Mambo matatu ya kuacha kufanya mwaka huu (na milele)

Mambo matatu ya kuacha kufanya mwaka huu (na milele)

Hii hakika itakufanya uwe na furaha zaidi!

14/1/20194 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Mambo matatu ya kuacha kufanya mwaka huu (na milele)

Haya ni mambo matatu ambayo Biblia inasema waziwazi hatupaswi kuyafanya - na wengi wetu ambao ni Wakristo tunafahamu hili. Lakini wanalala sana katika asili yetu, na mara nyingi hatuoni kwa nini tunafanya mambo haya.

Wasiwasi

Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini; wala miili yenu mvae nini. Maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi?. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi, wala hawavuni, wala hawakusanyi ghalani; na baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je! Si zaidi ya kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua anaweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja?” Mathayo 6:25-27.

Baadhi yetu tuna wasiwasi sana. Kuna mambo mengi ambayo tunataka kudhibiti. Na kuna mambo mengi ambayo hatuwezi kudhibiti. Tunaweza kutumia muda mwingi kuhangaikia mambo haya, tukiwazia kwamba mabaya zaidi yatatokea.

Wakati mwingine unapojaribiwa kuwa na wasiwasi, jaribu kufikiria kwa nini una wasiwasi. Je, inaweza kuwa inatokana na ukosefu wa imani na tumaini kwa Mungu? Hata kama mambo yataenda kwa “njia mbaya zaidi,” je, tunaamini yale ambayo Mungu ameahidi, kwamba mambo yote hufanya kazi pamoja kwa manufaa kwa wale wanaompenda? (Warumi 8:28.)

“Kuamini” hakumaanishi kwamba sikuzote mambo yataenda jinsi tunavyotaka. Lakini inamaanisha kwamba tuna amani na pumziko katika kila hali, kwa sababu tunaamini katika mpango kamili wa Mungu kwa ajili yetu katika yote yanayotokea.

“Basi utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho; kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake." Mathayo 6:33-34.Kuhukumu wengine

"Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi." Mathayo 7:1.

Haikuweza kusemwa kwa uwazi zaidi kuliko hivyo. Lakini ikiwa sisi ni waaminifu, lazima tukubali kwamba sio rahisi sana. Ubongo wetu hufikiria maelfu ya mawazo kila siku. Daima tunapanga katika mawazo yetu mambo tunayoona, kusikia na kushuhudia, kushangaa juu ya mambo na kuwa na maoni. Ni mawazo mangapi kati ya hayo ambayo ni ya kweli kwa asilimia 100, ya haki, safi na mema? ( Wafilipi 4:8 )

Inapokuja kwa kile tunachofikiri kuhusu watu wengine, je, tunakuwa na maoni kulingana na kile tunachoona na kusikia, au inaweza kuwa kwamba kuna mengi ambayo hatuoni au kujua? Je, “tunajikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki” kama Petro anavyotuambia tufanye katika 1 Petro 2:23? Kufanya hivi kunatoa maana mpya kabisa ya “kuteka nyara fikra zetu”, kama ilivyoandikwa katika 2 Wakorintho 10:5. Mistari hii inaweka wazi kabisa kwamba tuna mambo mengi katika mawazo yetu ambayo tunatakiwa kuyashinda.

Kusengenya

Kuhukumu ni jambo tunalofanya moja kwa moja. Lakini tunapoona ni mara ngapi tunajaribiwa kuwahukumu wengine katika mawazo yetu, na kuanza kufanya kazi ili kuweka mioyo yetu safi, basi masengenyo pia yatakoma haraka sana, kwa sababu kusengenya huanza na wazo.

Je, ni sababu gani hasa ya kutaka kuwasengenya wengine? Je, inaweza kuwa kwamba tuna wivu, haturidhiki, hatuna huruma, tunajiona kuwa waadilifu, kwamba tunapenda kusengenya au tunafikiri sisi ni bora kuliko mtu mwingine (ambacho kwa kweli ni kiburi)? ( Wafilipi 2:3 )

ni watu wa nia mbaya, wasengenyaji… ambao wakijua hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wanastahili mauti, wala si hivyo tu, bali wanakubali nao wayatendao.” Warumi 1:29-32.

Sasa ikiwa tunaona kwamba bado tunahangaika, kuhukumu na kusengenya, kumbuka kwamba bado tuko katika wakati wa neema na bado tunaweza kurekebisha mambo. Kwa nini usiamue kuacha kuhangaika, kuhukumu na kusengenya mwaka huu? Wanaishi ndani sana katika asili yetu ya binadamu, lakini tunaweza kuwashinda. Sio tu kwamba hii itatufanya tuwe na furaha zaidi, pia itafanya uhusiano wetu na wengine kuwa bora zaidi. Hebu fikiria jinsi inavyoweza kuwa ikiwa tutaachana na mambo haya 3 mwaka huu! Fikiria jinsi inavyoweza kuwa vizuri kuishi na moyo safi!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Eunice Ng iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.