Asante hadi mwisho

Asante hadi mwisho

Mfano mzuri wa matokeo ya maisha ya kumfuata Yesu.

20/4/20153 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Asante hadi mwisho

Ninafikiria rafiki yangu mpendwa wa zamani. Mara moja akiwa amejaa nguvu, na mzungumzaji, mara nyingi yuko kimya sasa.

Mwili wake umezeeka na akili yake imekuwa dhaifu. Yeye, ambaye hapo awali alikuwa mlinzi nyumbani, dereva, mtu ambaye alirekebisha chochote kinachohitajika kurekebisha, sasa anategemea msaada katika kazi rahisi za maisha ya kila siku. Wakati mwingine anasimulia hadithi kutoka utoto wake, lakini mchakato wa mawazo unakuwa polepole.

Lakini amejaa shukrani. Uso wake unang'aa kwa furaha. Maneno tunayosikia mara nyingi ni, "Asante!" na “Ninashukuru sana!” Je, haionekani kuwa ya ajabu? Mtu ambaye amepoteza uhuru wake, ambaye mara nyingi huketi kwenye kiti siku nzima, akiwa na shukrani sana?

Siri ya shukrani yake

Nini siri ya maisha haya, furaha hii? Alipokuwa kijana alisikia kwamba angeweza kufuata nyayo za Yesu, Yeye ambaye hakutenda dhambi, kama inavyosema katika 1 Petro 2:21-22, “Kwa sababu ndio mlioitiwa; maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake.
Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake.”

Aya hii ya kushangaza na yenye nguvu ilimfungulia ulimwengu mpya. Alikuwa amekuwa Mkristo tayari, lakini aliendelea kufanya mambo ambayo alijua yalikuwa mabaya, na akamgeukia Yesu tu ili apate msamaha. Sasa alijifunza kumfuata Yesu kwa kweli: hatua kwa hatua, akisema Hapana kwa dhambi ambayo alijaribiwa kuifanya. ( Luka 9:23 ) Badala ya kuja msalabani muda wote kwa ajili ya msamaha, angeweza kuchukua msalaba wake mwenyewe na kuja kwenye maisha ya ushindi. Maisha ambayo, kwa msaada na nguvu kutoka kwa Mungu, hakulazimika tena kutenda dhambi!

Ilikuwa ni vita; ilichukua muda, lakini hakukata tamaa. Kadiri muda ulivyosonga ndivyo alivyokuwa na furaha zaidi na zaidi. Na wale walio karibu naye walianza kuona matokeo. Mtu huyu ambaye alikuwa akiwakasirikia watoto wake, akawa mpole na mpole kwao. Badala ya kulalamika, akawa mtu mwenye furaha.

Kuondoa kiburi, ukaidi, kujitafutia nafsi na dhambi nyingine zozote Roho alizozitaja, kuligharimu kitu. Alipaswa kuacha mapenzi yake mwenyewe na maoni ambayo yalikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Haikutokea yenyewe. Haikuja kwa urahisi. Ilikuwa ni pambano lililohitaji uaminifu kamili, kila dakika ya kila siku. Je, ilikuwa na thamani yake?

 

 

Matokeo ya maisha ya uaminifu

Uso wake wa kuridhika wenye furaha unatoa jibu. Ukimuuliza yukoje leo, jibu huwa "sawa!" Sio jibu la juu juu; anamaanisha kweli. Kila siku ni siku njema. Hakuna dalili ya kulalamika, uchungu, au kutokuwa na furaha. Haya ni matokeo ya kazi iliyofanyika ndani yake wakati wa uhai wake. Amejaa raha na amani inayotokana na maisha ya uaminifu kwa Mungu wake.

Ninapomfikiria mara nyingi nakumbushwa maneno katika 1 Petro 3:10-11: “Ukitaka kufurahia maisha na kuona siku nyingi za furaha, zuia ulimi wako usiseme mabaya na midomo yako isiseme uwongo. . Jiepushe na uovu na utende mema. Tafuta amani, na ujitahidi kuidumisha.”

“Mungu amefanya kazi ndani yangu,” anasema huku akitabasamu sana. Ni njia nzuri kama nini ya kutumia miaka yake ya mwisho hapa duniani! Katika kutazamia kwa furaha thawabu ya milele atapata kwa ajili ya maisha ya kumtumikia Mungu.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Erny Janz yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.