Yesu: Mpainia, Mtangulizi

Yesu: Mpainia, Mtangulizi

Yesu: Mpainia, Mtangulizi

12/12/20166 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Yesu: Mpainia, Mtangulizi

Ikiwa Yesu ndiye Mtangulizi wetu, lazima imaanishe kwamba kuna wengine wanaomfuata.

Imeandikwa na UkristoHai

Je, Umesikia habari za Yesu kama mtangulizi wako? Au labda umesikia habari zake kama yule ambaye amekwenda njia mahali pako?

Je, Neno "mtangulizi" linamaanisha nini? Katika muktadha huu, "mtangulizi" inamaanisha mtu anayekwenda mbele au mbele ya mtu mwingine. Kwa hivyo, ikiwa Yesu ndiye mtangulizi wetu, lazima kuwe na wengine wanaomfuata, la sivyo haifai kuitwa "mtangulizi".

“Tuliyo nayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki” Waebrania 6:19-20

Kumfuata mtu inapaswa kumaanisha kwenda njia ile ile aliyoenda, kupata matokeo sawa na yale aliyopata. Vipi tunamfuata Yesu? Kwanza, tunapaswa kuelewa alichofanikisha Yesu duniani, na kwa nini tunataka kumfuata.

Yesu alikuaje Mtangulizi wetu?

Yesu alipozaliwa ulimwenguni, hakuwa kama Adamu kabla ya Kuanguka, bila tamaa za dhambi katika asili yake ya kibinadamu. Badala yake, Alianza maisha yake kama mwanadamu na kama mtumishi, sio kama mfalme, kwa sababu hii basi sio wengi wetu wangeweza kumfuata. (Wafilipi 2: 7) Alishiriki katika mwili na damu ileile - katika tabia ile ile ya kibinadamu yenye dhambi - kama watoto. (Waebrania 2:14; Warumi 7:18.)

“Na, ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata.” Hebrews 5:8 Ilimbidi Yesu ajifunze kutii; hiyo ilimaanisha kwamba alikuwa na mapenzi ya kibinafsi ambayo ilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Yesu aliteseka ili aweze kumtii Baba yake - kutokubali matakwa yake mwenyewe kulisababisha mateso. Kila wakati Yesu alijaribiwa kwa dhambi iliyoishi katika mwili wake, katika asili yake ya kibinadamu, Mungu alilaani dhambi iliyoishi hapo, naye Yesu alikuwa mtiifu. (Warumi 8: 3-4.) Hakuwahi kutenda dhambi, badala yake alipata dhambi iliyoishi katika asili yake ya kibinadamu na kuiua kabisa kwa kutoikubali. Kwa njia hii, dhambi zote na mapenzi ya kibinafsi katika asili yake ya kibinadamu ziliuawa, na asili ya kimungu ilchukua nafasi yake katika maisha ya Yesu.

Yesu alipokufa kwenye msalaba wa Kalvari, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini. (Mathayo 27:51.) Pazia lililokuwa likizuia mlango wa kuingia Patakatifu pa Patakatifu katika hekalu ni ishara ya dhambi katika mwili (katika asili ya kibinadamu) ambayo watu wote wamerithi tangu Kuanguka. Kwa sababu dhambi ndiyo hututenga sisi na Mungu na kutufanya tusiende mahali patakatifu pa patakatifu. Pazia lilipochanwa vipande viwili, ilionesha kwamba dhambi zote katika mwili wa Yesu (asili ya kibinadamu) zimelaaniwa na kuuawa. Yesu alifanya njia mpya na hai kupitia mwili – pazia – juu katika enzi ya baba. (Waebrania 10:19-22) Amekua mtangulizi na amefanya sasa iwezekane kabisa kwetu kujumuika katika asili ya kimungu, kama pia tuna nia ya kuenenda katika njia ileile kwa kuziua dhambi katika asili yetu ya kibinadamu.

 

Tunamfuataje Yesu

"Kwa hiyo, kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili, jitahidini ninyi pia kwa ufahamu huo - kwa sababu yule anayeteseka katika mwili amemalizana na dhambi ..." 1 Petro 4: 1-2. Yesu ametuonesha njia kwa kupigana vita ya kwanza ya dhambi katika mwili wake, katika asili yake ya kibinadamu, wakati wake hapa duniani. Ikiwa haingewezekana kwa mtu yeyote kushiriki katika maumbile ya kimungu, basi maisha na kifo cha Yesu visingekuwa na maana.

