Kupigana na dhambi: Si lazima iwe vigumu

Kupigana na dhambi: Si lazima iwe vigumu

Kupigana na dhambi" kunaweza kuonekana kama jambo gumu kufanya, lakini hatuhitaji kufanya hivyo peke yetu!

6/2/20193 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kupigana na dhambi: Si lazima iwe vigumu

Katika maisha ya kila siku, tunakuja katika hali nyingi - wakati mwingine mambo mazuri hutokea, wakati mwingine tunasikia habari za kusikitisha au uzoefu wa nyakati za mkazo. Mawazo mengi mabaya yanaweza kuja akilini mwetu wakati wa hali hizi zote tofauti. Haya ni mawazo ambayo tunapaswa kupigana nayo - mawazo ya kiburi, kutokuwa na shukrani, kukata tamaa, wasiwasi, madai au shutuma dhidi ya watu wanaotuzunguka, nk.

Inasema juu ya Yesu katika Isaya 7:15, “Siagi na asali atakula, wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema.” Kwa ufupi, hii ndiyo maana ya kupigana na dhambi: kukataa uovu - kusema Hapana kwa mawazo mabaya - na kuchagua mema - kujizoeza kuwaza mawazo mazuri.

Tunapiganaje?

Je, tunapambana vipi ili kushinda? Kila mtu ambaye amejaribu kupigana na mawazo yake mabaya anaweza kusema kutokana na uzoefu kwamba huwezi kufanya hivyo kwa nguvu yako mwenyewe.

Kwanza tunapaswa kuamua kumpenda Yesu kwa moyo wetu wote na kumtumikia yeye pekee. Yeye ndiye anayeweza kutusaidia kushinda uovu daima. Tunapaswa kumwomba usaidizi tunapojaribiwa - kabla  hatujaanguka katika dhambi. Kupitia Roho Mtakatifu, Yesu kwa hiari anatupa msaada na nguvu tunazohitaji ili kushinda. Mara nyingi tunapokea mstari kutoka katika Biblia unaotusaidia katika hali ngumu.

Mojawapo ya mistari hiyo ni Wafilipi 4:8 ambapo imeandikwa: “Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo na staha, yo yote yaliyo ya haki, yo yote yaliyo  safi, yo yote yenye kupendeza, yo yote yenye sifa njema; ukiwapo wema wo wote, ikiwapo sifa nzuri yo yote, yatafakarini hayo.”

Tunapaswa kushukuru kwa kila jambo ambalo Mungu hutuma. Mara nyingi, tunaweza kujikuta tunatamani kwamba tungekuwa na hali tofauti maishani, au tunaweza kuwa na maoni yetu kuhusu jinsi wakati wetu ujao unavyopaswa kuwa na kile tunachofikiri kingekuwa bora zaidi kwetu. Tunapaswa kuweka mawazo haya mikononi mwa Mungu, na kujizoeza kuwa na shukrani na kumtumaini Yeye.

Tunapolazimika kuacha mapenzi yetu kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye, inaweza kuwa ngumu sana na tunaweza kuhisi kama "mateso", lakini baadaye inatupa amani ya ndani, na kidogo kidogo, tunakuwa huru. kutoka katika dhambi.

Wakati fulani inatubidi tujifunze kuwa wavumilivu katika hali ngumu, na nyakati nyingine tunapaswa kujifunza kumwachia Mungu mahangaiko yetu yote na kuamini kama mtoto. Haya si mambo rahisi kufanya na tunayapitia kama "mateso", kwa sababu ni kawaida zaidi kwetu kutamani hali zetu ngumu ziondoke haraka iwezekanavyo, au kuwa na shaka kwamba Mungu ataongoza kila kitu kwa wema katika maisha, kama ilivyoandikwa katika Warumi 8:28.

Matokeo!

Lakini matokeo ni nini? Hiyo imeandikwa katika 1 Petro 4:1: “… kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi…” Kuteseka katika mwili ni wakati ambapo, badala ya kutenda dhambi, ninachagua kustahimili mateso ambayo ninajisikia ninaposema Hapana kwa kitu ambacho ninajaribiwa kutoka katika mwili wangu (kutoka kwenye asili yangu ya kibinadamu).

Tunaweza kweli kushinda dhambi zote! Hii inatupa amani ya ndani. Tunajua kwamba hatua kwa hatua, tunakuwa huru kutoka katika dhambi. Kadiri tunavyopambana dhidi ya dhambi iliyo ndani yetu, ndivyo inavyokuwa rahisi na bora kuwa pamoja na watu wanaotuzunguka. Tunapata amani na furaha wakati ambao hatuna tena madai yoyote ya kutaka wengine kubadilika. Hili linafanya maisha yetu hapa duniani kuwa mazuri na ya ajabu sana.

Na tunaweza kutarajia siku zijazo, kwa sababu kila siku tunaweza kushinda kidogo zaidi!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Jeanette Steiner yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.