Hatuwezi kujiamulia jinsi Mungu anapaswa kututumia

Hatuwezi kujiamulia jinsi Mungu anapaswa kututumia

Mungu amenipangia njia ambayo ni bora kwangu tu.

8/4/20193 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Hatuwezi kujiamulia jinsi Mungu anapaswa kututumia

Mmishenari…?

Nina shajara kutoka nilipokuwa na umri wa miaka 17 au 18; ni daftari la matumaini na ndoto zangu kama Mkristo mchanga. Na moja ya ndoto hizo ilikuwa kuwa mmishonari.

Tulikuwa tu na mzungumzaji mgeni katika Umoja wa Kikristo wa shule yetu ambaye alizungumza kuhusu safari zake kuanzisha vituo vya misheni, kuendesha shule za Jumapili, na kuwageuza watu kuwa Wakristo. Alikuwa mzungumzaji mzuri sana na moyo wangu mchanga uliwaka kwa msisimko kwa uwezekano wa kuwa mtumishi wa Mungu katika sehemu za mbali. Usiku huo niliandika: “Nitakuwa mmishonari, kwa kuwa ninahisi huo ni mwito wa Mungu kwangu…”

Hili lilikusudiwa vizuri, lakini haikuwa muda mrefu kabla ya kuvunjika moyo. Muda si muda niligundua kwamba njia yangu ya “uinjilisti” ilihitaji kina zaidi kuliko nia njema tu.

Nilijua mistari mingi ya Biblia na ningeweza kueleza ahadi ambazo zilikuwa zimetimizwa kutoka kwa manabii katika Agano la Kale - lakini sikuweza kuacha kukasirika, kujisikitikia, kukasirika, na kufikiria mawazo machungu na hasira. Nilijua kwamba kuishi kwa njia hii si kile nilichosoma katika Matendo na Agano Jipya lingine. Licha ya ujuzi wote niliokuwa nao, nilihisi huzuni na sikuwa na wazo wazi la kile hasa ambacho Mungu alitaka kutoka kwangu.

Karibu na nyumbani

Ijapokuwa nilifikiri najua kila kitu, Mungu polepole akanivuta katika uhusiano wa karibu naye ambapo nilianza kumsikiliza na kujinyenyekeza. Lakini bado nilitumia muda kuota; Bado ningeweza kufikiria mambo kadhaa ambayo ningeweza kufanya vizuri sana katika kanisa langu la mtaa.

Jambo ambalo nilikuwa mwepesi kuelewa lilikuwa hili: Mwili wa Kristo unahitaji watenda kazi walio tayari, lakini siwezi kujiamulia jinsi Mungu atanitumia - siwezi kuamua kuwa mkono wakati Mungu ananihitaji kama mguu. Sitakuwa na manufaa yoyote nikijaribu kuwa kitu ambacho Mungu hakukusudia niwe. "Lakini sasa Mungu ameweka viungo, kila kimoja katika mwili kama alivyotaka." 1 Wakorintho 12:18.

Mwishowe, nilipata uwanja wangu wa misheni kuwa karibu na nyumbani, na kuwa na jukumu la kuwalea watoto kulininyenyekeza kwa sababu punde niligundua jinsi asili yangu mwenyewe ingeweza kutokea haraka. Lakini jambo muhimu lilikuwa kwamba njia ambayo Mungu alikuwa amepanga kwa ajili yangu ilikuwa ili kuniunda - majaribu na masikitiko ambayo nilikabili yalinifundisha kuhusu maisha yangu mwenyewe, na kuhusu wema wa Mungu.

Ni Mungu anayeamua

Mungu hahitaji watu ambao wanaweza kujiona kama wamisionari, au wainjilisti, au walimu. Mungu Mwenyewe huwaumba watu katika majukumu haya. Anachotaka Mungu ni kwamba tuwe watiifu kwa yale anayotuonyesha na kwamba tujihukumu wenyewe na kupinga dhambi. Ikiwa tuko katika mchakato huu, basi tunakuwa aina ya nyenzo ambazo Anaweza kutumia - sio hapo awali.

Na tunapoishi hivi basi jambo la ajabu hutokea, hata bila sisi kutambua. Tunaundwa kuwa kitu muhimu; tunakuwa zana Zake - tayari kunyakuliwa na kutumiwa, lakini tuko tayari kuachwa kimya kwenye rafu ikiwa hakuna matumizi ya haraka kwa ajili yetu.

Jambo moja ni hakika: mpango wowote wa Mungu kwa ajili yetu ulivyo, kama Wakristo tunaojihukumu wenyewe na kuweka mioyo yetu safi, sisi ni nguvu ya kudumu ya wema ndani ya mwili wa Kristo popote tulipo, chochote tulicho.

“Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili; Bali husuda ni ubovu wa mifupa.” Mithali 14:30.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Maggie Pope yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.