Je, Kweli Yesu alisema kwamba tunapaswa kuwachukia wazazi wetu?

Je, Kweli Yesu alisema kwamba tunapaswa kuwachukia wazazi wetu?

Chuki ni neno lenye nguvu. Je, Tunapaswa kumchukia baba na mama yetu, mke na watoto, kaka na dada, na hata sisi wenyewe?

22/11/20184 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, Kweli Yesu alisema kwamba tunapaswa kuwachukia wazazi wetu?

6 dak

Wachukie baba na mama?

“Mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mfuasi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake na mama yake, mke wake na watoto, kaka zake na dada zake; naam, hata maisha yake mwenyewe.” Luka 14:26

 

Ni wazi kwamba Yesu hakumaanisha kwamba tunapaswa kumchukia baba na mama yetu, kwa sababu imeandikwa pia kuwa kuheshimu baba yako na mama yako ndio amri ya kwanza iliyo na ahadi.Kwa nini Biblia inasema kitu tofauti hapa? Je,Yesu anamaanisha nini hapa? Kwa nini utumie lugha kali?

 

“Uwe mwanafunzi wangu”

Kuwa mwanafunzi wa Yesu inamaanisha kwamba tunafuata anakoongoza. Ili kufanya hivyo tuna zana ambazo tunaweza kutumia. Tunalo Neno la Mungu, ambalo ni kitabu cha maagizo ya jinsi tunapaswa kuishi, na tunaye Roho Mtakatifu kutufundisha na kutusaidia. Ikiwa tutafuata maagizo haya kutoka kwa Neno la Mungu na Roho Mtakatifu basi tunaweza kuwa wanafunzi.

Hiyo inamaanisha kwamba ikiwa watu wengine watatupa ushauri, maoni, au faraja ambayo inakwenda kinyume na kile Roho inatuongoza, basi tunapaswa kuamua kusimama kidete na kutii imani yetu. Uamuzi huu unaweza kuwa mgumu au chungu. Yesu anatuambia hapa kwamba tunahitaji kuwa tayari kutoa kila kitu ili tuweze kuwa wanafunzi Wake.

 

Jambo lile lile huenda kwa uhusiano wowote au urafiki. Gharama ya kuwa mwanafunzi ni kwamba Yesu lazima aje kwanza. Kwa hivyo, ikiwa hiyo inamaanisha kwamba lazima tufanye kujitenga wazi kabisa kati yetu na wengine, basi hilo ndilo tunapaswa kufanya.

Marafiki na familia wanaweza kutuambia kuwa kitu "sio kibaya sana," au kwamba tunaweza kufanya kitu ambacho tunajua mioyoni mwetu kitakuwa kibaya kwetu kama mwanafunzi. Linapotokea hilo, tunapaswa kumtii Yesu kuliko yeyote. Tunapaswa kuwa thabiti sana na tufanye wazi tunaposimama na tusiathiriwe nao. Hapo ndipo tunapaswa kuchukia mama na baba, marafiki na chochote kinachotaka kutuzuia katika kumtii Yesu. Hiyo inamaanisha kwamba mimi hufanya anachosema Yesu, na ninampenda kuliko kitu kingine chochote.

 

Si rahisi kila wakati. Mara nyingi tunapaswa kutoa kitu ambacho tunataka kuweka. Labda tunajua kwamba watu wengine watatudharau, au labda tutapoteza rafiki. Lakini Yesu pia alisema: “Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu zake au dada zake au baba au mama au watoto wake au mashamba kwa ajili ya jina langu, atapokea mara mia zaidi ya hayo, na atarithi uzima wa milele.” Matayo 19:29

 

Je! Tunapaswa kuyachukia maisha yetu wenyewe?

Na wakati Yesu anasema kwamba tunapaswa pia kuyachukia maisha yetu, Hasemi kwamba tunapaswa kufikiria kuwa hatuna thamani. Anazungumza juu ya mawazo yetu ya kibinadamu na hisia ambazo mara nyingi hujaribu kutuambia tuende kinyume na kile tunachojua mioyoni mwetu Roho anataka tufanye. Mara nyingi kuna mambo ambayo tunahitaji kuacha ambayo hayana uhusiano wowote na watu wengine. Tunapoona jinsi sisi ni wavivu, au jinsi tulivyo wakaidi, au jinsi ya kujipenda, au jinsi tunavyojivunia, basi hiyo sio kitu ambacho tunahitaji kuchukia? Je! Hatuhitaji kumpenda Yesu kuliko vitu hivi ili tuweze kumfuata na tujifunza kujidhibiti, upendo, unyenyekevu, fadhili, nk kutoka kwake?

 

Jambo kuu ni kwamba tunahitaji kumpenda Yesu sana hivi kwamba tuko tayari kumtanguliza mbele, mbele ya yote. Hiyo ndiyo maana ya kuchukia baba na mama, na hata maisha yetu wenyewe. Yesu alitupenda sana hata akatoa nafasi yake mbinguni kwa ajili yetu. Hakuna chochote tunachopaswa kutoa kulinganisha na hii. Na tukimtanguliza Yesu mbele ya kila kitu, atatupa mengi zaidi kuliko tunayoweza kupoteza.

 

“Maana hii dhiki yetu nyepesi na ya muda mfupi inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa uzima wa milele unaozidi sana matatizo haya. Kwa maana hatuweki mawazo yetu kwenye vitu vinavyoonekana bali kwenye vitu visivyoonekana. Maana vile vinavyoonekana ni vya muda mfupi, lakini vile visivyoonekana vinadumu milele.” 2 Wakorintho 4:17-18

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea nakala iliyochapishwa mwanzoni https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.