Tuhuma mbaya

Tuhuma mbaya

Tuhuma mbaya ni tofauti kabisa na mfano ulioachwa na Kristo, na hutokana na ukosefu wa upendo. Lakini kuna njia ya kutoka kwenye mawazo haya mabaya!

26/10/20204 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Tuhuma mbaya

6 dak

Tuhuma mbaya juu ya watu hutoka katika asili yetu ya kibinadamu yenye dhambi. Unaona na kusikia mambo juu ya mtu kisha unawahukumu haraka kulingana na jinsi unavyoelewa na akili yako ya kibinadamu yenye dhambi. Mara nyingi, wewe ni mtu anayejishughulisha na kujichanganya katika mambo ya watu wengine. Na hiyo hutengeneza machafuko mengi kwako mwenyewe, na pia kwa wengine unapozungumza nao juu yake. Unaweza hata kusikika kama unamjali mtu huyo unapozungumza juu yake lakini chini ya mazungumzo haya yote, unajifikiria sana juu yako mwenyewe.

Njia ya kufikiri ya kibinadamu au njia ya kufikiri ya Mungu

Yesu alisema, "Basi msihukumu kwa hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki." Yohana 7:24. Ukiwauliza watu kwa nini wana maoni fulani, mara nyingi utaona kuwa ni tuhuma tu, ni kwa msingi wa habari isiyo kamili na mawazo katika fikra zao au za watu wengine. Labda waliisikia tu kutoka kwa wanafamilia wao au wengine ambao wanaweza kuumizwa au kukerwa. Hii sio haki hata kidogo.

Ni kinyume cha mfano ulioachwa na Kristo na watumishi Wake wa kweli. “… na furaha yake itakuwa katika kumcha BWANA; wala hatahukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake. ” Isaya 11: 3.

Watu wanapofanya jambo linalotuumiza, au tukisikia kwamba walisema jambo baya juu yetu, ni rahisi kukasirika au kwenda kutafuta msaada na huruma kutoka kwa watu wasio wa kiroho.

Katika kitabu cha hekima ya Sirach imeandikwa: “Muulize rafiki, labda hakufanya hivyo; lakini ikiwa alifanya jambo lolote, asifanye tena. Muulize jirani, labda hakusema; lakini ikiwa alisema, asiiseme tena. Muulize rafiki, kwa maana mara nyingi ni kashfa; kwa hivyo msiamini kila kitu mnachosikia. ” Hekima ya Siraki 19: 13-15 (RSV). Hii inaweza kuwa jibu rahisi la kuelekea kwenye pumziko, na kwa njia hii unaimarisha ushirika badala ya kuuharibu.

Mashaka mabaya hutokana na ukosefu wa upendo

Mtume alikuwa na uhakika kwamba kaka na dada huko Roma walikuwa "wamejaa wema, wamejaa maarifa yote na wanaweza kuonyana." Warumi 15:14.

Mara nyingi, sina uzuri na upendo wa kutosha kwa wengine. Hii ndio sababu ninaruhusu tuhuma hizi mbaya kukaa katika mawazo yangu, wakati ningeweza kuzungumza na mtu anayehusika, kwa matumaini ya kuleta msaada.

"Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu, wala msiseme, uongo juu ya kweli. Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu, na shetani” Yakobo 3: 14-16.

Mambo huwa magumu na ya kutatanisha kwa urahisi ikiwa unatumia hekima inayotoka duniani. Kisha unajiweka wazi kwenye chanzo cha uovu na unaweza kuwa najisi upesi. Kwa urahisi unaweza kuanza kutilia shaka, kukosoa na hata kumlaani mtu uliyempenda na ambaye alikuwa wa thamani kwako. Ikiwa hii itatokea, umeenda mbali na kuwa mwaminifu kwa Kristo. Umeruhusu ubinafsi au wivu ndani ya moyo wako.

Mafundisho ya kweli ya injili

“Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utauwa, amejivuna; wala hafahamu neno lo lote; bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali, na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda, na ugomvi, na matukano, na shuku mbaya” 1 Timotheo 6: 3-4.

Wacha tuachane na mawazo yetu yote ya kipumbavu na tushike sana mafundisho ya kweli ya injili, chanzo cha wokovu wote, baraka, na ushirika. Wacha sisi, kama Yesu alivyoamuru, tujikane na kuchukua msalaba wetu kila siku. Tusikubali mawazo haya ya dhambi, tusihukumu ili tusihukumiwe. Tukubali kwamba tunahitaji roho ya Mungu, na tupende kama vile yeye pia alivyotupenda. Wacha tuzingatie kufanya kazi kwa maendeleo yetu wenyewe na kubaki katika mafundisho ya Yesu, kwani tukifanya hivi, tutajiokoa wenyewe na wale wanaotusikia. Na tutafute kuishi kwa amani na kila mtu na kuwa watakatifu, kwani wale ambao sio watakatifu hawatawahi kumwona Bwana. (Luka 9:23; Mathayo 7: 1; Mathayo 5: 3; Yohana 13:34; 1 Timotheo 4:16; Waebrania 12:14.)

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Gary Fenn ambayo ilichapishwa kwa mara ya kwanza na kichwa "Mashaka na upelelezi" katika Hazina za Siri zilizofichwa za BCC mnamo Oktoba 2017. Imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.