Faida ya kumruhusu Mungu aongoze maisha yangu

Faida ya kumruhusu Mungu aongoze maisha yangu

Hadithi ya mama kuhusu kile alichokiona alipoachana na ndoto yake ya “maisha kamili".

2/5/20174 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Faida ya kumruhusu Mungu aongoze maisha yangu

8 dak

“Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.” Wagalatia 5:22-23

 

 

Ningependa kutoa ushuhuda wangu binafsi jinsi matunda ya amani na furaha yaliweza kukua katika maisha yangu.

 

Mchanga na mwenye maono

 

Nilipokuwa kijana na nimeoa hivi karibuni, nilikuwa na maoni mengi kuhusu vile maisha yangekuwa. Nilijua ni wapi na jinsi ningelea familia, ni nini mume wangu "anapaswa" kuwa, jinsi tutakavyotumia jioni zetu na jinsi watoto wangu wa baadaye watakavyokuwa wakamilifu. Nilifikiria maisha yangu yatakuwa kamili na kwamba nilikuwa na nguvu ya kufanikisha hilo. Kweli niliamini hili.

 

Kwa kweli, maisha halisi yana changamoto zake, na hakuna kitu kama maisha makamilifu. Tusingekuwa na uwezo wa kuishi mahali ambapo ningependa; mume wangu alilazimika kufanya kazi masaa mengi; watoto tuliozalisha hawakuwa malaika na walihitaji usikivu wangu mchana na usiku; Sikuweza hata kusafisha nyumba yangu kama vile ningependa. Ilionekana kama yote ninayoweza kufanya ni kupika chakula na kuweka kila mtu hai. Nilijiona sina thamani sana. Nilikuwa nimechoka, na sikufurahi, nikijaribu kuunda "maisha yangu kamili".

 

Bado nakumbuka wazi wazi jinsi msongo mzito na mwingi niliohisi. Jinsi kichwa changu kilivyoumia kutokana na njia za kutafuta namna ya kufikia ndoto zangu, wakati maisha yangu ya kila siku yalichukua umakini na nguvu zangu zote. Kadiri nilivyojaribu kudhibiti hali zangu, ndivyo nilivyovumilia zaidi. Wakati mwili wangu ulivyohisi zaidi, ndivyo maisha yangu ya kweli yalivyokuwa mabaya kwangu. Sikuweza tu kufanikisha maisha yangu kuwa yale ninayotaka, na sikuwa na amani na furaha. Kutoka nje ilionekana kama kila kitu kilikuwa sawa na nilipaswa kuwa na furaha, lakini nilikuwa nimechanganyikiwa na sikufurahia. Nilifikiri kwamba ikiwa maisha yangu yangekuwa tu vile nilivyotaka iwe, ingefanya nifurahi sana.

 

Hamu ya amani na furaha

 

Nilitamani kuwa na amani na furaha lakini sikuweza kuipata. Hauwezi kupata tunda la roho kwa kupanga maisha yako kwa njia fulani. Nilitamani sana kuwa na matunda hayo na ilibidi ninyenyekee na kumwomba Mungu anionyeshe cha kufanya. Niliomba mara nyingi sana kupitia miaka hiyo. Niliendelea kumrudia Mungu tena na tena ili kupata nguvu niliyohitaji. Unajua jinsi Biblia inavyozungumza kuhusu kwenda kwenye kiti cha enzi cha neema.

 

Matokeo ya hitaji langu ni kwamba maombi yangu yalijibiwa. Mungu alinionyesha kuwa sababu ya kukosa amani na furaha ni kwa sababu nilikuwa nikishikilia lengo langu la "maisha kamili" na "familia kamili," badala ya kutafuta mapenzi yake kwenye maisha yangu. Nilidhani nilijua kile ninachohitaji, lakini ukweli ni kwamba nilihitaji kitu tofauti kabisa ili nikue kiroho. Nilihitaji kuachilia na kuchukua kila siku kama inavyokuja na kuwa tayari kuishi maisha yangu kama Mungu alivyopanga. Ilinibidi kukubali mambo kama yalivyo "sasa" badala ya "kile nilichodhani kinapaswa kuwa."

 

Vifungu hivi vilinisaidia sana:

 

“Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake.” Warumi 8:28

 

“Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao, katika kutenda mema, kama kwa Muumba mwaminifu.” 1 petro 4:19

 

Nilimruhusu Mungu ayaumbe maisha yangu

 

Nilimpa Mungu maisha yangu na kumruhusu ayaumbe maisha yangu vile anavyotaka, na siyo jinsi ninavyofikiria iwe. Nimemwacha Mungu asimamie. Maumivu ya kichwa na wasiwasi viliondoka na nikaanza kupata amani nilipomwamini Mungu na sikujaribu tena, kwa njia yangu ya kibinadamu, kuwa mkamilifu. Kwa kila siku nilipojinyenyekeza kufanya mapenzi ya Mungu, furaha yangu ilirudi. Kwa kweli, ilikuwa furaha mpya, furaha ya ndani zaidi!

 

Hakuna kitu kitamu kuliko kusalimisha mapenzi yangu kwa Mungu na kumruhusu atunze wasiwasi wangu. Sijawahi kukosa kitu chochote, na ninafurahi! Ninaendelea kutoa maisha yangu kwake kwa kufanya yaliyo sawa. Maisha hayakutakiwa kuwa mazito kamwe. Hatukukusudiwa kuyadhibiti kamwe. Hiyo ni kazi ya Mungu. Kazi yangu ni kuishi kwa uaminifu katika kile Anachonipangia, siku moja kwa wakati.

 

“Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu; kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi.” Mathayo 11:28-30

 

Natarajia siku za usoni, na nina hamu ya kujua nini Mungu amepanga kwenye maisha yangu. Ninashukuru sana kujua ufunguo halisi wa amani na furaha, na kwamba hauhusiani na kile ninachoweza!

 

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Tereza Balazs iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.