Nathanaeli: Mwaminifu na mnyoofu

Nathanaeli: Mwaminifu na mnyoofu

Yesu aliweza kuona jinsi Nathanaeli alivyokuwa kabla hata ya kuzungumza naye. Ni nini kilikuwa cha pekee sana kwa Nathanaeli?

3/6/20215 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Nathanaeli: Mwaminifu na mnyoofu

Nathanaeli: Yesu aliona nini

Yesu alipomwona Nathanaeli, alisema, “Hapa pana Mwisraeli kweli. Hakuna uwongo ndani yake.” Yohana 1:47. Nathanaeli anatajwa mara moja tu katika Biblia, lakini maneno rahisi ya Yesu yalionyesha kwamba alikuwa mtu ambaye tunaweza kujifunza mengi kutoka kwake. Inamaanisha nini kuwa hakuna uwongo kwa mtu?

Katika visa vingine, tunaona kwamba Yesu alikuwa na maneno tofauti sana kwa Mafarisayo. Katika Mathayo 23:25-26 Yesu anawaambia, “Ole wenu walimu wa Sheria na Mafarisayo! Wanafiki! Mnasafisha kikombe na sahani yenu kwa nje, huku ndani kumejaa vitu mlivyovipata kwa jeuri na ubinafsi. Mfarisayo kipofu! Safisha kwanza kile kilicho ndani ya kikombe, na nje itakuwa safi pia!”

Mafarisayo walikuwa Wayahudi walioelimika. Walijitahidi wawezavyo ili waonekane wazuri mbele za watu. Walipenda kuwaonyesha watu jinsi walivyokuwa wa kidini. Lakini ingawa walishika sheria zote za nje, hawakujali chochote kuhusu dhambi iliyokuwa ikiishi ndani yao. Walimtumikia Mungu tu kwa manufaa yao wenyewe, na si kwa sababu walimpenda Yeye kikweli.

Yesu alikutana na watu wengi katika maisha yake na alikuwa safi na kweli, ndani na nje. Alijua na kuzishika sheria zote za Kiyahudi, lakini pia aliona kwamba sheria hizo zote za nje hazingeweza kuondoa dhambi ambayo bado inaishi ndani ya watu.

Katika “Mahubiri ya Mlimani” Yesu alitoa mifano fulani ya jinsi sheria isingeweza kuondoa dhambi iliyoishi ndani ya mioyo ya watu. “Mmesikia kwamba watu wetu waliambiwa zamani, ‘Usiue mtu yeyote. Yeyote anayemuua mwingine atahukumiwa." Lakini mimi nawaambia, mkiwa na hasira juu ya ndugu au dada yenu, mtahukumiwa." Mathayo 5:21-22. Na “Mmesikia kwamba imenenwa, ‘Usiwe na hatia ya uzinzi.’ Lakini mimi nawaambia ya kwamba mtu yeyote akimtazama mwanamke na kutaka kufanya naye dhambi ya uasherati, akilini mwake amekwisha kufanya dhambi hiyo na yule mwanamke. mwanamke.” Mathayo 5:27-28.

Kwa mifano hiyo, Yesu alionyesha kwamba sheria inaweza tu kumwadhibu mtu ikiwa kweli alimuua mtu mwingine au kufanya uzinzi. Lakini Yesu alipinga dhambi iliyokuwa ndani - ile chuki na tamaa ile inayoishi katika asili ya mwanadamu - ili isipate nafasi ya kutoka hapo kwanza!Watu wanaona nini kwangu?

Yesu alipokutana na Nathanaeli, alihisi kwamba alikuwa mtu mnyoofu. Hakujaribu tu kuonekana mzuri mbele ya watu au kufanya mambo yote yanayofaa ili kupata sifa za watu. Lazima Nathanaeli alimpenda Mungu kikweli na kumtumikia kwa moyo wake wote ili Yesu aseme hivyo. Roho yake ilikubaliana na maisha aliyokuwa akiishi. Nathanaeli hakuwa anajaribu kujionyesha kwa ajili ya Yesu au kuficha chochote, na Yesu aliweza kuona hilo, kabla hata hawajazungumza neno wao kwa wao.

