Unataka kuwa na furaha?

Unataka kuwa na furaha?

Ni kwa jinsi gani unaweza kuwa na furaha? Je, unapataje amani ya kweli, na furaha katika maisha?

8/2/20245 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Unataka kuwa na furaha?

8 dak

Nadhani kila mtu anataka kuwa na furaha. Lakini jinsi gani unaweza kuwa na furaha? Je, unapataje amani ya kweli na furaha katika maisha? Je, hiyo inawezekana kweli?

Nakumbuka hadithi niliyosikia muda mfupi uliopita, kuhusu mtu dhaifu, mzee ambaye alikuwa akitembea pamoja na kijana mdogo. Mzee huyo alimgeukia kijana huyo na kusema kwa shauku, "Nina furaha sana! Unajua kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu chochote ninachotaka  tena nje ya Mungu!" Wakati wa  maisha yake, mzee huyo alikuwa ameachana na mapenzi yake ya ubinafsi na kufanya mapenzi mema ya Mungu, na aliridhika na jinsi Mungu alivyompangia katika maisha yake. Hiyo ndiyo iliyomfanya awe na furaha sana.

Hivi karibuni, nilitazama kipindi cha televisheni kuhusu vijana na jinsi walivyotaka maisha yao yaende. Walitaka mtindo wa maisha wa kiwango cha juu na nyumba kubwa, magari ya gharama kubwa na muonekano mzuri. Lakini kilichonisumbua ni kwamba vijana hawa walionekana kuwa na uhakika sana kwamba kama wangepata vitu hivi vyote, wangekuwa na furaha. Je, hii ni kweli?

Nilikumbuka maneno ya mzee, kuhusu jinsi maneno hayo ya zamani yalivyokuwa wazi na rahisi. Maneno yake yalionyesha kwamba alikuwa na ufahamu bora zaidi wa wmaana ya furaha kuliko watu wengi. Ni furaha bila kujali hali yako ya nje ni ipi. Ni furaha unayopokea kwa kuacha mapenzi yako mwenyewe kufanya mapenzi ya Mungu.

Kwa kweli ni rahisi sana. Unaweza kuwa na furaha kwa kuacha mahitaji yako yote ya ubinafsi kwa watu na maisha kwa ujumla.

Mfano katika maisha ya furaha

Katika Waebrania 1: 9 (NLT) imeandikwa juu ya Yesu: "Umependa haki, umechukia maasi; kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio."

Msitari huu unaelezea jinsi ilivyokuwa kwa Yesu alipokuwa akiishi hapa duniani. Alitiwa mafuta, mafuta ya shangwe kuliko mtu mwingine yeyote; Kwa maneno mengine, alikuwa na furaha zaidi kuliko watu wote waliomzunguka. Lakini haki hii ambayo aliipenda ilikuwa nini, na uovu ambao alichukia ulitoka wapi?

Yesu mwenyewe anasema, "Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka." Yohana 6:38. Alipenda kufanya mapenzi ya Mungu. Uovu ambao alichukia, ulikuwa mapenzi yake mwenyewe - ambapo mapenzi yake mwenyewe yalikwenda kinyume na kile ambacho Mungu alitaka afanye.

Tunaona, kwa mfano,  katika Mathayo 26: 38-44 jinsi Yesu alivyopigana katika maombi yake ili mapenzi yake mwenyewe yasipate nguvu yoyote. Hivi ndivyo Yesu alivyopigana kila siku ya maisha yake alipoona kwamba alijaribiwa kuwa na hasira, wasiwasi au kukosa uvumilivu nk. Alipenda mapenzi ya Mungu, ambayo yalikuwa kwamba alipaswa kuteseka kwa uvumilivu, kuwa na huruma na watu, kubariki, na kutenda mema.

Kama mtu huyu mzee, Yesu hakutaka  kitu chochote kwa ajili yake mwenyewe nje ya Mungu. Kila siku alipokuwa hapa duniani, alijitoa mwenyewe kufanya mapenzi ya Baba yake wa mbinguni, na wakati huo huo alisema hapana kwa kila kitu kilicho nje ya mapenzi haya.

Kama ninaamini kwamba maisha ya Yesu ni ya thamani ya kufuata, lazima pia niache mapenzi yangu mwenyewe ya kibinadamu kama Yesu alivyofanya!

Nitakuwa na furaha ikiwa nitaacha mapenzi yangu mwenyewe

Kama binadamu, tuna mapenzi yenye nguvu sana yetu wenyewe ambayo yanajidhihirisha tangu tukiwa watoto wadogo. Na tuna maoni juu ya kila aina ya mambo - kuhusu haki zetu, jinsi watu wanapaswa kututendea, jinsi tunavyoangalia, nini tunaweza kufanya, na jinsi tunataka mambo yawe. Wakati mambo hayaendi jinsi tunavyotaka, au mtu yuko kinyume na sisi na kinyume ya kile tunachotaka, basi furaha yetu inawekwa kwenye mtihani. Ni katika hali hizi, ambazo watu wote hupitia, kwamba tunakuwa na wasiwasi kwa urahisi, uchungu au kuhisi tunatendewa isivyo haki.

Lakini tunawezaje kudumisha furaha yetu, amani, na furaha katika hali kama hizi?

Kwa kuacha mapenzi na mahitaji yangu mwenyewe, na kumwamini Mungu - ndivyo Yesu pia alivyofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Mapenzi yetu ya dhambi ya kibinadamu daima ni kinyume na mapenzi ya Mungu kama inavyosema wazi katika Warumi 8: 7 , "Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii."Ikiwa hatutaacha mapenzi yetu ya kibinadamu, tutawekwa mbali na mbali zaidi na Yesu ambaye aliacha mapenzi yake mwenyewe.

Ikiwa katika hali ninachagua kusema "Ndiyo" kwa mapenzi yangu mwenyewe (ikimaanisha kwamba ninasema "Hapana" kwa mapenzi ya Mungu) nitaishia katika utupu, katika mahali pasipo na furaha na upweke, peke yangu na mahitaji yangu mwenyewe na matarajio, na mbali na Mungu na mpango wake kamili kwa maisha yangu.

Ikiwa tunataka kuwa na furaha, lazima tuweke maisha yetu yote mikononi mwa Mungu na kumwamini Baba yetu wa Mbinguni. Kisha neno kutoka Mathayo 6:33 litatimizwa, "Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa." Ni wakati huo tu tutakuwa na furaha!

Watu wengi wanaweza kupata njia ya maisha ya furaha kupitia mapishi haya rahisi, "Hakuna mahitaji."

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Karina Schytt iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.