Je, unaishi maisha mazuri ya kidini au maisha ya Yesu?

Je, unaishi maisha mazuri ya kidini au maisha ya Yesu?

Inawezekana kuishi maisha ya Yesu tukiwa bado hapa duniani!

29/7/20193 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, unaishi maisha mazuri ya kidini au maisha ya Yesu?

4 dak

Paulo anaandika katika 2 Wakorintho 4:11, "Kwa maana sisi tulio hai sikuzote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wake nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti." Mstari huu unaonyesha kwamba hatuhitaji kungoja hadi tufike mbinguni ili kushiriki maisha ya Yesu. Uhai wake unaweza kufunuliwa ndani yetu na kupitia sisi tukiwa bado hapa duniani.

Maisha mazuri ya kidini kwa kushika sheria za Biblia

Watu wengi wanaishi maisha ya kawaida “mazuri” kulingana na sheria za Biblia, lakini kuishi maisha ya Kristo ni kitu tofauti kabisa. Wanaishi maisha ya dunia na wakati huo huo wanajitahidi wawezavyo kutii sheria za Biblia. Kwa kuzishika sheria hizi, wanapata maisha mazuri ya nje ya kidini. Hii inawafanya wajione wao ni bora kuliko watu wengine.

Lakini hebu tuseme, kwa mfano, kwamba unazungumza nao kuhusu kuwa mkarimu zaidi. Wanaweza kukutazama na kusema kwa sauti ya kuudhi, “Kwa nini unazungumza nami hivyo? Hujui ni kiasi gani nimetoa. Laiti ungejua ni kiasi gani nimetoa katika maisha yangu!” Ukizungumza kuhusu mateso, wangesema, “Unapaswa kujua ni kiasi gani nimeteseka. Hakuna aliyeteseka kama mimi!” Nakadhalika.

Wanatenda hivi kwa sababu hawajafika kwenye maisha mapya pamoja na Kristo na Mungu ambapo wanampenda Kristo na Mungu kwa moyo wao wote, maisha ambayo Kristo na Mungu wanaweza kuzungumza mioyoni mwao. Wamekuja katika maisha mazuri ya kidini kwa kushika sheria za Biblia, lakini ni maisha yao wenyewe. Hawajafika kwenye maisha ya Yesu.

Kuishi maisha ya Yesu

Mtume Paulo asema kwamba tunapaswa “kufa” kwa ajili yetu wenyewe. Anasema ni lazima "tutolewe kwa kifo kwa ajili ya Yesu" 2 Wakorintho 4:11. Kufa kwako ni kitu tofauti kabisa kuliko kuwa mkubwa na mwenye nguvu ndani yako kwa sababu unashika sheria.

Unaweza tu kuishi maisha ya Yesu ikiwa utakufa kwako mwenyewe. Kisha, unapohisi hamu inakuja ya kufikiri kwamba wewe ni bora kuliko wengine, na kwamba unafanya mambo vizuri zaidi kuliko wengine, unaweza kusema Hapana! na kukataa tamaa hiyo. Kisha unaimaliza tamaa hiyo. Na hicho ndicho kinachoitwa kifo cha Kristo.

Yesu alipokuwa duniani na kuona mambo haya haya, ubinafsi huu katika asili yake ya kibinadamu, aliuchukia na "kuuua". Ndiyo maana tunaiita “kifo cha Kristo”, au “kufa kwa Bwana Yesu”, kwa sababu alikuwa wa kwanza kuua uhai wake binafsi (2 Wakorintho 4:10).

Baada ya Yesu, Paulo na mitume na waamini wengine kuelewa kwamba kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, iliwezekana kwa sisi sote “kuua” dhambi katika miili yetu. "Tunatawaliwa na upendo wa Kristo, kwa kuwa sasa tunatambua kwamba mtu mmoja alikufa kwa ajili ya kila mtu, ambayo ina maana kwamba wote walishiriki kifo chake ..." 2 Wakorintho 5:14. Sasa, unapojaribiwa kutenda dhambi, unaweza kuchukia dhambi unayoiona. Unaweza kusema Hapana! kwa hilo, kukataa kulitoa, na kwa njia hii "unaiua".

Ukiendelea kufanya hivi kwa uaminifu, basi utaishi, utaishi maisha ya Yesu; uzima wa Yesu utafunuliwa zaidi na zaidi ndani yako, na watu watauona (2 Wakorintho 4:6). Kisha huna kiburi na kuanza kufikiri kuwa wewe ni bora kuliko watu wengine, lakini unakuwa mnyenyekevu, mwenye fadhili, mwenye shukrani na mwenye huruma. Ndipo watu wataona matunda haya ya Roho ambayo yanatoka katika maisha yako. Utakuja kwa maisha mapya na baraka kubwa.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yalichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii. Inatokana na hotuba ya Kaare J. Smith mnamo Machi 30, 2019.