Kuwa wewe mwenyewe

Kuwa wewe mwenyewe

Muda mwingine nilitamani kwamba ningeacha tu kujali namna watu wengine walivyokuwa wakifikiria juu yangu.

24/1/20184 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kuwa wewe mwenyewe

7 dak

Nikiwa na miaka kumi na, shuleni, watu waliniambia kila mara, “Iwe tu wewe mwenyewe. Huna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu kile ambacho watu wanafikiri juu yako; kuwa wewe mwenyewe na kila kitu kitakuwa sawa."

Hilo lilisikika kuwa kubwa sana, na wakati mwingine nilitamani kwamba, kana kwamba kwa uchawi, nisingeweza ghafla kutojali marafiki zangu wote na watu wengine muhimu maishani mwangu walifikiria nini kunihusu, au kushawishiwa nao kwa urahisi. Lakini, bila shaka, haikutokea hivyo.

Huwezi kuwatumikia mabwana wawili

Ukweli ni kwamba ninahitaji kufanya uamuzi thabiti kuhusu ni nani ninayetaka kumtumikia na kumpendeza. Na siwezi kumtumikia Mungu na kumpendeza Mungu na watu pia!

Labda niko na marafiki wachache na wanaanza kusengenya au wana fikra hasi tu. Ninajua kile ambacho Mungu anataka nichague: Angetaka niseme mema kuwahusu wengine na kuwa mwenye shukrani kwa kila jambo. Swali ni: Je, nitafanya kile ambacho Mungu anataka nifanye, au “nitafuatana na watu wengine wote” kwa sababu “si mbaya sana”? Ni wazi kutokana na hali kama hizi kwamba huwezi kumpendeza Mungu na watu. Haiwezekani tu.

Wakati mwingine, maamuzi haya ya kuachana na kuwapendeza watu yanaweza kuwa magumu sana. Hii ni kweli hasa ikiwa ni watu ambao wamekuwa karibu sana nami, labda hata wanafamilia ambao ninawapenda sana.

Yesu alisema hivi kuhusu hali kama hizi: “Msidhani kuwa nimekuja kuleta amani duniani; la! Sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu. Na adui za mtu wale wa nyumbani mwake. Na apendaye baba au mama kuliko mimi, hanistahili; wala apendaye mwana au binti kuliko mimi, hanistahili.” Mathayo 10:34-37.

HAKUNA nafasi ya dhambi

Yesu alichukia dhambi. Kwa hivyo Aliposema, “Nilikuja kuleta upanga,” Alimaanisha kwamba Hakuwa na nafasi kabisa ya dhambi maishani Mwake - hata ikiwa ilikuwa ni familia Yake ya karibu na marafiki wanaojaribu kumshawishi.

Ikawa wazi kwangu kwamba ikiwa ninataka kumpendeza na kumtumikia Mungu, ninahitaji pia hili “HAKUNA nafasi ya dhambi” maishani mwangu. Siwezi kujiunga na mazungumzo ambapo wanapiga porojo au kuzungumza mambo mabaya na machafu. Na siwezi kukubaliana na dhambi kwa sababu tu marafiki zangu wa karibu wananiambia kuwa ni sawa na hakuna kitu kibaya.

Badala yake, watu wanahitaji kuhisi kuwa kuna "upanga" dhidi ya dhambi zote maishani mwangu. Sikubaliani na dhambi, na ninakataa kujitoa kwa dhambi! Inaweza kuumiza sana ninapolazimika kuachana mahusiano ya kidunia ili kujiweka safi, lakini ninahitaji kufanya uamuzi thabiti ni nani nitamtumikia na kumpendeza, kwa sababu “nitatumikia dhambi au kumtumikia Mungu”.Hakuna suluhisho la kimiujiza

Bila shaka, ninapowapenda na kuwajali marafiki na familia ambao wamechagua njia tofauti, ninatamani sana kuona mambo yanawaendea vyema. Kisha ninaweza kufanya kile ambacho Paulo alimwambia Timotheo: “tunza nafsi yako, na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo; kwa maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia.” 1 Timotheo 4:16. Hii ina maana kwamba ni lazima nijitunze ili niishi kama ilivyoandikwa katika Biblia. Kisha nitajiokoa nafsi yangu na wale wanaonisikiliza. Ninaweza pia kuwaonyesha wema na upendo, na kuomba kwamba Mungu atazungumza nao na kuwasaidia kuchagua kumtumikia.

Sasa ninapotazama nyuma,natamani ningalielewa kwamba “kuwa wewe mwenyewe” ni sawa na “Usishawishiwe kirahisi na watu.” Hapana, huwezi kujiweka huru kimiujiza kutokana katika kujali kile ambacho wengine wanafikiri, lakini unaweza kufanya uamuzi thabiti wa kumtumikia Mungu pekee na kumpendeza Yeye tu. Na unapofanya uamuzi huo, Mungu anakupa nguvu zote na msaada unaohitaji daima kuchagua lililo jema.

Kwa hiyo, ikiwa unapaswa kufanya uamuzi katika maisha yako, mwombe Mungu akusaidie kuwa imara na kuchagua tu mema na kuishi kwa ajili yake Yeye pekee. Mungu aliahidi kwamba mambo yataenda vizuri, na tunapoamini hili, tunaelewa kwamba ingawa mambo hayatakuwa tofauti kabisa, tutakuwa na uwezo wote tunaohitaji ili kupigana hivi “vita vyema vya imani”. (1 Timotheo 6:12) na “kushinda mambo haya yote na kuzidi kwa upendo wake”. Warumi 8:37.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Page Owens yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.