Kuwa na wasiwasi juu ya kila kitu, bila wasiwasi kuhusu chochote

Kuwa na wasiwasi juu ya kila kitu, bila wasiwasi kuhusu chochote

Inawezekana usiwe na wasiwasi tena!

11/2/20244 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kuwa na wasiwasi juu ya kila kitu, bila wasiwasi kuhusu chochote

6 dak

Nilikuwa na maisha mazuri bila ya kuwa na wasiwasi mwingi. Lakini wakati huo huo nilipambana na mawazo ya wasiwasi kwa muda mrefu kama ninaweza kukumbuka. Nilikuwa na wasiwasi juu ya kila kitu na mawazo haya yalinitawala. Mawazo ya kila aina kama, "Je, ninapatana na wengine?" “Mimi ni kawaida?” "Watu wanaponitazama wanadhani mimi ni wa kawaida?"

Ninajua kuwa kila mtu huwa na wasiwasi nyakati fulani lakini kwangu ilikuwa zaidi ya kawaida. Tangu nilipokuwa mdogo nilianza kufikiria juu ya siku zijazo, nini kitatokea, nitakuwa mbaya nikiwa mkubwa? Na wewe daima una wasiwasi juu ya kile watu wengine wanafikiri juu yako na kusema dhidi yako.

Nilijaribu kujiambia kwamba wakati kitu ambacho nina wasiwasi nacho kinatokea basi naweza kupumzika. Kisha sihitaji kuwa na wasiwasi juu yake tena. Lakini basi kitu kingine kingetokea. Inaanza tena na haina mwisho.

Inawezekana kuwa huru

Mawazo haya hayakuwa na mantiki hata kidogo. Labda hata ni wajinga kidogo lakini ndivyo ningefikiria, na mawazo haya yalikuja karibu kila siku. Nimekuwa nikisumbuliwa na hii kwa muda mrefu.

Nilijua kwamba Neno la Mungu linasema kwamba tusiwe na wasiwasi lakini sikujua jinsi ya kuacha.

Kwa muda mrefu sikufanya chochote kuhusu hilo. Nilikuwa nimesikia kwamba kama wakristo tunapaswa kupigana na dhambi zetu lakini sikupigana na kitu chochote maishani mwangu wakati huo. Nilikuwa na wasiwasi juu ya kila kitu, kila wakati.

Lakini siku moja kulikuwa na msichana katika kanisa letu ambaye alisema kwa uaminifu kabisa kwamba alikuwa ameanza kupigana na mawazo ya wasiwasi. Na kisha nikagundua, "Hii inawezekana. Hii ni kweli.” Tangu siku hiyo nimepigana. Siku hiyo nilijua kuwa inawezekana kuwa huru.

Mambo yote hufanya kazi pamoja kwa wema

Inanisaidia kufikiria mstari katika Warumi 8:28 unaosema, “Na tunajua kwamba Mungu hufanya kila kitu kifanye kazi pamoja kwa ajili ya mema ya wale wanaompenda Mungu na walioitwa kulingana na kusudi lake kwa ajili yao.” Kwa hiyo chochote kitakachotokea ninajua kwamba ni mapenzi ya Mungu na kwamba Yeye huhakikisha kwamba mambo yote yanafanya kazi pamoja kwa ajili yangu.

Lazima tu uje kwa imani rahisi. Ukianza kutilia shaka mstari huo katika hali mbaya na kufikiria, "Hii ni mbaya sana, hii inawezaje kuwa nzuri kwangu?" basi unapaswa kusema Hapana kwa uthabiti kwa mawazo hayo na uwe na imani rahisi kwamba ni bora zaidi. Ninachagua kuamini kuwa kila hali hufanya kazi kwa ubora wangu, hata kama siioni mara moja.

Kwa hivyo labda nina siku ngumu sana lakini naona kuwa nina papara au ninahukumu watu au chochote. Labda nilikuwa na kiburi. Na ninapoiona dhambi hiyo, ninaweza kuikubali, niipeleke kwa Yesu, na kumwomba anisaidie kuiondoa, kisha ninakuwa kidogo zaidi kama Yesu. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi kwa ubora wangu.

Kushinda wasiwasi

Wakati mawazo ya wasiwasi yanapokuja, ninayapinga, sikubaliani nayo, nasema Hapana kwa mawazo haya na ninakumbuka kwamba Mungu anafanya kila kitu kwa bora yangu. Wakati siruhusu mawazo haya kuishi, basi sehemu ndogo ya asili yangu ambayo wasiwasi kwa urahisi hufa. Na kadiri ninavyopambana dhidi ya mawazo haya, ndivyo nitakavyokuwa nikisumbuliwa nayo. Ni matumaini yangu kwamba katika siku zijazo nitashinda kabisa kwa hivyo sitajaribiwa kuwa na wasiwasi tena.

Tayari kuna tofauti kubwa katika maisha yangu. Hapo awali, sikuweza tu kuacha kuwa na wasiwasi. Ilikuwa vigumu kwangu kuwa na furaha lakini sasa nina furaha moyoni mwangu. Furaha ya ajabu, safi. Nilikuwa nikijisikia furaha kwa muda mfupi kati ya mawazo ya wasiwasi. Lakini furaha hii mpya ni aina tofauti ya furaha. Ni furaha ambayo msingi wake ni neno la Mungu; haiondoki. Nimeipigania na bado naipigania!

Hii inaniletea furaha ya kweli ambayo nilikuwa nikikosa hapo awali. Lakini ninayo sasa. Zaidi na zaidi kila siku.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yalichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.