Kwa nini kuwa bila mchumba hainisumbui

Kwa nini kuwa bila mchumba hainisumbui

Inawezekana kuweka imani yangu yote kwa Mungu. Anaongoza maisha yangu.

6/4/20164 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kwa nini kuwa bila mchumba hainisumbui

5 dak

Nilipokuwa nikisoma makala siku moja, sentensi moja ilinivutia sana: “Usijali ikiwa wewe hujaoa. Mungu anakutazama sasa hivi akisema… ‘Ninamweka msichana huyu kwa ajili ya mtu maalum’.” Zaidi ya hayo kulikuwa na sentensi nyingine isemayo: “Mabibi: weka moyo wako mikononi mwa Mungu na Yeye atauweka katika mikono ya mwanamume ambaye Yeye anaamini kuwa anastahili.

Hii ilinifanya nifikirie jinsi wasichana na wanawake wengi bado wanasubiri mtu huyu "maalum". Kwa wasichana na wanawake wengi, kuolewa kumekuwa kusudi muhimu zaidi, tangu wakati walipokuwa wachanga sana. Wanapozeeka, wanaona marafiki zao wakifunga ndoa na kuanzisha familia huku wao wakibaki waseja. Wazo linakuja, "Ni nini kinaendelea, Mungu? Je, itakuwa zamu yangu lini?”

Ilikuwa sawa kabisa kwangu. Nilikua nafikiria siku moja nitakuwa mke na mama. Ilikuwa kile nilichotarajia kwa maisha yangu. Nilipokua niliwaona marafiki zangu wengi wakiolewa na kupata watoto. Ningekuwa nikisema uwongo ikiwa ningesema kwamba haikuniathiri kamwe.

Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote

Lakini maneno haya katika Mithali 3:5 yamenisaidia: “Mtumaini BWANA kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe.” Ninapofikiria kuhusu maisha yangu ya baadaye, nina chaguzi mbili. Ninaweza "kutegemea ufahamu wangu mwenyewe" na kuwa na mawazo haya yote kuhusu jinsi maisha yangu yanapaswa kuwa. Kisha naweza kukaa na kusubiri Mungu aanze kufanya mawazo haya kuwa kweli. Au naweza kusema, “Mungu, ninaweka maisha yangu yote mikononi Mwako. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba chochote Ulichonipangia ni bora kabisa kwangu. Haijalishi maisha yataniletea njia gani, ninakuamini Wewe.”

Je, hii inamaanisha kwamba sijaribiwi kamwe kuhisi upweke? Au kwamba mimi sijaribiwi wakati fulani kutaka vivyo hivyo ninapoona wanawake wengine wa rika langu wakiwa na familia zao? Hapana kabisa. Lakini nina imani katika Mungu anayenipa uwezo wa kusema ‘Hapana!’ kwa mawazo haya, majaribu haya, na kuwa na hazina yangu katika mambo ya mbinguni badala ya mambo ya duniani. ( Mathayo 6:19-20 )

Wafilipi 4 imejaa maneno ya kutia moyo sana. "Kwa maana nimejifunza katika hali yoyote niliyo kutosheka.” Wafilipi 4:11. Hili ni jambo ambalo ninalifanyia kazi sana katika maisha yangu. Iwe nimeolewa au sijaoa, tajiri au maskini, ninapitia nyakati nzuri au ngumu - ninapomtumaini Mungu kabisa, ninakuwa na furaha na kutosheka. Katika Wafilipi 4:6 inasema, “Msijali kuhusu jambo lolote.” Mungu ana kila kitu mikononi mwake!Maisha hayachoshi!

Na maisha sio ya kuchosha! Ninapojitoa kikamilifu kumtumikia Mungu, mimi hutumia wakati wangu, nguvu na talanta kuwabariki wengine, kuhudumu katika kanisa langu, na kufanya maisha kuwa mazuri kwa familia yangu na marafiki. Yote haya yatajaza moyo wangu! Tamaa hiyo ya asili kwa familia bado iko, lakini sijairuhusu ichukue nafasi.

Nimepata uzoefu kwamba ninapoichukua kwa njia hii na kuacha mawazo mengine yote, maisha yangu ni tajiri na kamili. Sina wasiwasi juu ya siku zijazo. "Mungu wangu atatumia utajiri wake wa ajabu katika Kristo Yesu kuwapa ninyi kila kitu mnachohitaji." Wafilipi 4:19. Ninaamini katika ahadi hiyo! Na hiyo ni ahadi ya sasa na milele yote!

Sijifariji kwa maneno matupu kuhusu jinsi Mungu anasubiri kunipa mtu maalum. Hapana, faraja yangu ni katika ukweli kwamba Mungu anaongoza kila hatua ya maisha yangu. Haijalishi ni hali gani, Mungu amepanga iwe bora zaidi kwangu. Na ikiwa mimi ni mwaminifu kumtumaini Yeye kila hatua ya njia, ataniandalia thawabu kubwa ya milele. Hakika ni vita, lakini ndilo jambo pekee linalonipa pumziko na amani moyoni mwangu. Na maisha yangu ni tajiri na yenye furaha!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Ann Steiner yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.