Ninafanyaje kutoa maisha yangu kwa Yesu?

Ninafanyaje kutoa maisha yangu kwa Yesu?

Je, huna utulivu na maisha yako yanaonekana kuwa tupu? Je, una wasiwasi na mambo mengi na una maswali mengi?

24/5/20164 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Ninafanyaje kutoa maisha yangu kwa Yesu?

Katika Biblia imeandikwa kwamba maisha yetu ni kama ukungu unaoonekana kwa muda mfupi, na kisha kutoweka. Labda unapofikiria jinsi maisha yako duniani yatakavyokuwa mafupi, unapata hamu ya kwamba maisha yako yawe na maana fulani. Ungependa kupata uzoefu kwamba Mungu ni Mungu aliye hai, na unataka kumwamini. Labda tamaa hii ya kina ni vigumu kuweka kwa maneno, lakini inaweza kuwa hatua ya kwanza kwenye barabara ya maisha mapya kabisa.

Mwelekeo mpya

Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutaka kuishi maisha mapya, na kumwambia Mungu juu yake. Hatua inayofuata ni kufanya kitu! Mtu anayetaka kuanza maisha mapya huacha kitu na kuelekea kitu kingine. Hiyo ndiyo maana ya kuongoka.

Mpaka sasa umeenda upande mmoja, mbali na Mungu. Labda unajua juu ya kitu ambacho sio sawa katika maisha yako. Huenda umesema au kufanya mambo yasiyofaa, na kuwafanya wengine wasikuamini. Labda umekuwa mkosefu wa haki au mwaminifu. Unapoamua kuutoa moyo wako kwa Yesu, ili "kuongoka", inakupasa kwenda kinyume kabisa na ule ulifanya hapo awali. Ni lazima usafishe na kuweka mambo sawa pale ambapo maisha yako hayajakuwa sawa.

Je! ni vigumu kugeuza digrii 180? Sio lazima uifanye peke yako. Yesu anataka kukusaidia! Ametupa ahadi hii: “Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.” Mathayo 11:28 Kwa maneno mengine, Yesu anasema: “Tubuni; ondokeni kutoka kwa dhambi zenu, na njooni Kwangu, ninyi nyote mnaotamani kuwa na furaha kila wakati!”

Mungu anaumba shauku ndani yako ya kuziacha dhambi zako

Tamaa unayohisi ya kubadili mwelekeo wa maisha yako imewekwa ndani yako na Mungu. Katika Biblia swali linaulizwa, “Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, ujue ya kuwa wema wa Mungu wakuvuta upate kutubu?” Warumi 2:4 Mtume Petro wakati fulani alizungumza na Wayahudi. kwamba walikuwa wametenda dhambi walipomsulubisha Yesu. “Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao.” Matendo 2:37.

Hivyo ndivyo inavyoweza kuhisi unapojua kuwa umefanya jambo baya na dhamiri yako inakukumbusha jambo hili, na inaweza kuhisi kama mzigo mzito. Unasikitika, na labda unahisi huzuni. Ni wema wa Mungu kwamba unakuwa na huzuni! Kwa kweli unaweza kufurahi unapopata huzuni hii. Inakupa shauku ya kuziacha dhambi zako na inathibitisha kwamba Mungu ameanza kufanya kazi ndani yako! Sasa unaweza kuondokana na mizigo hii mizito na kupumzika, lakini ili kufanya hivyo, kwanza unapaswa kukubali dhambi yako.Mtu mpya na mawazo mapya

"Ndiyo, lakini dhambi ni nini?" unaweza kuuliza. Kutenda dhambi ni kufanya jambo ambalo unajua ni baya, kutenda kinyume na yale unayojua kuwa ni sawa na sheria nzuri ambazo Mungu ametupa na tunazozipata katika Biblia. Yesu asema waziwazi kwamba amri ambazo Mungu alimpa Musa bado zinatumika, lakini anaongezea hivi: “Amri mpya nawapa ninyi, mpendane. Yohana 13:34.

Tunaelewa vizuri zaidi kile ambacho amri hii ina maana tunaposoma zaidi yale ambayo Yesu anasema: “Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue; na mtu akiua, itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza; na mtu akimwapiza, itampasa Jehanam ya moto.” Mathayo 5:21-22 Hapa Yesu anazungumza kuhusu mawazo na nia ya ndani kabisa ndani ya mioyo na akili za watu.

Unapoongoka, ina maana uko tayari kusikiliza yote ambayo Yesu anataka kukuambia kuhusu maisha yako. Lazima uache kabisa jinsi ambavyo umefikiria kuhusu mambo hadi sasa. Sio thamani ya kushikilia! Inabidi uanze upya kwa kila unachosema na kufanya.

Kuongoka ni uamuzi mkali, kwa sababu katika maneno ya Biblia, ni kwamba "Mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli." Waefeso 4:24. Mtu mpya hafikiri juu ya kipi ni kizuri kwa ajili yake mwenyewe, lakini ni nini bora kwa wale walio karibu naye.

Yesu atakuongoza na kukutunza

Katika Biblia, Yesu ana majina mengi. "Mchungaji Mwema" ni mmoja wao. Mchungaji huhakikisha kwamba kuna chakula kizuri kwa kondoo wake. Anachunga kondoo wake na kuwalinda dhidi ya hatari. Unapoongoka na kuchagua kumwacha Yesu awe Mchungaji wako, utapata uzoefu wa kwamba ana utunzaji wa kweli kwako. Anajua ni aina gani ya chakula na msaada unahitaji ili kufika mahali ambapo anataka kukuongoza.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Kari Sundmark yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.