Zawadi kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa

Zawadi kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa

Ishara niliyoona nikiwa njiani kwenda kazini ilinifanya nifikirie kuhusu Krismasi ya kwanza huko Bethlehemu.

15/12/20203 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Zawadi kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa

4 dak

"Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani." Isaya 9:6.

Niliona ishara nikiwa njiani kuelekea kazini leo. Ilisema: "Krismasi ya kwanza ilikuwa rahisi sana na ni sawa ikiwa yako pia." Ilinifanya nifikirie ile Krismasi ya kwanza huko Bethlehemu Yesu alipozaliwa. Ilikuwa rahisi sana - ni wanyama na wachungaji ambao walimkaribisha mtoto huyu duniani. Nina hakika walihisi kwamba kulikuwa na kitu cha pekee sana kuhusu usiku huo. Lakini sidhani walielewa kwamba kuzaliwa kwa mtoto huyu mdogo ilikuwa zawadi kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa.

Isaya aliandika juu ya kuzaliwa kwa Yesu na watu wengi walikuwa wakimngojea aje. Walifikiri kwamba atakapokuja ataanzisha ufalme wenye nguvu, kuwaweka huru kutoka kwa maadui wao na kuleta nyakati nzuri za amani na mapumziko. Kwa hiyo Alipozaliwa katika zizi la hali ya chini, hawakufikiri Angeweza kuwa Yule waliyekuwa wakimngojea.

Sehemu kubwa ya maisha ya Yesu pengine ilikuwa hivi - kufanya kazi tu na Yusufu katika duka la seremala, akimsaidia mama Yake, akikua pamoja na familia Yake. Lakini katika siku hizo za kukua, Yesu alijifunza kuwatumikia wengine. Hakujaribu kamwe kuwa kitu fulani kikubwa ili watu wamsifu. Na sikuzote alifanya mapenzi ya Mungu, si Yake mwenyewe.

Maisha yake yalikuwa tofauti kabisa na kila kitu ambacho sisi wanadamu tunafikiria kuwa "kikubwa" katika ulimwengu huu. Alikuwa mpole na mnyenyekevu wa moyo, na ilikuwa ni kwa kujinyenyekeza na kutumika haswa ndipo akawa Mwokozi wetu na mambo mengine yote ambayo Isaya alikuwa ametabiri - Mshauri wa Ajabu, Mfalme wa Amani… (Mathayo 11:29; Wafilipi 2:7-8.)

Soma zaidi hapa: Nini katika Jina? Majina ya ajabu ya Yesu yanatuambia nini kumhusu

Alipokuwa duniani hakuna aliyeelewa kwa hakika zawadi kubwa ambayo Yesu alikuwa. Hata marafiki zake wakubwa walipigana juu ya nani atakaa karibu Naye wakati atakapoupata ufalme Wake. ( Mathayo 20:20-23 ) Ilikuwa tu baada ya kupokea Roho Mtakatifu ndipo walielewa dhabihu kuu ambayo Yesu alitoa kwa ajili ya watu wote. Na si hivyo tu, bali pia walielewa kwamba wangeweza kufuata nyayo zake na kuwa watumishi wa wengine pia!

Kisha walielewa kwamba ufalme Wake haukuwa wa dunia hii na kwamba Yeye na Baba Yake walikuwa wamepanga jambo fulani zaidi ya walivyoweza kufikiria. ( Yohana 18:36 )

Zawadi kuu ya Yesu kwetu ilikuwa kwamba alituweka huru kutoka kwa dhambi zetu na kwamba aliifanya iwezekane ili sisi pia tuweze kuishinda dhambi katika asili yetu ya kibinadamu. Tunaweza pia kujifunza kusema Hapana juu ya chuki, ubinafsi, na kutaka kuwa wakuu machoni pa watu wengine, ili tuweze kuwatumikia wengine kama Yesu alivyofanya.

Ninashukuru sana kwamba tunamkumbuka Yesu kuwa zawadi kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa! Na si tu kumkumbuka Yeye, bali kumfuata na kuishi kwa unyenyekevu kama alivyoishi. Kisha mimi pia ninaweza kuwatumikia na kuwabariki wengine wanaonizunguka. Na uwe mfano kwao.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Heather Crawford yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.