Kutoka kuwa mbinafsi hadi kuwa mtu asiye na ubinafsi

Kutoka kuwa mbinafsi hadi kuwa mtu asiye na ubinafsi

Maisha yangu yalibadilika nilipogundua jinsi ilivyo bora kutoa kuliko kupokea.

11/5/20174 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kutoka kuwa mbinafsi hadi kuwa mtu asiye na ubinafsi

“Hakuna anayenifikiria. Natamani mtu anifanyie kitu; Laiti mtu angenijali; Natamani …"

Mawazo haya yalipita kichwani mwangu nikiwa nimelala kitandani baada ya kutwa nzima. Sikufurahi kwa sababu ya jambo lililotokea, na niliwalaumu marafiki zangu kwa hilo. "Hakuna hata mmoja wa marafiki zangu anayenifanyia chochote." Natamani tu ningejua wakati huo jinsi mawazo haya yalivyokuwa na madhara, kwamba mawazo kama haya yanaweza kuharibu maisha yangu.

Nilikuwa mbinafsi

Sikuona jinsi nilivyokuwa mbinafsi - sio mwanzoni. Nilisali kwa Mungu na kumwomba njia ya kutoka katika upweke ambao nilihisi "unanimaliza". Nilitumaini na kuomba kwamba angetuma mtu wa kunisaidia, lakini badala yake, Mungu alinionyesha kwa muda jinsi nilivyokuwa nikijifikiria tu na akanionesha njia ya kutokea.

Kwanza nilifikiri kwamba njia ya kutoka itakuwa kwamba mtu angetokea ghafla katika maisha yangu na kutatua matatizo yangu yote. Lakini badala yake, niligundua kwamba mimi, mimi mwenyewe, ndiye niliyeweza kufanya jambo fulani kuhusu tatizo nililokuwa nalo, badala ya kungoja mtu mwingine anitengenezee mambo yangu.

Mungu alinionesha kupitia Neno lake jinsi nilivyokuwa mbinafsi. Mawazo haya kuhusu "maskini mimi," "hakuna mtu anayenipenda," "mimi, mimi, mimi" daima yalikuwa juu yangu mwenyewe na jinsi nilivyohisi. Neno la Mungu linasema waziwazi kuhusu ubinafsi: “Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko, na kila tendo baya.”  Yakobo 3:16. Neno lake lilikuwa kweli: Nilipata tu machafuko katika mawazo yangu. Siku zote nilikuwa nikingojea mtu mwingine. Maisha yangu yakajaa wasiwasi na machafuko. Nilitarajia wengine wanifikirie na kufanya mambo kwa ajili yangu.

Lakini Neno la Mungu linasema katika Wafilipi 2:3-4 “ ... bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine.” Hilo lilikuwa suluhisho la shida yangu. Kwa kweli ni rahisi sana. Wakati mwingine ni kutoa tabasamu tu au kusema maneno machache mazuri ya kuwabariki wengine.

Ninafarijiwa na Neno la Mungu: Yesu anatuambia kwamba tunapaswa kuwapenda jirani zetu kama tunavyojipenda  wenyewe. ( Marko 12:31 ) Tunapaswa kuwapenda wengine kama vile tunavyojipenda wenyewe. Mawazo yangu yamebadilika. Badala ya kutokuwa na furaha kila wakati, kila wakati kutaka wengine wanisaidie, kutopata pumziko la kweli, kutamani zaidi kila wakati, ninaweza kuwa mtu ambaye kila wakati anajaribu kusaidia wengine.

Shetani anajaribu kadiri awezavyo kunifanya nibadili mawazo yangu. Ninajikuta nikishawishiwa kufikiria juu yangu tu na shida zangu tena. Lakini ninaendelea kusema Hapana kwa mawazo haya na ninashinda majaribu haya moja baada ya jingine. Ninamwomba Mungu anipe neema na nguvu ili niweze kushinda kila ninapojaribiwa. Mawazo na hisia hizi zinapokuja, sina budi kumlilia Mungu anisaidie kuwa huru kutokana na ubinafsi. Kisha huchagua kuwabariki wale walio karibu nami.

Maisha yangu yamegeuka

Ninajua sasa kwamba maisha yangu sio bure. Sihitaji tena kusubiri wengine, na sihitaji tena kutegemea hisia zangu. Matokeo yake ni furaha ya milele na sio tu kujisikia vizuri kwa muda kidogo wakati mtu mwingine anaponifanyia jambo. Ninajua kwamba ninaweza kushinda kila jaribu na kila dhambi kwa sababu Mungu anasema hivyo katika Biblia. “Ila Mungu ni mwaminifu; ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili.” 1 Wakorintho 10:13

Sasa, badala ya kujifikiria tu jinsi ninavyohisi, ninaweza kuona mahitaji ya watu wengine wanaonizunguka. Ninaweza kuwafikia wengine ambao wanaweza kuhisi upweke, ninaweza kuwasaidia na kuwatia moyo. Ninaweza kuwa mfuasi wa Yesu anayeamini Neno la Mungu na kutenda mema.

Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho.” Wagalatia 6:9

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii imejikita katika Makala ya John Owens awali ilichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ imechukuliwa na kupewa ruhusa kutumika katika tovuti hii.