Watu wengi wanafikiri kwamba ikiwa wamemjia Yesu, wameenda njia nzima. Lakini kuna tofauti kati ya kuja kwa Yesu (ambaye ni Njia) na kwenda njiani mwenyewe.

Inamaanisha nini kuenenda hivi kupitia mwili wetu (asili yetu ya kibinadamu yenye dhambi)? "Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani, ndani ya mwili wangu, halikai neno jema..." Warumi 7:18. Hii ilikuwa asili sawa ya kibinadamu ambayo Yesu alirithi kama Mwana wa Mtu. Tunapojaribiwa, ni kwa sababu ya dhambi inayoishi katika asili yetu ya kibinadamu, ambayo sisi pia tumerithi kutoka kwa anguko. Ni wakati hasa tunapojaribiwa kuwa tuna nafasi ya kuweka dhambi ambayo tunaona ndani yetu kufa. Tunafanya hivyo kwa kusema hapana, kwa kutokubali jaribu, lakini badala yake "kujitolea wenyewe" kufanya kinachompendeza Mungu. Kwa njia hii, dhambi katika maumbile yetu ya kibinadamu inauawa kidogo kidogo na inapoteza nguvu zake. Hii ndio maana ya kulaani dhambi katika asili yetu ya kibinadamu. (Warumi 8: 3.)

Yesu aliutoa mwili wake kama dhabihu ya kufanya mapenzi ya Baba kwa muda wote alioishi. (Waebrania 10: 7; Luka 22:42.) Ikiwa tunataka kumfuata Yesu, tunapaswa pia kujitolea kabisa kufanya mapenzi ya Mungu. Dhambi zetu zimesamehewa na damu ya Yesu, lakini tunapojitoa kabisa kufanya mapenzi ya Mungu, basi tunaweza kwenda Mahali Patakatifu Zaidi katika damu ya Yesu.

Msaada binafsi kutoka kwa Mtangulizi wetu

Ni katika Mahali Patakatifu Zaidi ambapo Mungu anajionyesha kwetu na anazungumza nasi. Hapa Baba anatuonyesha mapenzi yake ni nini. Hapa pia tunapata kiti cha enzi cha neema. (Waebrania 4:16.) Hapa ndipo Yesu alipo, mkono wa kulia wa Baba, anatuombea. (Waebrania 7:25.) "Kwa kuwa mwenyewe aliteseka wakati anajaribiwa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa." Waebrania 2:18. Kwa sababu Yesu alikuwa ameenda hivi mwenyewe, na alikuwa amejaribiwa kwa kila kitu kama sisi, anaelewa tunachokipitia na anaweza kuwa na huruma na udhaifu wetu. (Waebrania 4:15.) Siyo huruma inayoturuhusu kuendelea kutenda dhambi, lakini msaada wa kweli kutoka kwa nguvu ambayo dhambi inayo juu yetu na kutoka kwa shida na kifo kinachosababisha! Tunapoomba kwake, Anaona hitaji letu, na Yeye hutuombea kwa Baba.

Tunaweza kwenda kwenye kiti cha enzi cha neema ili tuweze kupata neema na kuweza kusaidiwa kushinda dhambi kwa wakati unaofaa. Tunahitaji msaada huu ili tuweze kushinda dhambi kama Yesu alivyofanya. Neema hii, ambayo ni msaada kwa wakati unaofaa, sio msamaha baada ya kutenda dhambi, lakini neema na nguvu wakati wa jaribu, ili tusianguke na kutenda dhambi!

Ikiwa tutamchukua Yesu kama Mtangulizi wetu na kuacha mipango yetu yote, na kumfuata na kuwa mwanafunzi Wake, basi Yesu pia atakuwa rafiki yetu wa karibu zaidi, wa kibinafsi. Kupitia Roho Mtakatifu, anazungumza nasi katika mioyo yetu, na hutupa maagizo na ushauri wa kina, waaminifu na mzuri. Kama Rafiki, Yeye pia hutupa faraja na nguvu na haogopi kutuambia ukweli kamili jinsi tulivyo, ili tujione na tuweze kubadilika.

Halafu pia tunapata uzoefu wa Yesu kama mtu ambaye hakufanya njia tu, bali pia anakimbia pamoja nasi, na moyo uliojaa utunzaji, upendo, tumaini na rehema, akituongoza na kutusaidia kuelekea lengo - ambalo ni kuachiliwa kutoka kwa dhambi katika asili yetu ya kibinadamu ili tu matunda ya Roho yatakua na kuonekana ndani yetu!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii ilichapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.