu atawafunulia hilo nalo.” Hapa anamaanisha kwamba wao ni wakamilifu kama wanafunzi. Walikuwa wameacha kila kitu. Hakukuwa na kitu kilichobaki cha kuwazuia kujifunza yote ambayo Mwalimu alipaswa kuwafundisha. Lengo lao pekee lilikuwa kufanya mapenzi ya Yesu, Bwana wao. Walikuwa wameweka kila kitu sawa ambacho walijua kilikuwa kibaya na wangeweza kusema, “Lakini, hapo tulipofika na tuenende katika lilo hilo..” Wafilipi 3:16.

Paulo asingeweza kusema hivi kwa mtu ambaye hakuwa mkamilifu kama mwanafunzi, kwa mtu ambaye hakuwa ameacha kila kitu, kwa mtu ambaye bado alikuwa chini ya uwezo wa kusema uwongo au kusengenya, kwa mfano. Itakuwa mbaya ikiwa mtu kama huyo "angeendelea kwenda upande huo". Lakini kwa mtu ambaye alikuwa ameweka kila kitu sawa kulingana na dhamiri yake, angeweza kusema, “Endelea katika mwelekeo uleule Bwana anapokuonyesha mambo zaidi ambayo unapaswa kujifunza maishani mwako.”

Kuwa mkamilifu—na endelea kwenye ukamilifu!

Tunapozungumza kuhusu sisi kuwa wakamilifu, tunamaanisha kuwa wakamilifu kulingana na dhamiri yetu kama wanafunzi—na hilo linawezekana! Kuanzia hapo tunapaswa kusonga mbele ili kuwa wakamilifu kama Bwana wetu. Yesu anasema, “ Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je! Si zaidi wale walio wa nyumbani mwake?” Mathayo 10:25. Lakini, hadi tuwe wakamilifu kama Bwana wetu, lazima tuwe maskini wa roho, na njaa na kiu ya haki kama ilivyoandikwa katika Mathayo 5:3,6.

Maneno ya mwisho ya Yesu yalikuwa kwamba tunapaswa kufanya wanafunzi wa mataifa yote. Kuwafanya watu waombe kwa Yesu msamaha wa dhambi zao ni rahisi ikilinganishwa na kuwafanya kuwa wanafunzi - hiyo ni kazi ngumu. Kuwafanya waache kila kitu na kuwafundisha kufanya yote ambayo Mungu amewaamuru, ni kazi kubwa sana.

Inapokuja kwetu kuwa wakamilifu kama vile Yesu alivyo mkamilifu, basi watu wengi hawaamini kabisa kwamba Kristo anaweza kutoa neema kwa ajili yetu kufanya hivyo, licha ya maneno ya Yesu katika Mathayo 28:18: “ Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani..”

Lakini Mungu asifiwe! Kama inavyosema katika Yohana 1:14, 16, “ Naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu; nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na kweli. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea Sura ya 14 katika kitabu “Nåden i Jesus Kristus“ (“Neema iliyo katika Kristo Yesu”), iliyoandikwa na Sigurd Bratlie na kuchapishwa mwaka wa 1941. Imetafsiriwa kutoka katika Kinorwe na kubadilishwa na ruhusa ya kutumia kwenye tovuti hii.