Kwa nini ninasherehekea Krismasi

Kwa nini ninasherehekea Krismasi

Sifurahii sana zawadi, muziki na mapambo yote wakati wa Krismasi. Lakini kuna jambo moja ambalo mimi husisimka kuhusu Krismasi.

18/12/20175 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kwa nini ninasherehekea Krismasi

7 dak

Mimi si mmoja wa watu hao ambao hufurahishwa sana na Krismasi kila mwaka, kusikiliza muziki wa Krismasi na kupamba nyumba. Sikuwahi kujali sana zawadi na chakula kizuri na roho ya likizo kwa ujumla. Lakini kuna sehemu moja ya msimu wa Krismasi ambayo ninaishukuru sana, si wakati wa Krismasi tu, bali mwaka mzima, na hayo ndiyo maisha ambayo Yesu aliishi alipokuwa hapa duniani.

Tuna likizo ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu, na tuna likizo ya kukumbuka siku ambayo alikufa msalabani na kisha kufufuka tena, lakini sababu ya kweli ya kusherehekea ni kila kitu kilicho katikati: maisha ambayo Yesu aliishi.

Alitujali

Kabla ya Yesu kuja duniani, alikuwa mbinguni pamoja na Baba yake (Mithali 8:27-31), na nina hakika palikuwa na utukufu sana huko! Lakini alituona tukiteseka duniani. Aliona jinsi tulivyopambana na dhambi katika asili yetu, na jinsi ambavyo tusingeweza kamwe kuwa huru kutokana nayo kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa ametuonyesha jinsi gani. Alitujali sana hata akatoa nafasi yake mbinguni na akashuka duniani ili kutuonyesha njia mpya ya kuishi.

Alijua kile ambacho angeombwa. Alijua majaribu na mateso ambayo angekabili kwa kuchukua mwili na damu kama sisi wengine. ( Wafilipi 2:5-8; Waebrania 2:14-15; Waebrania 5:7-8 ) Alijua kwamba angejaribiwa kama sisi. (Waebrania 4:15.) Lakini alikuwa tayari kuteseka ili tujifunze kupitia maisha yake jinsi ya kuwa huru kutoka katika dhambi.

Na hilo ni jambo la kufurahisha sana!

Hapana, Yesu hakuja tu kutupa msamaha wa dhambi zetu. kulikuwa na hilo tayari katika siku za kabla ya Yesu, kwa kutoa dhabihu hekaluni. Ikiwa Yesu angekuja tu na ondoleo la dhambi, asingekuwa ameleta jambo jipya. Lakini hapana, alikuja kutuonyesha jinsi ya kushinda! Jinsi ya kuacha kutenda dhambi!

Sasa, badala ya kutenda dhambi tena na tena, na kulazimika kuomba msamaha kila wakati, ninaweza kuacha dhambi! Yesu alituonyesha jinsi gani, aliposema, “Mmesikia kwamba imenenwa, Usizini; lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake..” Mathayo 5:27-28.

Hili ndilo jibu ambalo Yesu alikuja nalo! Moja kwa moja moyoni mwangu - katika mawazo yangu - naweza kusema Hapana kwa majaribu, na kisha jaribu hilo halitawahi kuwa dhambi, na kusababisha madhara kwangu na kwa wale walio karibu nami.Ni matumaini gani kwangu!

Hivi ndivyo Yesu alivyoichukua. Hakutenda dhambi, ingawa alijaribiwa kama mimi, kama ilivyoandikwa katika Waebrania 4:15. Ni matumaini gani kwangu! Nina kila sababu ya kusherehekea kuzaliwa kwake. Alichukua umbo la mwanadamu Alipokuja duniani, kwa hiyo Hakuwa na uwezo maalum au vipawa vilivyofanya iwe rahisi kwake kushinda majaribu kuliko mtu mwingine yeyote. ( Waebrania 2:17-18 ) Hiyo ina maana kwamba ikiwa Yeye alifanya hivyo, mimi naweza kufanya hivyo pia! Ninaweza kushinda kabisa dhambi - pale inapotokea katika mawazo yangu - na sihitaji kusumbuliwa na dhamiri mbaya tena kwa sababu nimefanya dhambi.

Jinsi hii ni nyepesi na bure! Kujitoa katika dhambi kumeniletea huzuni mimi na wale walio karibu nami. Kwa mfano, ubinafsi huwa kama ugonjwa nikiuacha uishi, na kunifanya nijishughulishe zaidi na kile ninachoweza kupata na kuwa nacho. Lakini Yesu hakuwa na ubinafsi sana, na aliazimia kufanya mapenzi ya Mungu kiasi kwamba hata alipokabili kifo msalabani, maneno Yake yalikuwa, “Si mapenzi yangu, bali yako yatimizwe.” Luka 22:42.

Ni mfano gani wa kufuata! Ninahisi kama nina deni kubwa la Yesu la upendo kwa kuja duniani na kuteseka na kufa ili kufanya hili liwezekane kwangu. Na njia bora - kwa kweli njia pekee ya kufaa kweli - kulipa deni hilo ni kufuata nyayo zake na kutumia kila jaribu kama fursa ya kushinda dhambi ili mateso yake kwa ajili yangu yasiwe ya bure. Kisha nitajawa na furaha, na nitatawala pamoja Naye katika umilele, ambao ndio anaotaka hasa.

“Kwa kuwa ilimpasa yeye, ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso.Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake; akisema, Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu; Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Na tena, Nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena, Tazama,mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani, Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika, hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa..” Waebrania 2:10-18.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Julia Albig yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.