Haki ni nini?

Haki ni nini?

Kufanya haki katika maisha yangu ya kila siku ni kufanya kile ambacho Mungu anataka nifanye.

19/7/20194 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Haki ni nini?

7 dak

Uadilifu ni kufanya kila jambo kwa njia ifaayo, bila dhambi ya kuiharibu. Uadilifu wa kweli ni sehemu ya asili ya kimungu. Kisha kila kitu kinafanyika kwa njia sahihi; njia kamili ya kuifanya.

Je, hilo linafanya isiwezekane kwetu kuwa waadilifu kweli? Hapana! Petro anasema: “Kupitia hizo alitupa ahadi kubwa sana na za thamani. Kwa karama hizi unaweza kushiriki katika asili ya Mungu.” 2 Petro 1:4  Tafsiri nyingine ya Biblia  inasema hivi: “Mungu alitoa ahadi kubwa na za ajabu, ili asili yake iwe sehemu yetu.” Kwa maneno mengine, Mungu ametuahidi kwamba asili yake inaweza kuwa sehemu yetu - sisi wenyewe tunaweza kuwa wenye haki kweli!

Kwa hivyo tuna kitu cha kukimbiza, na itachukua maisha yetu yote kukifuata hadi kikamilike ndani yetu. Lakini kwa wakati huu, tunaweza kuwa waadilifu katika hali zetu kadiri tunavyoelewa. Na Mungu anapotuonyesha jambo jingine zaidi, tunapaswa kutii.

“Hili ndilo asemalo BWANA, Mkombozi wako, Mtakatifu wa Israeli: ‘Mimi ni BWANA, Mungu wako, nikufundishaye yaliyo mema kwako na kukuongoza katika mapito unayopaswa kufuata. Laiti ungalisikiliza amri zangu! Ndipo ungekuwa na amani ikitiririka kama mto wa upole, na haki kama mawimbi ya bahari.” Isaya 48:17-18.

Kufanya uadilifu

Kufanya haki katika maisha yangu ya kila siku kunamaanisha kufanya mapenzi ya Mungu kadiri ninavyoelewa. Nitajuaje mapenzi ya Mungu kwa maisha yangu ni nini?

Roho Mtakatifu, ambaye ni Msaidizi na Kiongozi wangu, atanionyesha na kunifundisha. Lazima niruhusu Roho aongoze maisha yangu, basi sitatimiza tamaa zangu za ubinafsi, kama inavyosema katika Wagalatia 5:16. Kwa maneno mengine, ninapaswa kuwa mtiifu kwa Roho, na hiyo itaniongoza kufanya mapenzi ya Baba badala ya yangu. Kisha tunda la Roho hukua katika maisha yangu. Na tunda la Roho ni nini? Hiyo ni haki ya kibinafsi. Kwa hivyo ikiwa sitatimiza tamaa zangu za ubinafsi, basi matokeo ni kwamba uadilifu wa kibinafsi unachukua mahali pake.

"Kwa maana tunda la Roho ni katika wema wote, na haki, na kweli." Waefeso 5:9.

Kitu pekee ambacho Mungu ananiuliza ni kwamba mimi ni mwaminifu kadiri ninavyoelewa, kadiri nilivyo na nuru. Lakini basi, ninapokuwa mwaminifu kufanya kile Mungu anasema, Anaweza kunipa nuru zaidi, na ninaweza kuwa na maendeleo ya utukufu katika yale yaliyo mema. "Njia ya wenye haki ni kama nuru ya asubuhi, nayo huzidi kung'aa hata kumekucha." Mithali 4:18.

Je, kuna yeyote mwadilifu kweli?

“Hakuna mwenye haki, hata mmoja,” inasema katika Warumi 3:10. Lakini hatupaswi kukaa hivi. Tunazaliwa bila haki kwa asili, tumejaa ubinafsi na utashi. Tuna tamaa za dhambi katika asili yetu ya kibinadamu ambayo inatusukuma kufanya mapenzi yetu wenyewe, na sio kutafuta na kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo sababu hasa kwa nini inatubidi kukimbilia haki kwa mioyo yetu yote ili tuweze kuwa waadilifu. Hiyo ndiyo injili ya Kristo - ambayo tunaweza kubadilika, kwamba tunaweza kufanywa watakatifu, na kufanywa wenye haki. ( 1 Wathesalonike 4:3; 2 Wathesalonike 2:13 )

Lakini hatuwezi kuifanya sisi wenyewe. Ni kwa uongozi wa Roho Mtakatifu tu maishani mwetu ndipo tunaweza kufanya lolote ili tuwe wenye haki. Anatuonyesha dhambi ambayo tunapaswa kuacha na kushinda, na kisha anatupa uwezo wa kufanya hivyo. Na jinsi udhalimu unavyoshindwa katika maisha yetu, tunakuwa wenye upendo zaidi, wenye subira zaidi, wapole zaidi, wanyenyekevu zaidi, wasio na ubinafsi zaidi. Kwa maneno mengine, tunakuwa waadilifu zaidi!

Haya yote ni kwa uwezo wa Roho, lakini sisi wenyewe lazima tukubaliane wakati Roho anapotuonyesha ni wapi tunapaswa kubadilika. Sisi wenyewe tunapaswa kuwa watiifu kwa sauti yake na kuacha mapenzi yetu wenyewe ili mapenzi ya Mungu yaweze kufanyika. Hii ni kazi ya imani. (Warumi 8:12-14.)

Imani haina uhusiano wowote na nguvu zangu mwenyewe au kazi zangu nzuri za kibinadamu. Mungu ndiye atendaye kazi ndani yangu kutaka na kufanya, na utukufu unaenda kwa Mungu. (Wafilipi 2:13.).

Jamii
Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yalichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.