Jinsi nilivyopata maana katika maisha yangu

Jinsi nilivyopata maana katika maisha yangu

Inaweza kuwa ngumu kupata maana ya maisha wakati kila siku inapita sawa na ile ya hapo awali, hadi uanze kutazama maisha kwa njia mpya kabisa.

9/2/20175 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Jinsi nilivyopata maana katika maisha yangu

Kengele yako inazima, na kukuamsha kutoka katika usingizi mzuri na wa amani. Unajisikia kama kurudi tena kulala. Hutaki kutoka kitandani. Hutaki kukabiliana na siku. Unajiuliza: Kwani ni lazima niamke? Kuna umuhimu gani?

Je! nyakati nyingine wewe pia huhisi hivyo?

Maisha yanaweza kuhisi nzito wakati mwingine. Mambo kama vile matatizo ya pesa, shinikizo kutoka kwa marafiki, mahusiano magumu, shule, au kazi inawezekana kuhisi kama ni mizigo mikubwa sana. Labda unatazama habari na baadaye unahisi kukasirishwa tu na jinsi mambo yalivyo mabaya duniani. Ni nini maana ya yote?

"Tumezaliwa. Tunaenda shule ili tupate kazi. Tunapata kazi ili tupate pesa. Tunapata pesa ili tuweze kuishi. Tunaishi ili tuende kwenye kazi yetu." Ni mduara usio na mwisho unaojirudia tena na tena.

Hoja ni ipi?

Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikifikiria. Maisha yalikuwa mapambano yale yale kila siku, na yalijiona kuwa tupu na hayana maana. Sikufikiri kwamba jambo lolote nililofanya lingeweza kuleta mabadiliko kikweli, na nilihisi kwamba maisha yangu hayakuwa na maana ya kweli. Hata nilipokuwa nikifanya kitu "kizuri" bado nilihisi tupu ndani.

Nilijua lazima kuwe na maana nyingine maishani. Nilifikiri kuhusu mambo ya kawaida ambayo watu wengi huishi kwa ajili yake - familia, marafiki, kazi zao, pesa, n.k. - na nilijua kwamba hata kama ningepata vitu hivyo vyote haingewahi kunipa maana halisi niliyokuwa nikitafuta. Ingawa mambo hayo yote yanaweza kuniletea furaha kidogo, yatadumu kwa muda tu. Ndani yangu bado utupu ungekuwepo. Nilikuwa nimeanza kutilia shaka kwamba ningewahi kuwa na furaha au kupata kusudi maishani. Nilijiuliza, "Ni nini maana ya maisha?"

Sikuzote nilikuwa nikienda kanisani tangu nilipokuwa mtoto. Nilijua nilitaka kuwa Mkristo na kuwa "mtu mwema", lakini niligundua kwamba baada ya muda hili pia lilihisi kuwa halina maana kwani bado nilikuwa nimebaki na utupu ambao nisingeweza kueleza. Ilikuwa ni wakati nilipokuwa kwenye kongamano la Kikristo ndipo hatimaye nilipata jibu.

Msemaji alieleza kwamba tunaweza kubadilika, tunaweza kuwa mtu mpya, tunaweza kuwa sehemu ya bibi-arusi wa Kristo ambaye ni mtakatifu na asiye na kosa (1 Petro 1:19 .) Tuna nafasi nzuri sana ya kuwa ndani ya bibi-arusi wa Kristo na kuwa mtu mpya!

 

 

Kipande kilichokosekana

Hiyo ndiyo nilikuwa nikikosa! Ningeweza kuwa mtu mpya, ningeweza kubadilika. Nilipokuwa nimeketi pale nilijua kwamba sipendi nilivyokuwa kulingana na asili yangu ya kibinadamu - tabia zangu za ubinafsi, majibu yangu ya haraka, jinsi nilivyowahukumu wengine kwa urahisi. Hili liko ndani kabisa ya asili yangu, lakini kwa msaada wa Yesu ninaweza kuwa huru kutokana na mambo haya na kupata asili mpya kabisa - asili ya kimungu! Hiyo ndiyo maana ya maisha.

"Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno, za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya Uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa." 2 Petro 1:4.

Sikuwa nimeielewa hapo awali, lakini utupu niliokuwa nimehisi ndani kwa kweli ulikuwa hamu kubwa ya kitu cha milele. Kwa kitu cha thamani ya kweli na cha thamani ambacho hakitaondoka. Hili lilipodhihirika kwangu lilinipa mtazamo mpya kabisa juu ya maisha. Badala ya kufanya tu "majukumu ya kila siku" na kuifanya tu siku nzima, niliweza kuona kila siku kama fursa ya kubadilika na kupata kitu cha milele!

Ikiwa nitakuwa sehemu ya bibi-arusi wa Kristo (Ufunuo 21:9) ina maana kwamba ni lazima nimjue Yesu. Je, ninawezaje kumjua Yeye? Kwa kumfuata Yeye, kwa kusema Hapana kwa mapenzi yangu mwenyewe na kufanya mapenzi ya Mungu ninapoingia katika majaribio na majaribu, kama vile Yeye alivyofanya.

"Akawaambia wote, "Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate." Luka 9:23.

Kazi inayoendelea

Katika hali zangu za kila siku, Mungu anaweza kunionyesha mambo kunihusu ambayo yanahitaji kubadilika. Labda nilijibu vibaya hapa; Labda nilikuwa nikijaribu kubembeleza mtu pale, n.k. Ninapoona na kukiri mambo haya naweza kufanya jambo nayo kikamilifu, ninaweza kuwa macho zaidi wakati mwingine nikija katika hali sawa. Kwa njia hii, ninatembea jinsi Yesu alivyotembea alipokuwa duniani. Hii ndiyo njia ya asili ya kimungu.

“Tusipovitazama vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele.” 2 Wakorintho 2:18.

Ninapoendelea na siku yangu yote naweza kuomba ili nisione tu hali za kila siku nilizo nazo, bali nione thamani ya milele ninayoweza kupata kutokana na hali hizo. (Waefeso 1:18.) Kila kitu ambacho Mungu hutuma kwa njia yangu ni fursa ya kuwa huru kutokana na tamaa zangu za dhambi, na kupata zaidi ya matunda ya Roho.

Ninapoingia katika hali ambapo ninaona kitu ndani yangu ambacho najua ni cha dhambi, ninaweza kumwomba Yesu anipe nguvu ya kusema Hapana kwa jambo ninaloona ndani yangu. Ninapofanya hivi katika kila hali ambayo Mungu ananituma, nitabadilika, kidogo kidogo, na kuwa zaidi na zaidi kama Yeye. Ninatayarishwa kwa umilele.

“Na dunia inapita, pamoja na tamaa zake, bale yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata millele” 1 Yohana 2:17.

Maisha hayategemei kazi ninayofanya au hali yangu ya kila siku, bali ni kutumia hali ambazo Mungu ananipa ili kubadilishwa kutoka jinsi nilivyo kuwa mtu mpya kabisa! Hii inanipa sababu ya kuamka kitandani kila asubuhi! Hii huleta maana ya kweli kwa maisha yangu!

“Lakini sisi sote, kwa uso usiotiw tuaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane kwa mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye.” 2 Wakorintho 3:18.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Karen Clarmo yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.