Nilikuwa tayari kukata tamaa juu ya imani, lakini Mungu asingekata tamaa juu yangu

Nilikuwa tayari kukata tamaa juu ya imani, lakini Mungu asingekata tamaa juu yangu

Nilikuwa nimesahau kitu muhimu sana na cha lazima - tuzo yangu kubwa.

10/8/20154 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Nilikuwa tayari kukata tamaa juu ya imani, lakini Mungu asingekata tamaa juu yangu

Miaka michache iliyopita, nilipitia wakati mgumu sana. Nilivunjika moyo sana katika vita yangu dhidi ya dhambi ndani yangu na nilikuwa tayari kukata tamaa kabisa. Ilikuwa ngumu sana. Maisha yote ya kupigana dhidi ya dhambi yalionekana kuwa mengi sana, ya kuchosha sana. Ninaweza kupumzika kidogo lini? Je, Ningewezaje "kutochoka kufanya mema", kama ilivyoandikwa katika Wagalatia 6: 9?

 

Kwa kutiwa moyo sana na mama yangu, hivi karibuni niligundua kuwa shida ni kwamba sikuona lengo langu tena. "Bila maono, watu wanaangamia." Mithali 29:18. Hii ilikuwa ikitimia maishani mwangu. Nilikuwa naangalia tu maisha yangu hapa duniani na nilisahau kutarajia umilele. Je, Askari anawezaje kuendelea kupigana vitani, wakati haoni lengo mbele yake - mwisho wa vita, na lengo ambalo alikuwa akilipigania?

 

Maono yangu ni nini?

 

“Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo; akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri.” Waebrania 11:25-26

 

Nilianza kutafuta katika Neno la Mungu ili kujua ni nini hasa thawabu hii. "Yeye ashindaye, nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti change chake cha enzi." Ufunuo 3:21. Ahadi hiyo peke yake inasikika kama sababu ya kutosha kushinda dhambi zote maishani mwangu! Lakini kupitia usomaji wangu pia nimepata mengi zaidi:

 

Mbinguni, nitakuwa pamoja na wale wote ambao wamemfuata Yesu kwenye njia ya kushinda dhambi - kutoka kwa wanafunzi wa kwanza, hadi mama yangu mpendwa. Kutakuwa na amani kamili na umoja hapo - bila kuguswa na dhambi. Sitahuzunika tena juu ya dhambi ambayo ninapata katika asili yangu mwenyewe. Badala yake, nitaonyesha wema, upendo, furaha; fadhila zote ambazo ninapata ninaposhinda dhambi!

 Nitakuwa pamoja na Yesu, ninayempenda juu ya kila kitu, milele!

 

Mabadiliko ya kuvutia

 

Nakumbuka nilifikiria wakati huo, kwamba hata ikiwa kuishi kwa Mungu kulifanya kila siku hapa duniani kuwa mapambano makubwa sana, hata ikiwa nilijisikia vibaya kwa maisha yangu yote, bado ingekuwa na faida mwishowe nilipokutana na Yesu na nilipokea tuzo yangu.

 

Kwa hivyo nilifanya hivyo. Nilijitolea yote. Niliacha kila kitu na kutoa moyo wangu vizuri kwa Mungu. Nilijisemea, "Muda mfupi tu wa maisha ya shida na kisha ninaweza kuingia kwenye furaha ambayo Mungu ameniahidi."

 

Lakini jambo la kufurahisha lilitokea. Badala ya kuwa mnyonge, nilifurahi! Nilijionea mwenyewe maneno ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu katika Mwanzo 15: 1: "Usiogope, Abramu. Mimi ni ngao yako, thawabu yako kubwa sana.”

 

Nikiwa na Mungu kama ngao yangu, na macho yangu yakielekezwa kwenye lengo lililoko mbele, ninaweza kuishi bila kukubali dhambi kamwe. Ninapoingia kwenye vishawishi sasa, inaniletea furaha, kwa sababu naona kile ninachopigania, badala ya kuangalia tu mateso. Ni fursa ambazo zinanisaidia kunileta karibu na lengo hilo, ikiwa nitazichukua katika njia sahihi.

 

Hisia hizo za giza, nzito bado zingependa kunishika wakati mambo yanakuwa magumu, lakini najua sasa kuwa chanzo cha hisia hizo ni kutoamini ahadi za Mungu. Na ninaweza kuzishinda kwa kuchagua kuamini Neno la Mungu na kuangalia moja kwa moja mbele kwenye lengo.

 

Kuonja thawabu

 

Na jambo bora zaidi ambalo nimegundua ni kwamba siyo lazima usubiri hadi ufike mbinguni ili kuonja thawabu ya uaminifu wako. Baraka kutoka kwa Mungu huanzia hapa katika maisha haya. Kushinda dhambi kumenipa amani na furaha, na vita ambavyo lazima nipigane ni vifupi na vya mwisho. Mungu hunipa nguvu ya kutokuchoka katika majaribu yangu, na ninaburudishwa katika roho yangu ninaposoma Neno Lake.

 

Imeandikwa kwamba macho ya Bwana hutembea juu ya dunia yote, kusaidia wale ambao mioyo yao ni ya kwake kabisa, na hii ndio faraja yangu. (2 Nyakati 16: 9). Na Mungu kando yangu na lengo langu mbele yangu, siwezi kushindwa katika vita vyangu dhidi ya dhambi. Asante Mungu kwa ahadi ambazo ameahidi kwa wale ambao ni waaminifu kwake!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Julia Albig iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.