Je, ni lazima nibadilishe utu wangu kuwa kama Kristo?

Je, ni lazima nibadilishe utu wangu kuwa kama Kristo?

Ikiwa ninataka kuishi maisha ya Mkristo, je, ni lazima niache kuwa "mimi"?

17/2/20244 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, ni lazima nibadilishe utu wangu kuwa kama Kristo?

Ni wazi kwamba ikiwa ninaishi maisha ya Mkristo, basi ninabadilika, lakini ni lazima niache kuwa "mimi"?

Warumi 8:29 inasema kwamba tunapaswa kubadilishwa kuwa kama Yesu Kristo. Hakuna wito mkubwa kuliko huu! Lakini hii ina maana gani kwa kweli? Je, tunapaswa kubadili haiba zetu, hisia zetu za ucheshi na talanta zetu za asili, ili kuwa kama Kristo?

Sisi ni watu binafsi katika Kristo

Mungu mwenyewe aliumba kila mmoja wetu. Yeye anatupenda kama tulivyo, na amempa kila mmoja wetu haiba na talanta ambazo ni za kipekee kwetu. Hatuna haja ya kubadilisha haiba yetu kuwa kama Kristo, lakini tunapaswa kumfuata na kumtumikia kama watu wa kipekee. "Basi pana tofauti ya karama; bali roho ni yeye yule. Tena pana tofauti zahuduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote." 1 Wakorintho 12:4-6.

Haijalishi utu tulio nao, si vigumu sana kuona kwamba kitu ndani yetu kinatuzuia kufuata mfano wa Yesu wa usafi kamili, uvumilivu, upendo n.k. Paulo aliona hili ndani yake mwenyewe na kuandika katika Warumi 7:21: "Basi nimeona sheria hii, ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lilio jema, lipo lililo baya."

Tuna asili ya uharibifu

Kwa asili hatuitikii hali zetu au kwa wengine kwa usafi, uvumilivu na upendo wa Kristo. Labda tunasema kitu ambacho kinasikika kuwa hakina madhara, lakini kwa kweli kinatokana na hasira. Mambo mengine tunayofanya kila siku, pamoja na mawazo na maneno yetu, yanaweza kusukumwa na nia chafu, hofu ya mwanadamu, wasiwasi, wivu, kiburi, ubinafsi, nk. Vitu hivi sio sehemu ya utu ambao Mungu alitupa, lakini ni tabia za  dhambi  ambazo kila mtu amerithi wakati wa kuzaliwa - hii inaitwa dhambi katika mwili, au dhambi katika asili yetu ya kibinadamu (Warumi 8: 3).

Biblia inatuambia kwamba haya ni matokeo ya kuanguka. Adamu na Hawa walipomuasi Mungu katika bustani ya Edeni, dhambi iliingia na kupata nguvu katika mawazo na akili za watu. (Mwanzo 6:5.)

Kujisafisha wenyewe

Hata hivyo, Yesu alikuja kutupa njia ya kutoka katika asili hii ya dhambi: njia ya kuwa safi kabisa katika yote tunayofanya, kumfuata na kubadilishwa kuwa kama Yeye! Yohana anaandika katika 1 Yohana 3:3 kwamba wale wote wanaotumaini  kuwa kama Kristo hujitakasa  kama Kristo alivyo mtakatifu.

Ikiwa tunataka kuwa kama Yesu, basi tunajisafisha kutoka katika kila kitu kinachoenda kinyume na mapenzi mema na makamilifu ya Mungu, kwa utii wa ukweli. (1 Petro 1:22.) Hakuna kitu kinachopaswa kutumiwa kama kisingizio cha dhambi kuwa na nguvu katika maisha yetu. Tunahitaji kutumia Neno la Mungu kuhukumu mawazo, maneno na matendo yetu na kujitenga na dhambi zote!

"Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua Mawazo na makusudi ya moyo." Waebrania 4:12. Kwa maneno mengine, tunatumia Neno la Mungu kuhukumu mawazo na matendo yetu na tunakataa kwa kujua (au kujitakasa kutoka) kila kitu ambacho kina mizizi yake katika dhambi. Kama vile Yesu pia alivyofanya kama tunaweza kusoma katika Warumi 8:3.

Soma zaidi kuhusu hili katika "Yesu: Mtangulizi"[GS1] [IH2] 

Tuko huru kumtumikia Mungu kama tulivyo

Ili kuwa kama Kristo, tunahitaji kujitakasa kama inavyosema katika Neno la Mungu, na kufuata mfano wa Yesu wa kusema Hapana kwa dhambi katika asili yetu ya kibinadamu. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa kama yeye! Kisha tunaachiliwa huru kutoka katika vitu kama hofu ya mwanadamu, wasiwasi, wivu, uchafu, kiburi, na ubinafsi na tunapata matunda zaidi ya Roho kama uvumilivu, wema, upendo. Tunakuwa zaidi na zaidi kama Yesu kila siku.

Dhambi haiamui tena mawazo na matendo yetu! Tuko huru kuwa sisi wenyewe na kufanya na kusema mambo kwa moyo safi, bila kujali utu tulionao.

Mungu amepanga kazi kwa kila mmoja wetu kufanya. Katika Waefeso 2:10  imeandikwa, "Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuendane nayo ." Kuna mambo ambayo wewe tu utu wako  unaweza kufanya na ni nia ya Mungu kwamba anaweza kukutumia wewe na utu wako kufanya kila aina ya kazi nzuri!  

Tunapojitakasa kutoka katika dhambi, tutakuwa zaidi na zaidi kama Kristo. Si hivyo tu, pia tutakuwa huru zaidi na zaidi kuwa watu binafsi katika Kristo, kama vile Mungu anavyotaka tuwe.


 [GS1]Unganisha na kifungu cha 36b - Yesu: Mtangulizi, Mtangulizi

 [IH2]Unganisha kwenye makala:

https://activechristianity.africa/jesus-pioneer-forerunner

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Nellie Owens iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.