Ilinifanya nifikirie kweli - ikiwa ningekutana na Yesu leo, angeweza kusema vivyo hivyo kunihusu? Je, watu ambao niko pamoja nao kila siku wanaona nini? Je, wanaona mtu ambaye ndani yake hakuna kitu cha uongo? Mtu ambaye ni mwaminifu na mnyoofu na hana la kuficha? Mtu anayewatendea wengine kwa heshima, bila kujali wao ni nani?

Hivi majuzi, nilisikia mtu akisema kwamba si asili yetu kuwa waaminifu katika hali zote. Niliposikia hivyo, ilinifanya nifikirie kuhusu Mafarisayo. Walijitahidi sana kuonekana wazuri mbele za watu na hawakuweza hata kuona au kukiri kwamba walikuwa wamejaa dhambi ndani.

Katika Zaburi 51:6 Daudi aliandika, “Wewe watamani ukweli ndani ya moyo wangu, na katika sehemu iliyofichika [ya moyo wangu] utanijulisha hekima.”

Ikiwa ninataka kuwa kama Nathanaeli, ni lazima niangalie vizuri sana kile kilicho ndani, moyoni mwangu, katika siri ambayo hakuna mtu mwingine anayeiona. Mara nyingi inaweza kutokea kwamba uwongo mdogo, "usio na madhara" unaonekana kuwa sawa ikiwa unaweza kunisaidia kutoka kwa hali ngumu. Au labda ninahisi lazima nitende tofauti kulingana na niko na nani. Je, ninawaambia wengine ukweli, hata ikiwa ni vigumu? Je, niko tayari kupoteza kibali cha watu ili kutetea lililo sawa?

Mwaminifu kabisa katika mambo yote

Nilipoanza kufikiria juu ya mambo haya, nilijiuliza inawezekanaje kushinda haya yote? Ninawezaje kuwa mwaminifu kabisa kama ninavyotaka kuwa? Kusema ukweli wakati najua lazima?

Imeandikwa katika Mithali 4:23: “Linda mawazo yako kwa uangalifu kwa sababu ndiyo chanzo cha uzima wa kweli.” Yote huanza katika mawazo yangu! Nikililinda hilo, na kulilinda kila wakati, basi sitawahi kuwa mwongo! Ina maana ni lazima niwe mwaminifu kabisa ninapoiona dhambi inayoishi ndani yangu. Lazima nikiri kwamba iko hapo na niombe Mungu anisaidie kushinda dhambi hizi. Siwezi kujifanya kuwa haipo au kuificha kwa njia fulani.

Ninapokuwa mwaminifu kabisa kwangu na kwa Mungu, basi ninajifunza kuipenda Mungu anaponionyesha ukweli kunihusu, kwa sababu ninaona kwamba ukweli unaweza kuniweka huru kutokana na dhambi inayoishi katika asili yangu ya kibinadamu. Na ninapojifunza kuwa mwaminifu kwangu na kwa Mungu, ninaweza kuwa mwaminifu zaidi na zaidi kwa watu wanaonizunguka pia.

Sasa, badala ya kutafuta sifa au kibali kutoka kwa watu “muhimu,” ninajifunza kwamba jambo pekee la muhimu ni kile ambacho Mungu anafikiria kunihusu. Ninapolazimika kumwambia mtu ukweli, basi nafanya kwa sababu ninataka kuwa mwaminifu na mnyoofu, haijalishi ni gharama gani. Na sihitaji kusema uwongo ili kujaribu kujipatia kitu, kwa sababu ninatumaini kwamba Mungu atanibariki ikiwa nitakuwa mwadilifu.

Katika Yohana 8:32, Yesu alisema, “Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru.” Ninapopenda ukweli kunihusu, hakuna kitu kinachoweza kunigusa au kunisogeza. Hakuna hali na hakuna mtu anayeweza kunitenganisha na Mungu. Anasimama upande wangu katika kila hali, tayari kunipa nguvu zote na msaada ninaohitaji kushinda. Na kisha, bila maneno, naweza kuwa mfano kama Nathanaeli - mtu ambaye Yesu anaweza kusema ana moyo safi kabisa.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Heather Crawford yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.