Nitajuaje Mungu ananipenda?

Nitajuaje Mungu ananipenda?

Tunajua kwamba Biblia inasema kwamba Mungu anatupenda. Lakini yuko wapi katika nyakati ngumu?

4/6/20154 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Nitajuaje Mungu ananipenda?

Je, Mungu ananipenda kweli?

Mara nyingi tunaambiwa kwamba “Mungu anakupenda” na “Mungu ni upendo”. Lakini je, hiyo ni kweli? "Upendo" wake uko wapi tunapokutana na nyakati ngumu? Ninawezaje kuwa na uhakika kwamba Mungu ananipenda kweli?

Maisha yanapokuwa magumu, unaweza kuketi huku ukilia na kujifikiria, “Mungu yuko wapi sasa?” Labda umepoteza tu kazi yako au umepoteza rafiki. Labda ulikuwa na siku mbaya sana au umekuwa na bahati mbaya sana. Watu wamekuumiza au hufurahii jinsi ulivyo kama mtu hivi kwamba unafikiri hustahili kupendwa na Mungu. Kuna “sababu” nyingi sana zinazoweza kukufanya ujiulize kama Mungu anakupenda au hata anakuangalia hata kidogo.

Mungu anakujua kuliko unavyojijua

Mawazo ya aina hii yanapotokea, jambo bora zaidi kufanya ni kwenda kwa Neno la Mungu. Yapo mengi sana yaliyoandikwa hapo yanayothibitisha kwamba Mungu anakupenda. Kwa mfano, Mfalme Daudi aliandika katika Zaburi 139:1-4:

“Bwana, umenichunguza na unanijua. Unajua kila kitu ninachofanya; kutoka mbali unaelewa mawazo yangu yote. Mnaniona, kwamba ninafanya kazi au ninapumzika; unajua matendo yangu yote. Hata kabla sijazungumza, tayari unajua nitasema nini.”

Huyu ndiye Mungu uliye naye. Mtu anayekujua zaidi kuliko unavyojijua mwenyewe. Anajua kila hali katika maisha yako. Yeye pia ni Mungu ambaye hajawahi kumsahau mtu yeyote. Anamshika kila mmoja wetu mkononi mwake (Isaya 49:15-16).

Katika Zaburi 139:13-14 imeandikwa: “Wewe ndiye uliyeniweka pamoja tumboni mwa mama yangu, nakusifu kwa sababu ya uumbaji wa ajabu ulioniumba. Kila kitu unachofanya ni cha ajabu! Sina shaka na hili.”

Na andiko la Zaburi 139:17 linasema: “Mawazo yako kunihusu, Ee Mungu, yana thamani kama nini. Hawawezi kuhesabiwa!”Yesu anatuambia kwamba hata shomoro haanguki chini bila mapenzi ya Baba (Mathayo 10:29-31). Je, unadhani anaangalia zaidi watu ambao amewafanya kuwa kama Yeye, na kufuata kwa uangalifu (Mwanzo 1:27)?

Sitakuacha wala sitakusahau

Tunapoingia katika nyakati hizo ngumu katika maisha yetu, si kwa sababu Mungu ameacha kututunza. Si kwa sababu ametusahau. Mungu amepanga maisha ya kila mmoja wetu kwa uangalifu, hadi mwisho. Kusudi lake ni kutuokoa kutoka kwa dhambi. Anataka tumtegemee kikamilifu, na sio juu ya kile tunachoweza kufanya sisi wenyewe. Tunapoingia katika nyakati hizi ngumu, Yeye yuko pale. Yeye hatuachi sisi wenyewe.

Mungu alimtuma Mwana wake mpendwa ulimwenguni ili tupate Kuhani Mkuu anayeelewa udhaifu wetu. Kwa sababu ya zawadi hii kubwa ya upendo ambayo Mungu ametupa, tunaweza kwenda wakati wowote kwenye kiti cha enzi cha Mungu cha neema ili kupata msaada (Waebrania 4:16).

Nenda kwenye hicho kiti cha neema katika nyakati hizo ngumu. Utakuta kwamba Baba na Mwana wako pale pale wakingojea uwaombe msaada. Utagundua kuwa Bwana wako yu pamoja nawe kama alivyokuwa pamoja na Yoshua miaka hiyo yote iliyopita. Mungu alimwahidi katika Yoshua 1:5-6, “Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakuacha wala sitakusahau. Yoshua, uwe hodari na jasiri!”

Hii haimaanishi kwamba nyakati ngumu zitaacha tu. Ina maana kwamba utapata nguvu, ujasiri, neema ya kupitia nyakati hizi. Mungu yu pamoja nawe, na Yesu anakuelewa. Daima anakuombea (Waebrania 7:25). Utapitia majaribu yako kama dhahabu ya thamani ambayo imejaribiwa kwa moto, na matokeo yake ni wokovu wa roho yako (1 Petro 1:9).

Amepanga kila dakika ya maisha yetu kwa njia ambayo tunaweza kuokolewa kutoka kwa dhambi ambayo bado inaishi ndani yetu. Huo ndio wokovu wa roho zetu. Mtume Paulo pia anaandika kwamba Mungu hatawahi kufanya mambo kuwa magumu sana kwetu kustahimili (1 Wakorintho 10:13). Hivyo ndivyo anavyotupenda.

Mungu anaelewa udhaifu wetu

Mungu anatujua, na anaelewa udhaifu wetu. Yeye si Mungu mgumu, asiye na haki. Yeye ni mwadilifu, na anatuelewa na anatujali. Yeye ndiye msaidizi wetu mkuu. Hakuna anayetaka ifanikiwe kwetu zaidi ya Yeye. Amini hilo. Amini maneno ya kutia moyo aliyosema kupitia nabii Yeremia:

“Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ndipo mtaniita na kwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote.” Yeremia 29:11-13.

Jipe moyo! Yeye yuko pamoja nawe kila dakika ya kila siku na anakupenda zaidi ya vile unavyoweza kuelewa (Warumi 8:38-39)!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Kate Kohl yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.