Je, una Kuhani Mkuu wa aina gani?

Je, una Kuhani Mkuu wa aina gani?

Je, una Kuhani Mkuu ambaye anaelewa udhaifu wako na kukusaidia kushinda?

9/1/20175 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, una Kuhani Mkuu wa aina gani?

Basi, iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu,Mwana wa Mungu…” Waebrania 4:14.

Wakristo wengi leo hufikiri kwamba Yesu, ambaye ni Kuhani wetu Mkuu, hakuwa na mwili na damu, au kwa maneno mengine, asili ya kibinadamu kama sisi. Wanafikiri hivyo ingawa Waebrania 2:14 inasema kwamba Yesu alikuwa na asili ya kibinadamu kama sisi, na Waebrania 4:15 inasema kwamba alijaribiwa katika kila njia kama sisi.

Wakristo hao huhubiri “kuhani mkuu” ambaye hakujaribiwa kwa kila njia kama sisi, na kwa hiyo hawezi kuelewa udhaifu wetu na hawezi kutusaidia tunapojaribiwa. Hii ndiyo sababu hawawezi “kutembea katika nyayo zake” (1 Petro 2:21). Ikiwa hawatembei katika nyayo zake, pia hawawezi kusema kuhusu “Ili nimjue yeye, na uweza wa kufufuka kwake, na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake” (Wafilipi 3:10). Wala hawawezi “Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirike katika miili yetu...” (2 Wakorintho 4:10-11).

Kuhani mkuu ambaye ni tofauti na sisi?

Wanahubiri "kuhani mkuu" ambaye alikuwa na aina fulani ya asili takatifu (kwa mfano, asili ya Adamu kabla ya anguko), ambaye hakujaribiwa kama sisi (Yakobo 1:14). Wanahubiri “kuhani mkuu” ambaye alikuwa Mungu wa kweli alipokuwa akitembea katika dunia hii kama mwanadamu, ambaye hakuwa katika mchakato wa ukuaji kama binadamu wengine alipokuwa duniani.

Wanahubiri “kuhani mkuu” ambaye dhambi zao ziliwekwa juu yake aliposulubishwa pale Kalvari. Wanaita hii "kazi ya Kalvari". Alikuwa mtiifu kwa ajili yao, na aliteseka na kufa kwa ajili yao. Si lazima wafanye chochote isipokuwa kupokea wokovu kama zawadi; kisha wanafunikwa na damu yake ili Mungu asiwaone jinsi walivyo.

Bila shaka, ikiwa wanahubiri "kuhani mkuu" kama huyo, hawana tumaini la kushinda kama Yesu alivyoshinda (Ufunuo 3:21), na kwa hiyo hawahubiri. Badala yake, wengi wao husema kwamba Yesu hakuhubiri Mahubiri ya Mlimani kwa nia ya kwamba tunapaswa kuyafanya, bali kwamba tungeweza kuona kwamba hatungeweza kufanya hivyo, ndiyo sababu tunahitaji neema, yaani, msamaha.

Kwa "kuhani mkuu" kama huyo, hawawezi kuhubiri kwamba tunaweza kufanywa watakatifu au kwamba tunaweza "kushiriki asili ya kimungu" (Waebrania 12:14). Hawana maarifa juu ya Kristo ambayo kwayo tumepokea ahadi kama hizo, kama ilivyoandikwa katika 2 Petro 1:3-4Au Kuhani Mkuu aliye kama sisi?

Lakini katika Waebrania 4:15 mtume anasema kwamba hatuna “kuhani mkuu” kama huyo. Asifiwe Mungu na Mwana kwa hilo! Tuna Kuhani Mkuu ambaye “Yaani, habari za mwanawe, aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili; na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu, kwa jinsi ya roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu.” Warumi 1:3-4.

Ndiyo, hii ndiyo aina ya Kuhani Mkuu tuliye naye. Kama mwanadamu, alikuwa na asili ya kibinadamu kama sisi. “Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi.” Waebrania 2:14. Kwa maneno mengine, hii ndiyo njia pekee ambayo angeweza kuharibu nguvu za shetani.

"Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa." Waebrania 2:18. Hakuweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa kwa njia nyingine yoyote. Tuna Kuhani Mkuu ambaye anaelewa udhaifu wetu, Yule ambaye “...bali yeye alijaribiwa sawasawana sisi katika mambo yote, bila kutenda dhambi. Basi tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.” Waebrania 4:15-16.

Kwa sababu tuna Kuhani Mkuu kama huyo, tunaweza kukiendea kiti cha neema tunapojaribiwa - ambapo tunapata neema na msaada ili tusitende dhambi. Wale walio na "kuhani mkuu" mwingine wanakuja kwenye kiti cha neema ili kupata msamaha, kwa sababu wanatenda dhambi. Lakini tunaomba kwa ajili ya neema na msaada wa kushinda kama alivyoshinda, ili tusitende dhambi tunapojaribiwa. Na tunajua kwamba anaweza kutusaidia, kwa sababu anaelewa udhaifu wetu. (1 Yohana 2:1-6; 1 Yohana 3:3)

Tuna Kuhani Mkuu ambaye, alipokuwa hapa duniani, alijifunza utii kwa mambo aliyoteseka. “… alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata.... akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii.” Waebrania 5:8-9. Kwa hiyo, sasa tunaweza pia kutembea katika hatua zake “ambaye hakutenda dhambi”.

Kupitia kifo chake angeweza kumwangamiza Ibilisi, ambaye ana uwezo juu ya kifo. ( Waebrania 2:14 ) Sasa tunaweza pia katika “Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.”. 2 Wakorintho 4:10. “... tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki.” 1 Petro 2:24.Watu wengi wa kidini huhubiri juu ya "kuhani mkuu" ambaye alitimiza sheria ili tusilazimike kuifanya. Lakini Kuhani Mkuu ambaye mitume walihubiri habari zake aliitimiza sheria ili sisi nasi tutimize sheria kama yeye, kama ilivyoandikwa katika Warumi 8:3-4,13, “… Sheria ipate kutimizwa ndani yetu sisi tunaoishi kwa kufuata Roho, na si kwa jinsi ya kibinadamu.”

Kupitia kifo cha Yesu pale Kalvari, kila aaminiye ana amani na Mungu. Hii ni zawadi. Lakini sasa – kupitia kazi ambayo Mungu anafanya ndani yetu kupitia Kristo – anatupa kila kitu tunachohitaji ili kufanya kazi nzuri ambazo tayari ametutayarishia kuzifanya. (Waefeso 2:8-10; Waebrania 13:20-21.)

Ukiwa na Kuhani Mkuu huyu unaweza kushinda jinsi alivyoshinda.

Pia soma Waebrania 2:11-18; Waebrania 4:14-16; Waebrania 6:18-20; Waebrania 5:5-10; Waebrania 10:5-10,19-22.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inatokana na makala ya Sigurd Bratlie ambayo ilionekana kwa mara ya kwanza chini ya kichwa “Una Kuhani Mkuu wa Aina Gani” katika jarida la BCC la “Skjulte Skatter” (Hazina Zilizofichwa) mnamo Aprili 1980. Imetafsiriwa kutoka kwa Kinorwe. na inarekebishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii. © Hakimiliki ya Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag