Sarah: Aliamini kwamba Mungu angetimiza ahadi yake

Sarah: Aliamini kwamba Mungu angetimiza ahadi yake

Ingekuwa kawaida kabisa kwa Sarah kutoamini kuwa atakuwa na mtoto wa kiume…hata hivyo, alikuwa na miaka 90.

24/5/20184 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Sarah: Aliamini kwamba Mungu angetimiza ahadi yake

Sarah: Mwanamke wa imani (Waebrania 11:11)

 

Je, Ikiwa mtu angekuambia kuwa ulikusudiwa kufanya kitu ambacho hakiwezekani? Kwa mfano, kupata mtoto kwenye umri zaidi ya miaka 90…

Tunaweza kuelewa kwamba wakati Sara aliposikia unabii wa kwanza kwamba atazaa mtoto wa kiume katika uzee wake, majibu yake ya kwanza yalikuwa ni kucheka. (Mwanzo 18: 10-12.)

 

Lakini ahadi ambayo Mungu alikuwa amempa Ibrahimu ilikuwa, “Nitambariki na hakika nitakupatia mwana kwake. “Nitambariki na kwamba atakuwa mama wa mataifa, wafalme wa mataifa watatoka kwake.” Mwanzo 17:16

 

Na hivyo ndivyo ilivyotokea. “Sara akapata mimba, akamzalia Abrahamu mwana katika uzee wake, majira yale ya Mungu aliomwahidi.”  Mwanzo 21:2

 

Katika Waebrania 11 inasema, "Kwa imani Abrahamu, ingawa alikuwa mzee wa umri, naye Sara mwenyewe aliyekuwa tasa, alipokea uwezo wa kuwa baba kwa sababu alimhesabu Mungu aliyemwahidi kuwa mwaminifu na kwamba angetimiza ahadi yake.” Waebrania 11:11. Kwa hivyo mahali fulani kati ya kusikia unabii na kumzaa mtoto, Sarah aliamini kwamba Mungu atatimiza ahadi yake.

 

Mtumaini Mungu

 

Kulingana na sheria za asili, isingewezekana kwa Sarah kupata mtoto, lakini aliweza kushinda hii. Katika tafsiri nyingine ya Biblia inasema kwamba alipata nguvu. Siri ya nguvu yake ni kwamba alimwamini Mungu na ahadi zake. Ikiwa tunamwamini Mungu tunapata nguvu ya kuvunja "kuta" zote na kufikia kile ambacho Mungu ameahidi. Inavunja shaka, kutokuamini, kukata tamaa, kutokuwa na tumaini, na chochote kingine kinachosimama. Bwana mwenyewe alimwambia Ibrahimu, “Je, Kuna jambo gumu kwa Bwana?” (Mwanzo 18:14.)

 

Imani inamaanisha kwamba hatukati tamaa! Mungu hatatupa kazi ya kufanya hadi atupe kile tunachohitaji, hekima, na nguvu ya kuifanya kazi hiyo. Hii haihusiani tu na ahadi za nje, kama vile mtoto ambaye Mungu alikuwa ameahidi kwa Sara na Ibrahimu. Inatumika pia wakati hali zinapotokea katika maisha yetu ambazo zinaonekana kutowezekana kulingana na ufahamu wetu wa kibinadamu, ikiwa hizi zinakuja kama matokeo ya hali zetu, au kwa sababu ya dhambi tunayoiona ndani yetu. "Je, Kuna jambo gumu kwa Bwana?"

 

Kwa rahisi tunaona udhaifu wetu wa asili, kama vile Sarah alivyofanya alipocheka. Tunaona jinsi tulivyo dhaifu kusimama kama watu, kushinda, kuvumilia katika hali hizo. Tunaona makosa yetu, hisia zetu, mawazo yetu, ubinafsi wetu. Labda tunaona jinsi tunavyokosa subira wakati tunapohitaji uvumilivu zaidi. Tunaona hasira zetu, kwamba tumekata tamaa kwa urahisi, tamaa zetu za dhambi, chochote iwe. Hatupaswi kujiangalia kwa nguvu wakati tunahitaji, basi hakika tutashindwa. Lakini hakuna jambo gumu kwa Bwana!

 

Tunahitaji kuamini kwa moyo wetu wote kwamba Mungu "anaweza kufanya mengi zaidi ya vile tuombavyo, au hata kufikiria.” Waefeso 3:20. Tunapoweka imani yetu kwake, basi ni kutoka kwake kwamba tunapata msaada wote tunaohitaji, na nguvu ya kutuokoa kutoka kwemye udhaifu wetu, tabia mbaya, na dhambi. Tunapoamini kwamba Mungu atafanya kile alichoahidi, basi tunapata nguvu ya kushinda dhambi hiyo katika asili yetu. Imani ya Sarah imekuwa mfano nzuri kwetu kuifuata.

 

Je, Unaamini?

 

Swali ni je, unamwamini Yeye ambaye ameahidi kutokuacha kamwe wala kukusahau? (Yoshua 1: 5.) Yeye ambaye ameahidi kwamba hautajaribiwa zaidi ya vile unavyoweza kuvumilia? (1 Wakorintho 10:13.) Je! Unaamini kwamba amekupa kila kitu unachohitaji kwa kuishi maisha ya kumcha Mungu? (2 Petro 1: 3.)

 

Ikiwa unamwamini Mungu, unaweza kwenda mbele hata ikiwa mambo yanaonekana hayawezekani. Imani kwa Mungu hutupa ujasiri wa kuendelea na kamwe kutokata tamaa. Anapoona imani kama hii, Mungu anatupa ushindi. Lazima tuende kwake na tuombe chochote tunachohitaji kushinda dhambi. Hii inamwonyesha Mungu kwamba tunaamini kwamba atatupa kile tunachoomba wakati tunaomba bila shaka. (Yakobo 1: 5-8.)

 

Mungu alimwambia Ibrahimu "Kwa wakati ufaao…" na imeandikwa pia kwamba Sara alizaa "… wakati ule Mungu alikuwa amesema kuwa utazaa." Waliamini ahadi ya Mungu kabla haijatimizwa, na walimpokea Isaka kwa wakati wa Mungu, sio wao. "Imani inamaanisha kuwa na hakika ya mambo tunayotarajia na kujua kwamba jambo ni la kweli hata kama hatulioni." Waebrania 11: 1. Lazima tutegemee wakati wa Mungu. Lazima tumwamini yeye na ahadi zake na tutegemee kikamilifu njia zake na wakati wake. Hiyo ni imani. Ndipo Mungu atafanya kile alichotuahidi.

 

“Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno, za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika tabia ya Uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa.” 2 Petro 1:3-4

 

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Kathryn Albig iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.