Je, Wakristo hawatakiwi kumfuata Kristo?

Je, Wakristo hawatakiwi kumfuata Kristo?

Je, Sisi wanadamu tunawezaje kumfuata Kristo, Mwana wa Mungu?

10/11/20155 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, Wakristo hawatakiwi kumfuata Kristo?

7 dak

Je, Sisi wanadamu tunawezaje kumfuata Kristo, Mwana wa Mungu?

Imeandikwa na Milenko van der Staal.

Neno "Mkristo" halimaanishi "mtu anayemfikiria sana Kristo," au "mtu anayepokea baraka za Kristo," au hata "yule anayeamini katika Kristo." "Mkristo" inamaanisha "mfuasi wa Kristo."

Yesu alikua mtu na akatuachia mfano

“Mungu alikuitia hivi, kwa maana Kristo mwenyewe aliteswa kwa ajili yenu na kukuachieni mfano, ili mfuate nyayo zake. Hakufanya dhambi yoyote, na hakuna mtu aliyewahi kusikia uwongo kutoka mdomoni mwake.” 1 Petro 2: 21-22

Je, Sisi wanadamu tunawezaje kumfuata Kristo, Mwana wa Mungu? Kweli, Yesu hangekuwa mfano kwa watu ikiwa angekaa mbinguni. Wala hangekuwa mfano kama angekuja duniani kama mtu wa kawaida mwenye haki na faida maalum. Yesu aliacha kuwa sawa na Mungu na akawa mwanadamu kama sisi, kwa kila njia. (Wafilipi 2: 5-8.) Alipenda hata kujiita "Mwana wa Mtu". Kutoka kwa mama yake Mariamu, Alipokea asili ya mwanadamu (au "mwili") na udhaifu wake wote, na alijaribiwa katika kila hali kama sisi. Bali, hakutenda dhambi kamwe. Sio hata wakati mmoja! Katika Waebrania 2: 17-18 imeandikwa, "Alipaswa kuwa kama kaka na dada zake kwa kila njia ... Na sasa Anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa, kwa sababu Yeye mwenyewe alijaribiwa na kuteseka." . Kwa maneno mengine, alifanya haya yote kwa ajili ya watu wenye mwili na damu sawa na vile alivyokuwa, watu wenye tabia sawa ya kibinadamu, wale ambao wanataka kumfuata Yesu – Wakristo.

Dhambi inadhibiti watu, na hakuna hata mmoja wetu aliyefanya mapenzi ya Mungu vile tunavyopaswa. Hata aliyekuwa"bora" kati yetu, ikiwa tuna ukweli kwetu wenyewe, lazima tukubali kuwa sisi ni wenye dhambi. Je, Wao ni safi na wazuri kila wakati, wanapenda na wanasamehe kama inavyostahili? Je, Maneno yetu yote ni baraka? Je, Matendo yetu yote hayana ubinafsi? Je, Kweli tunafuata nyayo za Yesu?

Kifo cha msalaba

Katika Wafilipi 2 inasema kwamba wakati Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi, alijinyenyekeza, na kuwa mtiifu hadi kifo. Kujinyenyekeza - inamaanisha nini? Kwa Yesu ilimaanisha kuwa katika kila hali wakati alijaribiwa, kila wakati alisema, "Bwana, sio mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatendeke." Hiyo ilimaanisha kwamba hakujiruhusu Kuhukumu na kupata mambo mabaya na wengine; Hakujitoa kwa hasira, kukata tamaa, kukosa subira au dhambi nyingine yoyote ambayo alijaribiwa!

Kwa maneno mengine, dhambi iliyo katika asili ya Yesu mwenyewe, ambayo katika Biblia inaitwa "mwili", ilibidi ife. Ndiyo sababu pia alisema, “Ikiwa yeyote kati yenu anataka kuwa mfuasi Wangu, lazima ajisahau. Lazima uchukue msalaba wako kila siku unifuate. Ikiwa unataka kuokoa maisha yako, utaiharibu. Lakini ukitoa uhai wako kwa ajili yangu, utauokoa.” Luka 9: 23-24. Kwa nini Anaweka sharti hili kwa wale ambao wanataka kumfuata? Anasema kwa sababu ni njia hata yeye mwenyewe alienda.

Wakati Yesu alikuwa mtiifu kwa mapenzi ya Mungu, ilikuwa "hadi kifo, hata kifo cha msalaba." Wafilipi 2: 5-8. Huo ndio ulikuwa "msalaba wa kila siku" Alioungelea katika Luka 9:23, kabla ya kusulubiwa pale Kalvari. Dhambi zote zilizoishi katika hali ya kibinadamu ya Yesu zilisulubiwa kwenye "msalaba wa kila siku", na Wakristo wote wa kweli hufanya vivyo hivyo - wanaua dhambi hiyo katika asili yao ya kibinadamu wanapomfuata.

 

 

Fuata Kristo: "Tutakuwa kama Yeye"

Wale wanaofuata hatua za Yesu bila shaka wataishia hapo alipo. "Daima tunabeba kifo cha Yesu katika miili yetu ili maisha ya Yesu pia yaonekane katika miili yetu." 2 Wakorintho 4:10. Umewahi kusoma hii, kweli? Je, Unaona kilichoandikwa hapa? Maisha ya Yesu yataonekana katika miili yetu! Ikiwa "maisha yetu wenyewe", dhambi katika asili yetu ya kibinadamu, itakufa basi muujiza mzuri utafanyika ndani yetu. Na muujiza huo ni kwamba Mungu ataunda kitu kipya kabisa.

Ndio maana Yesu alichukua hatari hiyo kubwa na kuwa mtu kama sisi - ili aweze kutupa njia ya kufuata: njia ya kutoka kwa dhambi na kifo cha milele, hadi katika furaha na uzima, na sasa hata katika umilele wote. Na sio tu kwamba alitengeneza njia, pia alitutumia Roho wake Mtakatifu ili atuongoze, atusaidie na kututia nguvu kutembea kwa njia hii.

"Wapenzi, sasa sisi ni watoto wa Mungu, na tutakachokuwa bado hakijafahamika. Lakini tunajua kwamba Kristo atakapotokea, tutakuwa kama Yeye, kwa maana tutamwona vile alivyo. Wote walio na tumaini hili kwake hujitakasa kama yeye alivyo safi.” 1 Yohana 3: 2-3. Kujitakasa ni kuondoa kila kitu ambacho sio safi. Na kujitakasa kama Yeye alivyo msafi, huo ndio Ukristo wa kweli.

Labda haujawahi kusikia aina hii ya Ukristo, lakini Neno la Mungu halizungumzii juu ya aina nyingine. Chukua Biblia yako leo, na badala ya kusoma alichokifanya Yesu mahali pako, soma jinsi unavyoweza kufuata hatua za Yesu kuwa kama Yeye! Jiulize, "Je, Mimi ni Mkristo kweli, kulingana na Biblia?" Ikiwa haya ndiyo maisha unayotaka, usingoje - omba kwamba Mungu akupe Roho wake, na uanze kufuata hatua za Yesu. Matokeo yake yatakuwa ya kushangaza!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Milenko van der Staal iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.